Revolučná internátna škola, ktorá sa snaží zmeniť pohľad Slovákov na školstvo – LEAF Academy

  • Od septembra sa v historickej budove bývalého portugalského veľvyslanectva otvára škola, ktorej cieľom nie je nič menej, ako vychovávať lídrov svetového formátu.
collage
  • Od septembra sa v historickej budove bývalého portugalského veľvyslanectva otvára škola, ktorej cieľom nie je nič menej, ako vychovávať lídrov svetového formátu.

LEAF Academy je internátna škola pre talentovaných žiakov vo veku od 14 do 19 rokov. Vekový priemer bude teda podobný bežným stredným školám. No tam podobnosti s klasickým školstvom končia.

Namiesto starých známych predmetov sú osnovy školy nastavené tak, aby boli čo najviac prepojené s reálnym svetom a jeho požiadavkami. Namiesto memorovania informácií sa dôraz bude klásť na získavanie zručností. Dĺžka vyučovacej hodiny bude flexibilná – od 60 do 180 minút.

Nájdeš tu teda programy ako „Praktické zručnosti“, „Podnikavé líderstvo“, „Stredoeurópske štúdiá“ a „Rozvoj osobnosti“. Samozrejme, nesmie chýbať ani silný STEM program, ktorý žiakom poskytne vedomosti v prírodných vedách, technológiách, technike a matematike.

school-leaf-academy

„Našim poslaním je prispievať k rozvoju mladých ľudí s potenciálom vyrásť na osobnosti, ktoré budú v sebe spájať charakternosť, excelentnosť, podnikavé líderstvo a občiansku angažovanosť,“ hovorí Branislav Kleskeň, riaditeľ neziskovej mimovládnej organizácie LEAF.

Na LEAF Academy nenájdeš klasické sedenie v laviciach a vyžadovanie nepretržitého sústredenia na výklad jednej osoby, ktorá vo svojej práci už niekoľko rokov nevidí zmysel, ako si to mnohí z nás zo strednej školy pamätajú.

V rámci vyučovania budú žiaci riešiť kreatívne skupinové úlohy, simulácie, prípadové štúdie, prevádzkovanie vlastného biznisu a spoluprácu s firmami a organizáciami.

„Klasický prednáškový štýl, kde je učiteľ aktívnym vysielateľom informácií a študent ich pasívnym prijímateľom, sa takmer nebude vyskytovať. Omnoho viac budeme využívať metódy kritického čítania textu, diskusií, workshopov, zážitkového učenia, experimentu a pozorovania, či práce študentov v tímoch,“ vysvetľuje učiteľ Peter Reťkovský.

Kapacita školy bude 50 žiakov, z ktorých polovica nastúpi do prvého ročníka a polovica do tretieho. Vyučovanie bude prebiehať v angličtine a študenti budú spolu na internátnej škole tráviť 24 hodín denne. Podľa veku budú mať určenú večierku a tri víkendy do mesiaca môžu ísť domov.

qQbBwZkKQ0vsUmqnLoNOnQ.2560-LEAF-Academy-po-as-d-a-otvoren-ch-dver

Priestory v centre mesta sú zatiaľ iba dočasné. Škola plánuje do troch rokov vybudovať stredoškolský kampus na 60 hektárovom pozemku asi 30 minút od Bratislavy.

Podľa riaditeľa Chrisa Cheneyho, ktorý má skúsenosti z dvadsaťročného pôsobenia na African Leadership Academy, sa na mentoring a odhalenie potenciálu žiaka nenájde počas vyučovania vždy dostatok času. Preto sa rozhodli vybudovať internátnu školu, kde sa kontakt pedagógov so žiakom neskončí poslednou vyučovacou hodinou.

Pri spojení súkromná internátna škola ťa určite napadne, že školné musí byť na slovenské pomery veľmi vysoké. A nemýliš sa. Ročné školné bude stáť 21 400 eur. No ako hovorí Cheney: „Nepresťahoval by som na Slovensko celú svoju rodinu len preto, aby škola bola iba pre bohatých. Ľudia, ktorí pomáhajú meniť spoločnosť, pochádzajú zo všetkých sociálno-ekonomických vrstiev. Aj ľudia, ktorí LEAF zakladali chcú, aby škola bola prístupná pre všetkých, bez ohľadu na príjem ich rodiny.“

Cheney-Chris

Škola bude teda v závislosti od príjmu a štruktúry výdavkov rodiny poskytovať štipendium až do výšky 98% celkovej sumy. Najnižšia suma, ktorú budú rodičia musieť platiť, je teda 400 eur.

Na konci štúdia získajú žiaci Advanced Placement Diplom, s ktorým sa dostanú na zahraničné univerzity, no naše školy ho zatiaľ neuznávajú. Študenti budú mať teda možnosť dorobiť si aj našu maturitu.

Akadémia očakáva, že väčšinu študentov zamieri na zahraničné univerzity, no snaží sa ich motivovať ku návratu na Slovensko. Aj pri prijímačkách zisťujú, či žiaci majú záujem o zlepšenie svojho regiónu.

„Takmer všetci zamestnanci LEAF Academy majú medzinárodné skúsenosti. Je to silný odkaz pre študentov, že aj ich učitelia chodili na výborné univerzity v zahraničí, ale vrátili sa naspäť domov,“ konštatujte Cheney.

leaf-840x500

Vybudovať na Slovensku nový typ školy bude určite výzva, no dúfame, že LEAF Academy inšpiruje Slovákov a ukáže im, že veci sa dajú robiť aj inak.

„Chceme pomôcť mladým ľuďom, aby objavili svoje vášne. Aby robili to, čo ich baví a nie to, čo im spoločnosť hovorí, že by mali robiť.“

zdroj fotografií: LEAF Academy

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech