ROZHOVOR: Slovenská firma je tesne od vyvinutia vakcíny na koronavírus

  • Slovenská firma Axon pracuje na vakcíne, ktorá má zmeniť svet Alzheimerovej choroby a taktiež má na dosah svetový úspech v podobe vakcíny proti vírusu COVID-19
  • Prečítaj si rozhovor s Michalom Fresserom, ktorý je CEO v Axon Neuroscience
korona
AXON NEUROSCIENCE
  • Slovenská firma Axon pracuje na vakcíne, ktorá má zmeniť svet Alzheimerovej choroby a taktiež má na dosah svetový úspech v podobe vakcíny proti vírusu COVID-19
  • Prečítaj si rozhovor s Michalom Fresserom, ktorý je CEO v Axon Neuroscience

Michal, väčšina ľudí ani len netuší, že na Slovensku máme firmu, ktorá je len krok od uvedenia prvej svetovej vakcíny na Alzheimerovú chorobu, ale aj na vírus COVID-19. Ako veľký tím pracuje na týchto projektoch a koľko podľa teba potrvá než sa vám podarí prísť s vakcínami na trh?

V priebehu dvadsiatich rokov od založenia spoločnosti, Axon podstatne narástol. Dnes máme viac ako 100 ľudí, dve tretiny z nich sú vedeckí pracovníci, ktorí sa podieľajú na vývoji vakcín.  Výskumu Alzheimerovej choroby sa venujeme od samotného vzniku, posledných 10 rokov sme sa sústredili prioritne na klinický vývoj vakcíny AADvac1.

Vakcínu AADvac1 proti Alzheimerovej chorobe plánujeme uviesť na trh najneskôr do 4 rokov a vakcínu proti COVID-19 chceme dostať do prvej fázy klinického skúšania už v septembri 2020.

Viem, že na vývoji vakcíny na Alzheimerovu chorobu pracujete už niekoľko rokov a do vývoja išli milióny eur. Kto stojí za celým projektom? Máte už aj partnerstvá s veľkými zahraničnými farma firmami, ktoré sú schopné túto vakcínu škálovať?

Otcom hypotézy je profesor Michal Novák, spoluzakladateľ Axonu, ktorý začal svoj výskum koncom osemdesiatych rokov v prestížnom Laboratóriu molekulovej biológie, MRC, Cambridge, UK, kde sa podieľal na objave tau proteínu –  pôvodcu Alzheimerovej choroby. Kľúčovou osobou bol slovenský podnikateľ Mario Hoffmann, ktorý v roku 2005 začal finančne podporovať náš projekt. Rovnako ako v prípade nás všetkých, aj jeho záujem o Alzheimerovu chorobu je osobný. To nám umožnilo, že až do dnešného dňa Axon stojí za všetkými svojimi úspechmi.

V posledných rokoch sme mali diskusie s mnohými farmaceutickými spoločnosťami, ktoré sa zaujímajú o náš výskum.  Našim cieľom je však nájsť skúseného a entuziastického strategického partnera, ktorý nám pomôže ešte zrýchliť celý proces klinického vývoja vakcíny, aby sa náš liek, mohol čím skôr dostať k pacientom na celom svete.

zdroj: Michal Fresser/ CEO v AXON Neuroscience

Po celom svete na vývoji vakcíny pracujú desiatky tímov. Ako je možné, že z malého Slovenska máme náskok voči iným tímom? Použili sme inú metódu, než ostatní?

Jedinečnosť nášho prístupu spočíva v absolútnej znalosti každého detailu tzv. patologickej kaskády proteínu tau, ktorá je zodpovedná za vznik Alzheimerovej choroby. Nikto z veľkých farmaceutických firiem alebo iných spoločností nemá taký veľký tím vedcov, ktorý sa zaoberá výskumom tau proteínu po také dlhé obdobie a to bez použitia akýchkoľvek skratiek. Musíte zacieľovať na správnu časť správneho proteínu a uistiť sa, že účinnosť lieku kráča ruka v ruke s jeho bezpečnosťou. Preto je naša vakcína AADvac1 najpokročilejšia a v súčasnosti má najväčší potenciál.

Vieš nám priblížiť klinické testy, na ktorých sa vám podarilo zachytiť funkčnosť danej vakcíny? Ako to celé prebieha? A čo je ten proteín TAU, na ktorý sa zameriavate?

Pre úspešné uvedenie lieku na trh sú potrebné tri klinické fázy testovania na ľuďoch. Špecificky pri Alzheimerovej chorobe je klinické testovanie o to náročnejšie, že sa jedná o chronické ochorenie a je potrebné sledovať účinnosť liečby aspoň počas dvoch rokov. S našou vakcínou sme úspešne ukončili prvé dve fázy kde celkovo prešlo testovaním takmer 230 pacientov. Výsledky sú výnimočné, potvrdilo sa, že vakcína je bezpečná a nepozorovali sme žiadne vedľajšie účinky. Terapia preukázala signifikantné spomalenie úpadku kognitívnych funkcií pacientov a neurodegenerácie až o 58% u liečených pacientov oproti placebu.

Tau proteíny hrajú dôležitú úlohu v zdravom a normálnom fungovaní mozgu. Ochorenie začína v okamihu, keď sa normálne proteíny tau zmenia na patologické formy dôsledkom ich skrátenia (t. j. vďaka procesu patologického skrátenia sa stanú „nezdravé“ – úplne zmenia svoju štruktúru a funkciu). Nezdravé tau proteíny majú tendenciu sa zhlukovať a vytvárať pomerne veľké štruktúry v nervových bunkách, ktoré sa následne dokážu šíriť v mozgu a spôsobujú Alzheimerovú chorobu.

Distribúcia týchto zhlukov ukazuje silný vzťah s klinickými príznakmi ochorenia. Od ostatných výskumov zacielených na tau proteín, sa naša terapia líši tým, že atakujeme výhradne nezdravé tau proteíny, zabraňujeme vzniku nezdravých zhlukov tau, ako aj eliminujeme šírenie už vytvorených zhlukov.

zdroj: Unsplash/Axon

Dnes na Alzheimera trpí viac než 35 miliónov ľudí po celom svete. Ak by Axonu vyšlo všetko ako má a vakcína sa dostane na trh, je predpoklad, že do pár rokov bude toto ochorenie minulosťou?

Sme presvedčení, že naša liečba má potenciál na eradikáciu tohoto ochorenia. Úspech našich klinických skúšok fázy I a II je základom našej dôvery. Vakcína môže zvrátiť chorobu aj v jej pred-symptomatických štádiách, ktoré sa môžu začať už 20 rokov pred nástupom prvých klinických príznakov. Ide o prevenciu, ktorá môže zmeniť životy potenciálnych pacientov, u ktorých by sa časom prejavili príznaky Alzheimerovej choroby.

Je predpoklad, že danú vakcínu budú preplácať poisťovne? Ak nie, koľko by nás stála?

V tejto etape vývoja sa zameriavame na ďalšiu fázu procesu – to znamená potvrdenie skvelých výsledkov a účinnosti liečby v poslednej fáze III klinického skúšania. Alzheimerova choroba je ochorením, ktorým trpia milióny ľudí na celom svete a ich počet bude naďalej stúpať, a výsledná cena by to mala odrážať. Preto by sme chceli zaistiť, aby naša vakcína bola prístupná čo najväčšiemu počtu ľudí a v čo najkratšom možnom čase.

kampan zadarmo od startitup

Vráťme sa späť ku koronavírusu. Len pár dní dozadu ste oznámili prelomovú správu, a to že Axon bude už v septembri klinicky testovať vakcínu proti Covid-19. Ako je možné, že sa vám len za necelý mesiac podarilo posunúť od myšlienky až k samotnej vakcíne?

Po prvých informáciách o rýchlom šírení ochorenia COVID-19 sme sa rozhodli promptne zareagovať na prebúdzajúcu sa pandémiu, vytvorili sme špeciálny tím našich najlepších vedcov a pustili sme sa do analýzy všetkých poznatkov týkajúcich sa SARS-Cov-2. Našou veľkou výhodou je, že v našom tíme máme niekoľkých odborníkov, ktorí dlhé roky pracovali vo virologickom výskume.

Zároveň máme imunológov a odborníkov, ktorí pôsobia v kľúčových oblastiach výskumu, ktoré sú potrebné na identifikáciu zraniteľného miesta vírusu.  Axon má dlhoročné skúsenosti s vakcínami proti demenciám a veľmi dobre poznáme cestu, ktorá vedie od nápadu k výrobe a klinickému skúšaniu.  Náš tím pracoval doslova deň a noc posledné týždne nad detailným pochopením fungovania vírusu, vďaka čomu sa nám podarilo identifikovať kľúčové miesta pre elimináciu virulencie SARS-Cov-2.

Znamená to, že ste použili rovnaký postup ako pri vývoji vakcíny proti Alzheimeru?

Použili sme podobnú technologickú platformu peptidovej vakcíny ako pri Alzheimerovej chorobe. Avšak identická je len samotná platforma, ktorú máme overenú, že je bezpečná a schopná vyvolať veľmi silnú imunitnú odpoveď. Peptid, ktorý je na ňu naviazaný predstavuje samotné liečivo a ten je unikátne nami vytvorený tak ako pri Alzheimerovej vakcíne tak aj pre COVID-19. Imunitný systém tak produkuje špecifické protilátky majúce schopnosť eliminovať aktivity vírusu. Náš prístup je unikátny, používame modifikácie, ktoré zohľadňujú štruktúru vírusu, ktorá má tendenciu sa meniť v čase.

zdroj: Pixabay.com/Katja Fuhlert

V čom bude slovenská vakcína odlišná od tých, ktoré sa už dnes vo svete klinicky testujú?

Jedinečnosť peptidovej vakcíny je najmä v dvoch kľúčových výhodách. Tou prvou je vysoká špecificita voči vybranému miestu na vírusovej bielkovine vďaka čomu je náš prístup cielený a bezpečný. Druhou veľkou výhodou je jednoduchosť a rýchlosť výrobného procesu, ktorý máme plne etablovaný u nášho renomovaného švajčiarskeho výrobcu a ktorý je ďaleko efektívnejší v porovnaní s výrobou konvenčných vakcín.

Je možné, že niektoré vakcíny budú účinnejšie ako iné?

Predpokladáme, že mnohé vakcíny, obdobne ako je to pri iných infekčných ochoreniach, budú vyvolávať nedostatočnú imunitnú odpoveď u starších ľudí a u ľudí s oslabenou imunitou. To je najrizikovejšia skupina, ktorá končí pri COVID-19 na nemocničnom lôžku. Naše výsledky z predchádzajúcich klinických skúšok nám ukazujú, že dokážeme efektívne stimulovať imunitný systém aj u takejto populácie. Rovnaký efekt očakávame aj v prípade našej vakcíny proti COVID-19.

Na september ste ohlásili prvé testovanie vakcíny. Ako prebieha takéto testovanie?

Prvým krokom je tzv. „prvé-v-ľuďoch“ klinické skúšanie. Medzinárodné liekové agentúry zatiaľ potvrdili, že pre osvedčené vakcinačné platformy by mohla byť k dispozícii zrýchlená regulačná cesta a preto by takéto skúšanie v našom prípade mohlo nastať už v septembri. Je priskoro hovoriť o konkrétnom dizajne skúšania – ten sa bude kreovať spoločne s diskusiou s medzinárodnými a národnými liekovým agentúrami.

Všeobecne platí, že starší ľudia zvyčajne nereagujú na vakcináciu, resp. len veľmi slabo. Ako je pravdepodobnosť, že bude účinná aj pre nich? Existuje aj vekové obmedzenie, pri ktorom je neúčinná?

Áno, je to pravda. Tento jav označujeme ako imunosenescencia. Počas starnutia dochádza ku zmenám imunitného systému, ktorý už nie je tak efektívny v boji proti patogénom. Imunizácia starších ľudí často naráža na problém s nedostatočnou tvorbou ochranných protilátok. S našou vakcinačnou platformou sme potvrdili, že 80% našich pacientov s priemerným vekom 72 rokov reagovalo lepšie a silnejšie, ako je to v prípade vakcín proti infekčným ochoreniam v porovnateľnej vekovej populácii. Nemyslím si, že existuje vekový strop pre našu peptidovú vakcínu – v našich štúdiách sme pozorovali, že aj pacient vo veku 85 rokov dokázal produkovať dostatočné množstvo protilátok.

Koľko stojí takýto vývoj vakcíny proti COVID-19? Máte to už spočítané?

Náklady na klinický výskum sú vo všeobecnosti obrovské. Nerád by som nateraz komentoval konkrétne čísla, ale predpokladáme, že náklady na vývoj vakcíny proti COVID-19 po jej uvedenie na trh sa budú pohybovať určite v niekoľkých desiatkach miliónov eur.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech