Rumun­ský star­tup Thins­li­ce sa pre­sťa­ho­val do sto­se­dem­de­siat­roč­né­ho múzea

Alexandra Dulaková / 5. augusta 2015 / Tools a produktivita

Pred pia­ti­mi rok­mi dostal star­tup, kto­rý sa venu­je vývo­ju mobil­ný­ch appiek, mož­nosť pre­sťa­ho­vať sa do pries­to­rov býva­lé­ho diva­del­né­ho múzea. Dnes pozý­va verej­nosť na pre­hliad­ku ich pozo­ru­hod­ný­ch pries­to­rov.

 

Budova z roku 1830, kde sa v jej zlatých časoch stretávali poprední básnici a autori, dýcha históriou a momentálne je svedkom inovatívneho prepojenia s modernou prítomnosťou. Pred pár rokmi sa do jej priestorov presunula firma sústreďujúca sa na iOS software development, Thinslice. Z rešpektu pre historické hodnoty sa rozhodli pôvodné priestory meniť len minimálne a to najmä z praktických dôvodov.

 

 

Pri šialenom vývojovom tempe, ktoré je nastolené v IT oblasti, je až neuveriteľné, že startup sídli v historickej budove. Pri pohľade na historickú architektúru sa tak zamestnanci naučia vážiť si históriu. Aby ste si však nemysleli, že startup sídli v stredovekých priestoroch, tak aj interiér podľahol dotyku modernej techniky a dizajnu, na ktorého prepojení s pôvodným výzorom spolupracoval startup so skupinkou mladých architektov. Výsledkom sú sympatické miestnosti, ktoré pôsobia útulne, pohodlne a prívetivo. 

 

zdroj: boredpanda.com   

Pridať komentár (0)