Ryanair odštartoval limitovaný výpredaj leteniek za necelých 8 eur s odletom z Bratislavy

  • Exis­tuje len pár tak dob­rých správ, ktoré do­kážu člo­veku sprí­jem­niť začiatok týždňa
  • Jed­nou z nich je ur­čite veľký vý­pre­daj le­te­niek níz­ko­ná­kla­do­vých spo­loč­ností
  • Dnes nás po­te­šil Ry­anair, na­koľko zní­žil ceny le­te­niek na sumy, aké sa vi­dia len raz za čas
leo
bts.aero
  • Exis­tuje len pár tak dob­rých správ, ktoré do­kážu člo­veku sprí­jem­niť začiatok týždňa
  • Jed­nou z nich je ur­čite veľký vý­pre­daj le­te­niek níz­ko­ná­kla­do­vých spo­loč­ností
  • Dnes nás po­te­šil Ry­anair, na­koľko zní­žil ceny le­te­niek na sumy, aké sa vi­dia len raz za čas

De­siatky le­tov v rámci ce­lej Európy sú už dnes v po­nuke za 7,82 eur za jed­no­smernú le­tenku. Ide o sumu, za ktorú si v sú­čas­nosti ne­na­tan­ku­ješ ani na road-trip do Ta­tier. Zato však mô­žeš nav­ští­viť sve­tové veľ­ko­mestá dý­cha­júce his­tó­riou, ako aj prí­mor­ské usad­losti, v kto­rých do­ko­nale zre­la­xu­ješ.

Ba­víme sa o des­ti­ná­ciách ako Barcelona, Kyjev, Mi­láno, Bologna, Londýn a mnoho ďal­ších. Bra­ti­slav­ské le­tisko in­for­mo­valo, že veľký vý­pre­daj bude platný len dnes do pol­noci, tak kli­kaj na stránku Ry­anair a rýchlo si niečo bo­okni.


Nezabúdaj, že v rámci zimného letového poriadku ťa čakajú zmeny v podmienkach prepravy príručnej batožiny, ak cestuješ so spoločnosťou Ryanair a Wizz air. Obe spoločnosti ti bezplatne prepravia len menšiu príručnú tašku (kabelku, pánsku tašku, batoh), väčší kufor na kolieskach či väčšiu tašku si budeš môcť na palubu zobrať len ak si zakúpiš službu prioritný nástup.

Rekordný počet nových liniek z Bratislavy 

Bratislavské letisko tento rok ponúkne až 31 pravidelných leteckých liniek, ide o najvyšší počet leteckých liniek v celej histórii letiska počas zimy. „Okrem úplne nových destinácií do Marrákeša, Ľvova a Kyjeva-Boryspiľu sú novinkami počas zimy aj pravidelné lety dopravcu Ryanair na Maltu, na Pafos na Cypre a do Solúna v Grécku. Tie pribudli len tento rok v marci, no v prevádzke budú aj počas zimnej sezóny,“ potvrdil Jozef Pojedinec, predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. 


 „Po prvý raz bude počas zimného letového poriadku v prevádzke aj priama linka do Paríža-Beauvais, ktorú doposiaľ Ryanair prevádzkoval len počas letného obdobia,“ dodal Pojedinec. Linky do Maroka a Kyjeva otvára Ryanair, do Ľvova dopravca Wizz Air.

Pravidelné letecké linky bude z bratislavského letiska a späť zabezpečovať 6 leteckých spoločností – Ryanair (21 liniek), Wizz Air (5 liniek – Sofia, Skopje, Londýn-Luton, Kyjev-Žuljany, Ľvov), České aerolínie (Praha, Košice), Air Cairo (Hurghada), Pobeda (Moskva) a flydubai (Dubaj). Dopravca Georgian Airways linku do gruzínskeho Tbilisi prevádzkoval do 6. novembra, opäť bude v ponuke na jar roku 2019.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech