Sam­sung čelí ďal­šie­mu prob­lé­mu! Ten­tok­rát zho­rel model Gala­xy J5

Matúš Mitro / 9. novembra 2016 / Tech a inovácie

Sam­sung sa v posled­ný­ch mesia­co­ch zmie­ta v naozaj veľ­ký­ch prob­lé­mo­ch. Všet­ko to zača­lo inci­den­tom s horia­cim phab­le­tom Gala­xy Note 7. Po ňom nasle­do­val prob­lém s práč­ka­mi a naj­nov­šie infor­má­cie hovo­ria, že sa z nezná­my­ch prí­čin vznie­til model stred­nej trie­dy Gala­xy J5. Vyze­rá to tak, že sa spo­loč­nosť ocit­la vo veľ­mi zlom obdo­bí, kto­ré­ho násled­ky sú viac než jas­né už teraz. 

Celý incident sa odohral len pred pár dňami vo Francúzku. Počas rodinnej oslavy si majiteľka, Lamya Bouyirdane, všimla, že je telefón veľmi horúci. Následne sa z neho začal šíriť dym, pričom ho Lamya ihneď odhodila preč a vzbĺkol. Zariadenie následne uhasil až jej partner. Zatiaľ však nie je jasné, či bol smartfón z modelovej rady 2015 alebo 2016, no analytik William Stofega tvrdí, že zariadenie bolo v predaji len pár mesiacov. Mohlo by tak ísť o novšiu modelovú radu. Spoločnosť v oficiálnom vyjadrení incident nekomentovala, pretože prípad ešte nestihla dôkladne prešetriť. Výsledky vyšetrovania tak budú známe zrejme až o niekoľko dní.

samsung-galaxy-j5-2016-colors

Ďalší prípad horiaceho smartfónu od Samsungu tak len prilieva olej do ohňa, ktorý rozpútala kauza s Note 7. Nie je to ani tak dávno, čo sa na svetlo sveta dostali prvé správy o horiacom phablete. Vtedy však ešte nikto ani len netušil, do akých rozmerov tento prípad porastie. Nielen juhokórejský gigant čelí problémom s horiacimi smartfónmi. Prednedávnom sme vás tiež informovali o iPhone 7, ktorý spôsobil v Austrálii požiar auta a ďalší iPhone 7 zhorel ešte pri rozbaľovaní z originálneho balenia, no v tomto prípade išlo zrejme o mechanické poškodenia.

samsung-j5

Za všetkými prípadmi stoja chybné batérie zariadení. Lítium-iónové batérie môžeme nájsť v najpoužívanejších zariadeniach dneška, ako sú smartfóny, tablety alebo notebooky. Pri používaní sa tieto batéria zahrievajú a aj tá najmenšia chybička môže mať katastrofálne následky. Teplota batérie sa pri chybe zvýši niekoľkonásobne, čím sa batéria dokáže vznietiť a spôsobiť nemalé škody na majetku alebo zdraví. V posledných týždňoch tak, bohužiaľ, o takéto smutné správy nie je núdza. Prípad modelu Galaxy J5 je zatiaľ ojedinelý a je možné, keďže je na trhu dostupný od apríla, že bola chyba zistená skôr ako tomu bolo pri Galaxy Note 7. Tieto správy sa naozaj nečítajú dobre, a preto veríme, že si výrobcovia vstúpia do svedomia a podobné výrobné chyby sa už nebudú opakovať.

fony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)