SAPIE víta návrh SBA o audite, ale tvrdí, že vyhlásenie SBA je zavádzajúce!

  • Posledné dni sa na celom Slovensku preberá téma predraženej konferencie Techmatch 2015. Agentúra SBA reaguje na mnohé reakcie a žiadosti verejnosti a navrhuje kontrolu položiek vynaložených na podujatie. SAPIE súhlasí. Z časti. Čo si o tom myslíte?
image_1444647573.jpeg
  • Posledné dni sa na celom Slovensku preberá téma predraženej konferencie Techmatch 2015. Agentúra SBA reaguje na mnohé reakcie a žiadosti verejnosti a navrhuje kontrolu položiek vynaložených na podujatie. SAPIE súhlasí. Z časti. Čo si o tom myslíte?

 

Slovenská aliancia pre internetovú ekonomiku (SAPIE) víta návrh Slovak Business Agency (SBA) uskutočniť audit skutočných nákladov a kontrolu každej položky vynaloženej na konferenciu TechMatch Global Bratislava. Zo strany SAPIE aj odbornej verejnosti boli vznesené vážne pochybnosti o transparentnosti a efektivite vynaložených verejných prostriedkov na toto podujatie, keďže ide o zdroje, ktoré mali byť alokované na rozvoj startupovej komunity ako takej. 

 

Vyhlásenie SBA k podujatiu TECHMATCH Slovakia 2015

 

Situácia, ktorá vznikla okolo podujatia TechMatch Slovakia 2015 je obrovským nedorozumením a spôsobuje reputačné škody celému slovenskému startup ekosytému. Doma a najmä v zahraničí.

Je nesmierne zahanbujúce čítať na sociálnych sieťach útoky na spíkrov, mentorov a investorov, ktorí prisľúbili účasť na podujatí, a na ktorých sa skutočná startupová komunita na Slovensku tešila a teší. Účastníci, ktorí postupne prilietajú na Slovensko, predstavujú špičku vo svete startupov a inovácií. Sú pripravení pomôcť svojimi skúsenosťami a znalosťami slovenským podnikateľom. Príležitosť, ktorú TechMatch Slovakia predstavuje pre celé Slovensko, je obrovská.

Naším jediným cieľom je pripraviť v Bratislave špičkové podujatie na najvyššej svetovej úrovni. Doteraz sa na Slovensku a v regióne strednej Európy takéto podujatie reálne neuskutočnilo. Jeho význam a prínos je absolútne nespochybniteľný.  Zároveň sa v žiadnom prípade nechceme nijako dotknúť ľudí a firiem, ktoré organizujú iné zaujímavé konferencie pre startupovú a IT komunitu či inovatívny priemysel. Zdôrazňujeme, že sme urobili maximum pre transparentnosť procesu verejného obstarávania, v ktorom nebola zaznamenaná jediná výhrada, námietka, návrh alebo výzva. Nemáme najmenší dôvod čokoľvek skrývať. Sme pripravení na absolútnu verejnú kontrolu každého vynaloženého centu.

Verejne navrhujeme:

  • Kontrolu každej položky vynaloženej na toto podujatie
  • Nezávislý audit všetkých skutočných nákladov

Dohľad nad týmto procesom kontroly môže mať nezávislá komisia, ktorú vytvorí startup komunita, experti pre eventy, médiá  a v ktorej nemusí sedieť žiadny predstaviteľ SBA. Sme pripravení vytvoriť pre prácu takejto komisie všetky potrebné predpoklady.

Pre takúto spoluprácu touto cestou verejne oslovujeme:

  1. SAPIE
  2. Organizácie a firmy, ktoré organizujú podujatia pre startupy
  3. Médiá
  4. Alianciu Fair play
  5. Organizáciu Transparency International

TechMatch Slovakia 2015. Tá je vyvrcholením našej systematickej podpory slovenského startupového ekosystému ako celku.

SBA pravidelne podporuje mnohé domáce podujatia, ktoré organizujú aj iní aktéri slovenského startupového ekosystému, ako aj vysielanie slovenských startupov na podujatia v zahraničí. Iba tento rok sa slovenské startupy zúčastnili medzinárodných startupových podujatí, ako napríkladTechCrunch v San Franciscu a TechCrunch v New Yorku, Collision Conference v Las Vegas, Pioneers Festival vo Viedni či startupových podujatí v Nemecku, Slovinsku, Singapure a San Diegu. Ďalšie slovenské starupy budú vyslané na WebSummit v Dubline, Slush Helsinky a mnohé ďalšie, na ktoré sa startupisti prihlásia. Výzva na prihlasovanie na medzinárodné startup podujatia je stále otvorená.

Všetky detaily o aktivitách SBA v podpore startupov sú zverejnené.

TechMatch Slovakia 2015  je vyvrcholením našej systematickej podpory pre ekosystém slovenského startupu. Pre jeho úspech sme vynaložili obrovské úsilie a sme presvedčení, že prináša Slovensku to, čo Slovensko najviac potrebuje – podporu inovácií a moderných foriem podnikania, ktoré sú budúcnosťou tejto krajiny. TechMatch Slovakia 2015 je podujatím pre všetkých tých, ktorí takto premýšľajú o budúcnosti Slovenska.

 

 

Vyjadrenie aliancie pre internetovú ekonomiku(SAPIE) k auditu predraženej konferencie

 

SBA vyzvala SAPIE a ďalšie organizácie, ako i jednotlivcov na účasť na audite skutočných nákladov a kontrolu každej položky vynaloženej na toto podujatie.

Vzhľadom na to, že konferencia je hradená z verejných zdrojov, žiadame zverejnenie všetkých zmlúv, objednávok a faktúr dodávateľov a všetkých ich subdodávateľov na webe SBA do 31.10.2015. Na základe týchto podkladov bude môcť vykonať nezávislý audit účelnosti a efektivity vynaložených prostriedkov nielen SAPIE, ale aj celá verejnosť.

Vyzývame tiež SBA ku konštruktívnej diskusii o najvhodnejšom spôsobe podpory podnikateľského prostredia a inovatívneho podnikania zo strany štátu, ako aj o efektívnej forme spolupráce súkromného a verejného sektora v oblasti inovatívnej ekonomiky, kde súkromný sektor plní mnoho potrebných funkcií.

Vyhlásenie SBA: “Viete, že zhruba dva týždne pred podujatím sme sa so SAPIE dohodli na viacerých dôležitých veciach. Upravovali sme podľa požiadaviek program, dohodli kontrolu nákladov… všetko.” je zavádzajúce.

SBA poskytla SAPIE konkrétne informácie o konferencii len dva týždne pred jej začiatkom. Už v tom momente vznikli pochybnosti o opodstatnenosti enormne vysokého rozpočtu a profesionalite príprav. Participáciu na organizácii konferencie sme v tak neskorom štádiu nemohli prijať a vydali sme oficiálne vyhlásenie. Po následnej komunikácii s SBA sme súhlasili s účasťou niektorých členov SAPIE na neformálnych stretnutiach so zahraničnými hosťami zo Silicon Valley, keďže vznikala reálna obava, že bude ohrozené dobré meno slovenského inovatívneho ekosystému v zahraničí. Zároveň sme žiadali o možnosť finančného auditu konferencie.

 

Zdroj: sbagency.sk, sapie.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech