Šéf inovačného centra spoločnosti Elanor Ondřej Kolařík: Home office už v tejto dobe nie je benefit, ale forma práce (ROZHOVOR)

  • Spoločnosť sa zaoberá vývojom komplexných mzdových a HR systémov
  • Tento rok oslavujú 30-ročné jubileum
Ilustračný obrázok
Ilustračný obrázok, archív spoločnosti Elanor
  • Spoločnosť sa zaoberá vývojom komplexných mzdových a HR systémov
  • Tento rok oslavujú 30-ročné jubileum

Vyspovedali sme šéfa inovačného centra spoločnosti Elanor, Ondřeja Kolaříka, ktorý nám priblížil, prečo je dôležité v korporátoch uvažovať agilne, startupovo a ako pritiahnuť mladé talenty.

Zároveň nám povedal, ako sa formuje inovačný tím a prečo sa rozhodli spojiť s inovačným startup centrom Campus Cowork a v septembri organizujú HR hackathon. Viac detailov sa dočítaš v krátkom rozhovore.

Ondrej Kolarik
zdroj: Súkromný archív, Ondřej Kolařík

Aká bola hlavná motivácia, pre ktorú ste sa rozhodli založiť inovačné centrum v rámci už zabehnutej korporácie?

Naša spoločnosť sa zaoberá vývojom komplexných mzdových a HR systémov od svojho založenia v roku 1991. Tento rok práve oslavujeme svoje 30 ročné jubileum. Medzičasom sme sa rozšírili a dnes sme už v 11 krajinách strednej a východnej Európy.

V pláne máme aj ďalšie krajiny, možno ešte v priebehu tohto roka. S tým je spätý aj vývoj a inovácie v tejto oblasti. Mnoho nás učia aj naši aktuálni partneri a klienti. Inovácie sú pre nás kľúčom k radikálnej zmene, ktorej cieľom je digitalizácia a automatizácia procesov v HR svete.

Keď ste začali zvažovať myšlienku inovačného tímu a zapájania mladých ľudí do vášho podnikania, objavili sa aj nesúhlasné názory alebo obavy?

Nejedná sa o nesúhlasné názory. Naša spoločnosť, ktorá je jednou nohou vysoko technologická IT spoločnosť, musí druhou nohou držať krok s meniacou sa dobou. Skôr sa jedná a dramatickú akceleráciu našej spoločnosti s cieľom stať sa technologickým lídrom a podporovať nové a inovatívne riešenia a nápady. Teda, byť inovátorom a lídrom v celom HR odvetví.

Rozhodli ste sa zorganizovať hackathon, pre startup svet, UX štúdia a SW house-y. Ako plánujete zapojiť “Vašich” expertov z inovačného tímu počas akcie?

Veľmi správne, cieľom je nielen zapojiť šikovných a inovatívnych expertov na trhu, ale aj prehĺbiť skúsenosti a vedomosti našich zamestnancov v oblasti vývoja. Chceme, aby naši vybraní ľudia boli vždy tímlídrom každého jedného tímu, ktorý bude v hackathone súťažiť.

Aby aj náš expert vedel pomôcť, nasmerovať zazdieľať svoje skúsenosti s ostatnými expertmi v rámci tímu a dosiahnuť tak čo najlepšie výsledky.

spoločnost Elanor
zdroj: archív/spoločnost Elanor

Kedy si poviete, že hackathon bol úspešný? Aké sú vaše očakávania?

Veľmi sa tešíme sa nové nápady tímov a sme veľmi zvedavý s akými návrhmi prídu. Hackathon sme vytvorili aj z toho dôvodu, aby sa na niečo, čo my riešime na dennej báze pozrel aj niekto bez “prevádzkovej šeroslepoty” a možno prišiel na spôsob, ako danú tému uchopiť inak, inovatívne, moderne.

Úspech bude pre nás, ak sa nám podarí pri vyhodnotení Hackathonu objaviť aspoň jeden funkčný inovatívny prototyp riešenia na niektorú zo zadaných tém.

Aké sú podľa vás hlavné problémy HR procesov dnes? Ak by ste mali vymenovať povedzme 3 veci, ktoré by sa mali zmeniť, čo najskôr?

Poviem úprimne, „ochota podstúpiť výzvu v podobe outsourcingu administratívnych činností vo vnútri firiem.“ Táto oblasť je jednoznačne trendom v najvyspelejších krajinách sveta. Jednoduchá orientácia na core business činnosti vo vnútri každej firmy a outsourcing administratívnych podporných činností je kľúčom k zvýšeniu efektívnosti a agilite každej modernej spoločnosti.

Nedostatok skúseností HR manažérov s riadeným tejto transformácie a ich ochota takú zmenu vôbec podstúpiť je v našich zemepisných šírkach veľkou výzvou. Rozmenené na drobné: Prechod k úplnej automatizácii a uchopenie kontextu outsourcingu, ako výhodnejšej alternatívy oproti internému spracovaniu miezd a personálnej administratívy. Ruka v ruke s plnou digitalizáciou v oblasti spracovania miezd a personálnych administratívnych činností.

Ako ste skladali tím ľudí pre inovačné oddelenie? Pomáhal vám niekto?

Tím funguje zatiaľ v pracovnom režime a vytvoril sa viac menej sám. Vedúci predstavitelia firmy, ktorí sú hnaní túžbou rapídne akcelerovať a sú za svoje oblasti v rámci firmy zodpovední, sa poskladali dokopy a vznikla pracovná úderná jednotka. Nesmieme ale zabudnúť na žiadneho zamestnanca našej spoločnosti, ktorý sa na realizácii danej výzvy a cieľa dennodenne podieľa.

spoločnost Elanor
zdroj: archív/spoločnost Elanor

Čo vás tento proces naučil? Prípadne viete o nejakých chybách, ktorým by ste sa v budúcnosti chceli vyvarovať?

Jednotný cieľ a pevné vedenie je potenciál, ktorý nám pomáha dané výzvy v našej skupine Elanor Group dosahovať. Mali sme stanovené predbežné očakávania, podľa toho sme museli dať dokopy tých ľudí z našej spoločnosti, ktorí majú dostatočnú rozhodujúcu schopnosť a zároveň širokú vedomosť o perspektíve nášho produktového portfólia vrátane technických požiadaviek.

Vytvoriť malý manažérsko-odborný tím a s narastajúcim potenciálom projektu ho rozširovať o ďalších odborníkov dnes hodnotím ako správne rozhodnutie.

Ako funguje inovačný tím v rámci celej spoločnosti a procesov. Majú autonómiu?

Je to potrebné brať z viacerých aspektov. Z pohľadu tej pravidelnej inovácie sú úlohy v našej spoločnosti jasne a pevne rozdelené, lebo sa im venujeme už 30 rokov. Z pohľadu dlhodobých a strategických vízií je tím o niečo menší. Inovácie tvoria budúci úspech našej spoločnosti a tvoria ďalšiu podkladovú dosku pre náš rozvoj a stabilitu v budúcnosti.

Z pohľadu inovácií cez start-upy je cieľom identifikácia mimoriadne zaujímavých riešení a ich vyhodnotenie v prostredí reálneho medzinárodného HR sveta, v ktorom sa pohybujeme. Reálna nasaditeľnosť týchto riešení. V tejto oblasti je tím autonómny až do fázy prezentácie pre naše najvyššie vedenie.

Na základe doterajších skúseností, dokáže tento tím plnohodnotne fungovať aj na diaľku bez osobného kontaktu?

Odpoveď je jednoduchá. Jednoznačne áno. Naša spoločnosť je plne digitálna, nemáme problém fungovať na diaľku. Koniec koncov, veď predsa už len teraz fungujeme v 11 krajinách a to sa inak, ako plne digitálne v týchto časoch a v našom biznise nedá.

Ako je možné vytvoriť vhodné podmienky na prácu v tíme na diaľku? Poskytli ste vašim zamestnancom nejaké nové benefity pre zlepšenie pracovných podmienok na home office?

Istá časť našej spoločnosti v čiastočne hybridnom systéme už fungovala dávnejšie. Ďalšia časť bola do tohto systému prevedená, ale opätovne, bez akýchkoľvek problémov sme tento proces veľmi rýchlo zvládli.

spoločnost Elanor
zdroj: archív/spoločnost Elanor

Je v rámci Elanor potenciál na vytvorenie viacerých mikro-tímov, resp. pracovných skupín, ktoré by sa sústredili na špecifické ciele?

To sa u nás už samozrejme deje. Máme rôzne mikrosvety pod jednotlivými veľkými celkami. Pracovné skupiny tým pádom fungujú veľmi efektívne a vedia riešiť niektoré výzvy a projekty v kratšom časovom úseku. Samozrejme, stále máme na čom pracovať, avšak z povahy nášho biznisu, ktorý je vysoko projektovo orientovaný a riadený, je to pre nás bežný typ fungovania.

V rámci inovačného oddelenia máte za sebou už prvé vysledky, ktoré hovoria, že ste sa vydali správnou cestou. Aké sú ďalšie plány a s ktorou doterajšou aktivitou ste najviac spokojný?

Cieľom je podpora rozvoja a budovanie inovatívnej budúcnosti našej medzinárodnej spoločnosti. Segment nových inovatívnych riešení je v tomto odvetví veľmi dynamický a my chceme byť jeho súčasťou. Zároveň sme vždy chceli a aj naďalej chceme pracovať so šikovnými inovatívnymi ľuďmi, ktorým radi dáme príležitosť a podmienky na realizáciu.

V roku 2018 sme začali na Slovensku spoluprácu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, kde sa podieľame na výučbe žiakov v predmete Spracovanie miezd. Poskytujeme im možnosť stáže a takisto sme garantmi záverečných prác, ktoré boli už niekoľkokrát ocenené aj samotnou univerzitou.

Zmenil sa v poslednej dobe prístup ľudí voči firme? Máte pocit, že je dnes ťažšie udržať kvalitných zamestnancov v porovnaní so situáciou spred pár rokov?

Naša spoločnosť má historicky vysokú angažovanosť a dlhotrvácnosť zamestnancov. Naši zamestnanci pre nás pracujú častokrát celý svoj pracovný život. V Elanore je priateľská až takmer rodinná kultúra, snažíme sa naším zamestnancom vychádzať v ústrety v zmysluplných nápadoch, ale v prípade nejakých problémov sa snažíme aj pomáhať.

Pozitívny, profesionálny až takmer rodinný kolektív. Niekedy to vyznie ako klišé ale najlepší popis je, že Elanor Group je medzinárodnou spoločnosťou s prvkami rodinnej lokálnej firmy. Významné osobné väzby, vysoká profesionalita a odbornosť s citom pre spokojnosť zamestnancov je niečo, čo intenzívne podporujeme a do budúcna je pre nás pilierom.

Aké benefity sú dnes pre nich atraktívne a ktoré naopak považujú už skôr za samozrejmosť?

Aktuálna doba výrazne prekopala rebríček priorít a atraktivity benefitov v každej spoločnosti. Home office už v tejto dobe nie je benefit, ale forma práce. Ľudia začali inklinovať opäť k finančnej forme benefitov a mnohé ďalšie, ktoré poskytujú zamestnancom pocit spokojnosti a starostlivosti zo strany zamestnávateľa.

Ak sa v tíme, v rámci korporácie ocitne človek, ktorého zaujíma podnikanie a rád by aj on sám podnikal, dokáže byť pre daný tím prínosom?

Jednoznačne sa jedná o často videný jav v spoločnosti. Podnikanie je definované ako schopnosť podstupovať vyššie riziko s vidinou vyššej pridanej hodnoty. Jeho úspech aj neúspech je priamo úmerný ochote podstupovať riziko a konať na vlastnú päsť.

Častokrát sa stáva, že si človek povie, že už nemá chuť podstupovať toto riziko a chce zdieľať svoje skúsenosti aj s inými, byť súčasťou väčšieho celku. Samozrejme, tento prípad funguje aj naopak.

spoločnost Elanor
zdroj: archív/spoločnost Elanor

A naopak, aký benefit takýto zamestnanec prinesie vám? Má vôbec zmysel, takto zmýšľajúceho a ambiciózneho človeka zamestnať v korporácii?

Spolupráca je spoluprácou vtedy, keď minimálne dve strany majú za cieľ niečo spolu tvoriť. V tomto zmýšľaní sa môže jednať napríklad o príchod zamestnanca z podnikateľského prostredia, ktorý chce zúročiť svoje skúsenosti a rád by ich odovzdal aj iným, alebo nemá už možnosť svoje skúsenosti posunúť vo vlastnom biznise vyššie, nakoľko tam je potrebné byť súčasťou väčšieho celku.

Každý zamestnanec má čo ponúknuť, je len úlohou oboch strán dostať zo seba to najlepšie a identifikovať kľúčové vlastnosti a schopnosti, ktoré nás povedú k spoločnému úspechu.

Aký vplyv mala pandémia na trh práce, ktorý teda vnímate vy v rámci Elanor-u? Odišli vám nejakí zamestnanci a ak áno, viete, aké na to mali dôvody?

Z pohľadu zamestnancov Elanor, nevnímame dramatický odchod. Naopak, náš biznis rastie a neustále hľadáme nových ľudí. Z pohľadu trhu práce v našom odvetví je však výrazný nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

V spektre celého trhu práce dochádza predovšetkým na administratívnych pracovných pozíciách k dramatickej transformácii pracovných miest. Táto transformácia je takisto výrazne badateľná aj vo výrobe a to prehlbujúcou sa mierou automatizácie vo výrobe.

Na záver, už približne rok a pol žijeme v situácii, kedy je väčšina firiem v plne home officovom režime. Museli ste vaše zaužívané procesy výraznejšie zmeniť, alebo boli prispôsobené aj na takéto fungovanie?

V úvode sme museli prejsť na komplet home office fungovanie, čo si ale na druhú stranu nevyžadovalo nejakú dramatickú zmenu. My v online priestore dlhodobo pracujeme a fungujeme, takže to nebola pre nás drastická zmena.

Naopak, plne sme si potvrdili, že sme bez problémov schopní fungovať aj v najkritickejšom režime úplne bez problémov a môžeme našim klientom poskytovať naďalej 100% bezpečnú a profesionálnu službu.

Zdroje: Elanor, campus-cowork.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech