Sili­con Val­ley v Bra­ti­sla­ve, fik­cia sa stá­va rea­li­tou

Redakcia / 23. septembra 2015 / Tools a produktivita

Európ­ske a slo­ven­ské star­tu­py sa v Bra­ti­sla­ve stret­nú s inves­tor­mi zo Sili­con Val­ley na podu­ja­tí Tec­hMat­ch Slo­va­kia 2015. Podu­ja­tie, kto­ré pri­pra­vu­je Slo­vak Busi­ness Agen­cy má za cieľ spo­jiť naji­no­va­tív­nej­šie star­tu­py, inves­to­rov a kor­po­rá­cie.

 

V Bratislave sa 12.-16. októbra stretne 30 zástupcov najvýznamnejších nadnárodných
korporácií ako Adobe, Fujitsu, LG, Oracle, Salesforce, Sony a profesorov z Univerzity v Berkeley, investorov zo Silicon Valley a 60 startupov zo Slovenska a Európy. Hlavný spíker
podujatia bude zo Silicon Valley.

 

 

Prvé dva dni budú experti zo Silicon Valley v Bootcampe pomáhať startupistom prezentovať sa. Tieto zručnosti startupisti zúročia nasledujúce dva dni, keď predstúpia so svojimi nápadmi pred odbornú porotu a potenciálnych investorov. Tretí deň sa budú konať prednášky, panelové diskusie a príhovory svetoznámych osobností.

 

Posledný deň budú mať startupisti možnosť stretnúť sa individuálne s investormi. Slovenské startupy vyberie komisia zložená z odborníkov z verejného, súkromného, investorského a akademického prostredia. Nad podujatím TechMatch Slovakia 2015 prevzal záštitu podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír.

 

Možnosť prihlásiť sa na podujatie a viac informácií je dostupných na www.sbagency.sk.

 

Zdroj: ts

Pridať komentár (0)