Siri nepustí Beats na párty Dr. Drea! V novej tro­chu čud­nej reklame od Apple.

Šandi / 3. augusta 2014 / Tech a inovácie

Beats sa stal včera ofi­ciálne súčas­ťou Apple a obi­dve tieto spo­loč­nosti sa to roz­hodli oslá­viť tak tro­chu zvláštne v novej reklame, v kto­rej sa bohu­žiaľ nikto nedos­tane na ”párty” :).

V 30 sekun­do­vom spote si to vychut­najte sami.

Zdroj: ven­tu­re­beat

Pridať komentár (0)