Sle­duj rekord­ný live-stre­am Star­tup Grind-u s Eri­com Sch­mid­tom!

Rišo Néveri / 15. júna 2016 / Startupy

Star­tup Grind sa spo­ločne s Deuts­che Bank Labs roz­hod­li vytvo­riť sve­to­vý rekord v naj­sle­do­va­nej­šej live-stre­a­mo­va­nej kon­fe­ren­cie na sve­te. Rekord bude ove­re­ný orga­ni­zá­ci­ou Guiness World Records.

Pridať komentár (0)