Sle­duj rekordný live-stream Star­tup Grind-u s Eri­com Sch­mid­tom!

Rišo Néveri / 15. júna 2016 / Startupy

Star­tup Grind sa spo­ločne s Deuts­che Bank Labs roz­hodli vytvo­riť sve­tový rekord v naj­sle­do­va­nej­šej live-stre­a­mo­va­nej kon­fe­ren­cie na svete. Rekord bude ove­rený orga­ni­zá­ciou Guiness World Records.

Pridať komentár (0)