Slováci, čo robia nemožné! bigRing – slovenský projekt s veľkým P

  • Transcendence. Názov filmu, v ktorom smrteľne chorý vedec odovzdá svoje vedomosti superpočítaču. Iba americký film? Nie! Slovenský projekt s obrovským potenciálom! Veľmi podobná technológia totiž čoskoro uzrie svetlo sveta, keď slovenský bigRing spustí svoj beta testing. O svojom projekte mi porozprávali a ostal som veľmi prekvapený.
image_1425707212.jpeg
  • Transcendence. Názov filmu, v ktorom smrteľne chorý vedec odovzdá svoje vedomosti superpočítaču. Iba americký film? Nie! Slovenský projekt s obrovským potenciálom! Veľmi podobná technológia totiž čoskoro uzrie svetlo sveta, keď slovenský bigRing spustí svoj beta testing. O svojom projekte mi porozprávali a ostal som veľmi prekvapený.

 

Predstavili by ste na úvod čitateľom projekt big>Ring? V čom spočíva jeho „kúzlo“?

Samotný názov big>Ring je pôvodne akronym originálneho účelu projektu – business intelligence gravity Ring. Bol totiž plánovaný ako riešenie pre business intelligence na jedinečnej kategorizácii dát. Je takmer nemožné zjednodušene predstaviť podstatu našej technológie, pretože sa dotýka samotnej podstaty informácie ako takej, ale skúsime :).

Technológia big>Ring umožňuje najhlbšiu možnú analýzu akejkoľvek myšlienky. Je s ňou možné analyzovať, syntetizovať a vyhodnotiť každú vedomosť a skúsenosť človeka, ktoré sú v podstate len súborom myšlienok, spojených významovými väzbami. Podarilo sa nám rozložiť vedomosť na najmenšie možné elementy, čo umožňuje doteraz nevídané možnosti nielen v oblasti analýz a vedomostného manažmentu, ale napr. aj v oblasti spravodajstva, či umelej inteligencie. Pri všetkej skromnosti, podarilo sa nám v oblasti ľudského myslenia to, o čo sa snažia vedci v oblasti fyziky v CERN-e, teda doslova „rozbiť“ akúkoľvek časticu na najelementárnejšiu úroveň – aby to však nebolo také jednoduché, my pracujeme s organickými a nehmotnými kategóriami, ktoré sa neustále menia a vyvíjajú a preto logika našej technológie pokrýva aj túto dynamiku.

 

„Podarilo sa nám v oblasti ľudského myslenia to,

o čo sa snažia vedci v oblasti fyziky v CERN-e.“

 

S touto technológiou je reálne možné takpovediac skopírovať a automatizovať akékoľvek know-how resp. myšlienkové pochody, čím vieme vytvoriť aplikáciu s rovnakou odozvou, ako keby ste komunikovali s pôvodcom jej obsahu, t.j. nositeľom pôvodnej vedomosti. Ako náhle je takýto „odtlačok“ mysle vizualizovaný v softvérovom rozhraní, dá sa ďalej zdokonaľovať, čo prinesie okamžitý feedback pôvodcovi obsahu o deficitoch jeho vedomosti. Pôvodca okamžite získava prvú pridanú hodnotu v tom, že sa dozvie čo nevie a po finalizácii aplikácie ju môže poskytnúť tak, ako by danú službu resp. svoj vedomostný výstup poskytoval osobne.

 

 

O jednoduchú myšlienku sa rozhodne nejedná. Kto k nej dospel? 

Pôvodným autorom a zakladateľom je Karol Mózsi, ktorý sa myšlienke začal venovať počas vedenia svojej firmy na ERP softvér v Nemecku. Vzhľadom na náročnosť spracovania podstatných otázok Karol správne vyhodnotil potrebu interakcie a oponentúry, a preto sa spoluautorský tím rozrástol o Petra Petroviča a Michala Maštenu, ktorí do konceptu priniesli najmä nové perspektívy z hľadiska výkonu, IT prevedenia a aplikácie v humanitných, aplikovaných a interdisciplinárnych smeroch. Projekt rástol a vznikali požiadavky na intenzívnejší feedback. Tím postupne spolupracoval s profesionálmi z oblastí ľudského pôsobenia zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Nemecka, pričom ani raz nedošlo spochybneniu základného konceptu technológie. Dnes tvorí základný tím okrem externých spolupracovníkov osem ľudí – experti pracujúci na ergonómií, vývoji a testovaní produktu, ako aj partneri, venujúci sa biznis developmentu.

Ako vyzeral priebeh projektu? Vývoj podobnej platformy neznie ako víkendový projekt…

Prvý prototyp bol testovaný od roku 2010 do roku 2012. Druhý, ktorý sa už dal nazývať produktom, sme mali hotový v roku 2012, narazili sme však na technické limity používanej platformy. Rok 2014 sme preto venovali testovaniu platforiem, čo viedlo k aktuálnemu prototypu, online platformy na vytváranie vedomostných aplikácií – bigBrain. Jedná sa o produkt, ktorý finalizujeme a máme v pláne uviesť v tomto roku.

 

Cieľom je čo najrýchlejšie launchnúť?

Pokiaľ ide o biznis development, sme radšej opatrnejší a náš „roll-out“ pripravujeme tak, aby priniesol želaný efekt. Ako už totiž bolo spomenuté, naša technológia je univerzálne aplikovateľná na všetky oblasti práce s vedomosťami a preto by bolo z hľadiska našej reputácie tragikomické, ak by sme sa púšťali do procesov, ktoré nemáme zmapované a nemáme potrebné vedomosti na predikciu scenárov vývoja. Z tohto dôvodu chceme mať všetko čo najjednoduchšie uchopiteľné, či už pre koncových užívateľov alebo prípadných investorov. Je potrebné zdôrazniť, že vzhľadom na náročnosť problematiky sa stále vyhodnocujú scenáre právnej interpretácie vzťahov, ktoré uvedením produktu do užívania spôsobíme, keďže je pravdepodobné, že technológia opäť predbehne pripravenosť legislatívy a našim primárnym záujmom je práve ochrana a právny komfort našich zákazníkov.

 

„Stojíme na štartovacej dráhe, motory revú na
najvyšších otáčkách a robíme posledné checklisty. Potom už len uvoľníme brzdy…“

Koho by som si pod vaším zákazníkom mal predstaviť?

Aktuálna platforma slúži na vytváranie aplikácií, dokonalým zachytením požiadaviek autora aplikácie a to bez akejkoľvek potreby programovania, v neobmedzovanom rozsahu, primeranom jeho vedomosti, či skúsenosti. Našim zákazníkom teda bude ktorýkoľvek profesionál (alebo ich skupina), ktorý si vytvorením aplikácie vytvorí svoje virtuálne „ja“, podľa vlastných predstáv a bez potreby programátora. Doteraz nevídaným spôsobom rozšíri svoj okruh potenciálnych zákazníkov, či to bude akademik, právnik, finančný poradca, IT expert alebo iný konzultant, a bude tak zarábať na svojich vedomostiach nepomerne efektívnejšie ako predtým.

 

 

Povedzme si príklad.

Predstavte si, že svetová konzultačná spoločnosť vytvorí znalostnú aplikáciu na efektívne riadenie podniku. Aplikácia bude organizovaná podľa kolektívnych znalostí a dlhoročnej činnosti tejto spoločnosti v oblasti poradenstva, ktoré spracovali jej najlepší experti. Koncový užívateľ aplikácie tak bude pracovať v reálnom čase tak, ako by mal neustále k dispozícií celý tím najlepších pracovníkov predmetnej spoločnosti, ktorá ale pritom šetrí náklady, keďže nie je nutná jej fyzická prítomnosť u klienta. Taký istý model možno uskutočniť v ktorejkoľvek inej oblasti duševnej práce, ktorú v súčasnosti nemožno vykonávať bez fyzickej prítomnosti vlastníka vedomostí.

Druhá skupina zákazníkov pozostáva z užívateľov, ktorí nemajú záujem o komerčný predaj svojich aplikácií, počnúc súkromnými osobami, ktoré technológiu využijú na vytváranie vedomostných „odtlačkov“ končiac korporáciami, ktoré vytvoria vlastné interné systémy na riadenie svojich vedomostných tokov. Umožní im to pracovať organizovanejšie s takmer dokonalou zastupiteľnosťou zamestnancov, efektívnejšie a s dokonalým prehľadom o všetkých aspektoch monitorovaných činností.

 

V konečnom dôsledku môže teda každý zákazník aplikáciu, ktorú vašou platformou vytvorí predávať?

Každý zákazník bude mať možnosť rozhodnúť sa, či svoju aplikáciu, ponúkne na predaj, ako aj možnosť spojiť svoju vedomosť s inými aplikáciami, keďže budú všetky záznamy dokonale kompatibilné.

Treťou skupinou, v podstate nepriamych zákazníkov budú koncoví užívatelia aplikácií vytvorených inými užívateľmi, ktorí budú cez takéto aplikácie môcť prakticky a efektívne využiť znalosť expertov. Znalosť zachytená v aplikácií je totiž okamžite použiteľná bez nutnosti ďalšieho študovania a skúmania, stačí sa iba nechať „viesť“ aplikáciou.

Ako príklad uveďme užívateľa, ktorý plánuje začať podnikať – ako prvú kúpi aplikáciu, ktorá mu ukáže legislatívne požiadavky na takú činnosť, potom na vypracovanie biznis plánu, ďalej účtovníctvo a ak potrebuje, aj ďalšie (marketing, HR, predaj, CRM a pod.). Takto bude uskutočňovať svoje plány v súlade so znalosťami a skúsenosťami skutočných ľudí (expertov), čím eliminuje riziko opakovania bežných chýb a ušetrí čas a náklady v porovnaní s obvyklým spôsobom poskytovania poradenských služieb. Takýto užívateľ bude mať o všetkých svojich krokoch dokonalý prehľad s bezprecedentnými možnosťami analýzy, simulácie a predikcií možných stavov.

 

 

Pri práci na projekte takéhoto rozmeru ste museli natrafiť na nejednu prekážku. Je to tak?

Sprevádzali nás mnohé problémy, počnúc pokusmi o narušenie bezpečnosti, cez neseriózny prístup resp. neprofesionalitu ľudí, ktorí sa chceli dostať do tímu a iné smutné špecifiká slovenského prostredia, až po štandardné problémy, ktoré rieši asi každý startup, t.j. najmä nedostatok financií. Všetky problémy sa nám podarilo prekonať vlastným úsilím, aj keď nás to stálo mnoho času a peňazí na úkor našich rodín. Občas na nás pozerali niektorí takpovediac cez prsty, občas sme podliehali únave, ale nikdy sme nestratili motiváciu – myšlienka tohto projektu je tak silná, že nám nedovoľuje ísť iným smerom ako vpred.

Einstein povedal, že priemerná osobnosť nie je schopná rozumieť človeku ktorý odmietol slepo sa držať konvenčných zvyklostí a namiesto toho sa rozhodol vyjadrovať svoj názor odvážne a úprimne – týmto sa asi dá vyjadriť najbežnejší problém, s ktorým sme sa neraz stretávali. Mimochodom, Einstein povedal ešte aj niečo takéto: „Všetko je v mysli, tam všetko začína.“

 

Financujete projekt z vlastných prostriedkov, alebo máte aj iné zdroje?

Projekt sme doteraz financovali výlučne z vlastných zdrojov. Počas rokov 2012-2014 sme v rámci komunikácie s viacerými globálnymi hráčmi dospeli do logického stavu, že sme ich potenciálny vstup odložili do fázy nástupu na trh a dosiahnutia dostatočného virálneho efektu. Sme presvedčení, že naše investície, aj keď sú značné a z určitého uhla pohľadu rizikové, rozhodne neskončia neúspechom.

 

Screenshot softvéru

 

Dostali ste už nejakú spätnú väzbu od zákazníkov?

Ako sme už uviedli, počas tých rokov sme umožnili desiatkám rôznych domácich a zahraničných profesionálov „ochutnať“ našu technológiu a feedback bol viac než pozitívny – niektorí sa museli po prvých „zážitkoch“ doslova spamätávať. Preto sme posledné obdobie pracovali najmä na odľahčení tohto systému z hľadiska komfortu užívania, aby sme budúcich zákazníkov zbytočne nepreťažovali.

Môžeme s uspokojením konštatovať, že počas vývoja sme na technológiu nedostali žiadnu negatívnu odozvu, pričom ani raz nebola spochybnená správnosť alebo logika nášho konceptu. Mnohí experti zároveň prejavili záujem ďalej participovať na projekte a s mnohými dodnes spolupracujeme, čo nám poskytuje trvalý feedback. Môžme sa napríklad pochváliť, že jedným z takýchto testujúcich užívateľov bol pán Jaroslav Holeček, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR, ktorý je dodnes jedným z patrónov nášho projektu.

 

Aké sú vaše ciele a predstava o budúcnosti projektu?

Našou aktuálnou prioritou je finalizácia produktu a súvisiacich procesov, aby mohol byť projekt spustený na beta testovanie, a to najmä v Nemecku, kde máme konkrétnych záujemcov o implementáciu našej technológie. Následne, v závislosti od ďalšieho vývoja, pôjdeme podľa scenárov, ktoré nám logika nášho systému ponúkne ako najkratšiu cestu k úspechu, a to najmä cestou západných trhov, keďže asi nepovieme nič nové ak skonštatujeme, že vo východnej Európe neexistuje skutočný dopyt po práci s vedomosťami alebo s logikou.

Ciele v budúcnosti sú mnohé, aj v prípade úspechu sa však rozhodne nemienime vzdať ďalšej práce s našou technológiou. Jej jedinou nevýhodou totiž je, že nám stále odkrýva nové a netušené možnosti, z ktorých niektoré sú doslova ohromujúce, a to najmä v oblasti umelej inteligencie a virtualizácie ľudského vedomia. Pokiaľ sa nám podarí urobiť všetko ako je potrebné, je možné, že naša aktivita nebude v konečnom dôsledku obmedzená trvaním nášho života ale skôr životnosťou serveru, na ktorom bude naše vedomie pracovať ďalej.

 

AK ŤA TENTO ČLÁNOK ZAUJAL, NEZABUDNI HO SHARNUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVOJIM ZNÁMYM A KAMARÁTOM… STARTUPY DOKÁŽU SLOVENSKU PRINAVRÁTIŤ DRIVE!

 

Zdroj: www.bigring.eu

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK