Slovák Martin Studenčan so svojím otcom vyvinul revolučnú aplikáciu, ktorá zachraňuje pacientov s infarktom

  • Aplikácia STEMI získala cenu Startup Awards 2016 v kategórii Society. Aplikáciu vyvinul Martin Studenčan spolu so svojím otcom doc.MUDr. Martinom Studenčanom PhD.. Zdôrazňujú, že pri pacientoch s infarktom myokardu je každá sekunda dôležitá, no presun trvá istý čas, a práve ten môže človeka stáť život. Až 30-40% pacientov nestihne požadovaný zákrok na záchranu v medicínsky požadovanom čase. Aplikácia rieši práve tento problém. Zjednodušuje komunikáciu medzi záchranármi v sanitke a kardiológmi v nemocniciach. Jednoducho aj u nás na Slovensku robíme svetové veci!
stemi-001
Startup Awards Slovakia 2016
  • Aplikácia STEMI získala cenu Startup Awards 2016 v kategórii Society. Aplikáciu vyvinul Martin Studenčan spolu so svojím otcom doc.MUDr. Martinom Studenčanom PhD.. Zdôrazňujú, že pri pacientoch s infarktom myokardu je každá sekunda dôležitá, no presun trvá istý čas, a práve ten môže človeka stáť život. Až 30-40% pacientov nestihne požadovaný zákrok na záchranu v medicínsky požadovanom čase. Aplikácia rieši práve tento problém. Zjednodušuje komunikáciu medzi záchranármi v sanitke a kardiológmi v nemocniciach. Jednoducho aj u nás na Slovensku robíme svetové veci!

Spolu s tvojím otcom ste vytvorili aplikáciu STEMI. Čo predchádzalo rozhodnutiu vytvoriť aplikáciu?

Otec je kardiológ, ktorý sa dlhodobo venuje analýze manažmentu a prognóze pacientov s infarktom myokardu na Slovensku. Zistil, že pri záchrane týchto pacientov vznikajú zbytočné časové straty medzi infarktom a lekárskym zákrokom, ktoré majú veľmi negatívny vplyv na pacientov. Tieto zákroky sa vykonávajú v špecializovaných kardiocentrách.

Komunikačná technológia STEMI, ktorú sme vyvinuli, rieši práve tento problém. Umožňuje potvrdenie EKG diagnózy infarktu špecialistom – kardiológom na diaľku, vďaka čomu záchranári pacienta prinesú priamo na katetrizačnú sálu do kardiocentra, bez veľkých časových strát.

Zdroj: archív M. Studenčana

Nastal počas vývoja nejaký problém pri vašich predstavách, ako by mala appka vyzerať a reálnymi technickými možnosťami?

Je pravdou, že vývoj komunikačnej technológie bol pomerne náročný. Niekomu sa môže zdať STEMI ako zdanlivo jednoduchá appka. Aplikácia však využíva viaceré moderné technológie ako je GPS lokalizácia, mapový tracking, obrazové / hlasové notifikácie, databázové výstupy a podobne.

Veľký dôraz sme museli klásť na zabezpečenie dátového toku, aby sme sa vyhli možnému leaku dát pacientov. Nakoniec sa nám podarilo vyvinúť plne funkčnú, výkonnú verziu, ktorá spľňa naše pôvodné predstavy a je dnes využívaná v klinickej medicínskej praxi.

STEMI – EVERY MINUTE COUNTS

Every Minute Counts when it comes to life and time after someone you love gets an heart attack.. To learn how STEMI can help, don't miss our pitch at Startup Awards.SK finals this Friday! ? #STEMIapp #STEMIfinals#SASK16 #Society #WolftownAgency #SlovakStartup #LivesOverLikes

Geplaatst door Wolftown op woensdag 30 november 2016

Zdroj: Facebook Wolftown

Aplikácia zlepšuje komunikáciu medzi záchranným tímom priamo v teréne a odborníkmi na kardiovaskulárne ochorenia. Vysvetli nám, ako to v praxi zlepší už existujúce techniky diagnostiky?

Diagnostika infarktu sa opiera o EKG, ktoré záchranári natočia v teréne (doma u pacienta). Správna interpretácia EKG je však pomerne náročná. Nielen podľa slovenských, ale aj medzinárodných štatistík, najmenej 1/3 infarktov doposiaľ bývala dopravená záchranármi do lokálnych nemocníc a nie do často vzdialenejšieho kardiocentra.

Dôvodom tejto zastávky bola neistota záchranárov v diagnostike infarktu a snaha o potvrdenie diagnózy či pacient má alebo nemá infarkt. Odtiaľ títo pacienti bývajú následne, ako tzv. sekundárny transport, prepravovaní do kardiocentier, za účelom zákroku – angioplastiky. Tieto časové straty priamo korelujú s vyššou mortalitou a horšou prognózou pacientov.

Vďaka technológii STEMI bol počas testovaného obdobia, v regióne Prešovského kraja, znížený podiel nežiadúcich sekundárnych transportov o 2/3 a významne skrátený čas do vykonania zákroku. Náš claim #EveryMinuteCounts (Na každej minúte záleží) nie je iba prázdna fráza a výsledok testu ukázal, že sme mali pravdu.. bez zveličenia sa dá povedať, že STEMI zachraňuje ľudské životy.

Appku ste testovali v nemocnici v Prešove. Ako prebiehala spolupráca s touto nemocnicou?

Bolo to bezproblémové, keďže otec je prednostom Kardiocentra a vedenie Fakultnej nemocnice, ku ktorej Kardiocentrum patrí, taktiež novú technológiu veľmi podporuje. Je potrebné zdôrazniť, že tu nejde len o nemocnicu.

Spolupráca musí byť obojstranná, na jednej strane Kardiocentrum, na druhej strane spoločnosti prevádzkujúce záchranný systém. V pilotnom projekte spolupracovali Falck, Košická záchranka a záchranka Bardejovskej nemocnice. Takisto verzie mobilnej appky sú dve, pre kardiológov som dávnejšie uvažoval presadiť zavedenie verzie pre Apple Watch, nebol na to žiaľ priestor a zdroje. Ale bola by to štýlovka.

Zdroj: archív M. Studenčana


Naše zdravotníctvo sa všeobecne označuje za pomerne konzervatívne a inovácie sa ťažšie zavádzajú. Sú nemocnice otvorené tejto novinke?

To ešte uvidíme. V týchto dňoch sa to láme. Predbežné ohlasy sú veľmi pozitívne. Zaregistrovali sme záujem zo strany národného Operačného strediska aj ministerstva zdravotníctva. Očakávame prvé rokovania.

Na druhej strane, problém sa netýka iba Slovenska. Aj v USA sa do dnešného dňa využívajú na prenos EKG zastaralé a neefektívne spôsoby komunikácie ako napr. FAX alebo telemetria. Technológia STEMI tieto ‘mŕtve’ spôsoby prenosu EKG a komunikácie záchranárov s kardiológmi nahrádza.

Máme už nemocnice, kde sa aplikácia aktívne používa pri záchrane a diagnóze?

Ako som už spomínal, v poslednom polroku komunikačnú technológiu STEMI denne využívajú všetky sanitky záchranných systémov v spádovej oblasti Prešovského kardiocentra. Je to spolu 52 vozidiel ZZS. Za 5 mesiacov uskutočnili 186 konzultácii EKG s kardiológom v kardiocentre.

Na Facebooku sme publikovali prvé analýzy po 5 mesiacoch ‘ostrej’ prevádzky v teréne, s reálnymi pacientmi. Výsledky potvrdili, že využívanie STEMI má priaznivý vplyv na manažment pacientov s infarktom. Medián ischemického času spadol z 230 na 180 minút. O skrátenie celkového ischemického času sa na Slovensku neúspešne pokúšali už niekoľko rokov. Ak ľudí zaujíma ďalší progres, môžu hľadať @STEMIapp a #STEMIappka na sociálnych sieťach, výsledky budeme priebežne updatovať.

Zdroj: archív M. Studenčana

Dá sa princíp použitý v tejto appke využiť aj pri diagnostike iných chorôb?

Samozrejme. Napríklad pri manažmente pacientov s mŕtvicou. V súčastnosti sa náš tím pripravuje na vývoj nového modulu pre cievnu mozgovú príhodu, ktorý bude mať podobnú filozofiu. Musíme však prioritizovať a prioritou je dnes snaha rozšírit technológiu STEMI pre celé územie Slovenska a do zahraničia.

Okrem toho momentálne rozbiehaš coliving – miesto pre vychádzajúce startupy na Tenerife. Vysvetli nám, v čom spočíva myšlienka co-livingu?

STEMI som co-foundol a plnil funkciu CEO od roku 2015. Po výhre na Slovak Startup Awards 2016 v decembri som sa však rozhodol, posunúť ďalej, presunul časť svojich zodpovedností do tímu a môj primárny focus na iný projekt, coliving dom pre startupy a firmy na ostrove Tenerife, nazvaný Wolfhouse.

Coliving je skratkou pre communal living, čo je pojem pre moderný spôsob bývania, synergie, spolupráce a zdieľania skills so spolubývajúcimi počas kratšieho alebo dlhšieho obdobia. Coliving nepriamo nadväzuje na coworking, čo je zdieľaný office space. Idea coworkingu a colivingu nie je nová, prvý coworking priestor otvorili v Londýne v roku 1650, volal sa Oxford Coffee House a bol inšpirovaný podobnými prevádzkami vo Viedni. Tie boli inšpirované kaviarňami z arabského sveta. Oxford Coffee sa aj vďaka málo poznanej káve rýchlo rozmohol po Londýne. Coffee houses boli originálnymi inkubátormi a coworking priestormi pre rôzne typy biznisov a redakcií novín. Ale späť k otázke..

Moderný coliving má desiatky podôb, od hippies a komunít žijúcich na odľahlých miestach cez Wolfhouse, coliving dom pre firmy a startupy, Swiss Escape v švajčiarských alpách alebo CoworkSurf v Portugalsku až po veľké developerské projekty ako The Collective v UK či WeWork valuovaný na 15 Bilionov dolárov. Ale dalo by sa povedať, že coliving je vlastne aj taký starý dobrý Trnavský intrák.

Coliving domy či krátkodobé pobyty podobného charakteru dnes využívajú predovšetkým digitálni profesionáli, nomádi, majitelia online biznisov a podnikatelia v cestovnej oblasti, tvorcovia rôznych self development a motivačných kurzov, kreatívci a umelci. Hlavnou myšlienkou colivingu je nadväzovať a kultivovať zmysluplné profesionálne vzťahy a zážitky pod jednou strechou.

Zdroj: archív M. Studenčana

Prečo práve Tenerife? Nechcel by si vytvoriť podobné miesto aj na Slovensku? 

Myšlienkou vytvoriť podobný priestor som sa začal vážnejšie zaoberať koncom roka 2015. V tom čase neexistoval podobný priestor, ktorý by sa zameriaval na tímy. Spísal som si podmienky, ktoré by mala lokalita spĺňať – rýchlosť internetu, infraštruktúra, životné náklady a hlavne prístupnosť z Európy a príjemné počasie.

Voľba padla na Kanárske ostrovy a kedže na Tenerife neexistovala žiadna vyzretá forma colivingu, ostrov má fajn cenové relácie, 350 slnečných dní do roka či priame lety z hlavných miest EÚ, rozhodol som sa práve pre tento ostrov. Na jar a v lete som urobil menší lokálny prieskum a na jeseň sa na Tenerife presťahoval na trvalo. Dal som dokopy tím (Matúš, Iria, Michal, Kimberly), makali sme a vo februári úspešne otvorili.

Veľký dôraz sme kládli aj na výber samotnej lokality v rámci ostrova. Hľadali sme miesto mimo hlavného turistického ťahu, je v spojení s prírodou a umožňuje tímom nerušene pracovať, no zároveň má k dispozícii dostatok služieb v neďalekom okolí. Našli sme také miesto na juho-západnom pobreží, neďaleko ikonických útesov Los Gigantes, nazývaných aj ‘The Giants’. Wolfhouse kombinuje ubytovanie, unikátny office s výhľadom na Atlantický oceán, indoor a outdoor spoločenské priestory pre relax a networking a team buildingové aktivity.

Na Slovensku by som raz podobné miesto vytvoriť chcel, ale trh musí dozrieť. Keď sa nám podarí rozbehnúť Tenerife, budeme hľadať ďalšie lokality, kde môžeme aplikovať naše know-how.

Zdroj: archív M. Studenčana

Zameriavaš sa teda na nové trendy v oblasti startupov a v podstate v tomto prostredí žiješ a pracuješ. Vieš si ešte predstaviť, že by si mal klasickú prácu 9-5?

Áno, ale veľmi by to záležalo od firemnej kultúry a flexibility. S 9-5 osobne nemám problém, čim ďalej tým viac zisťujem, že je pre mňa optimálny čas na prácu. U niekoho to ale môže byť presne naopak. S nástupom remote technológií, akú využíva napr. aj STEMI, sa zvyšuje počet ľudí pracujúcich z domu, kaviarní či coworkingových centier. Zamestnávatelia si pomaly uvedomujú, že zamestnanec nemusí byť nevyhnutne menej efektívny, ak nad ním nestoja ako Damoklov meč. Niekomu sa lepšie pracuje v noci, niekomu ráno, každý sme iný.

Záleží to aj od konkrétneho povolania, ale univerzálne platí, že zmena prostredia a dostatočný oddych je dobrý spôsob na udržanie produktivity a kreativity. Ako hovorieva členka našej ‘vlčej svorky’ Kimberly: ‘It’s easy to get into an unproductive rut while staring at the same wall eight hours a day, five times a week.’

Úspešné svetové firmy ako Automattic, tvorca WordPress, poháňa 1/4 všetkých internetových stránok, či Buffer to vedia a pravidelne organizujú celofiremný pracovno-team buildingový retreat, ‘hack-week’, team retreat alebo ‘workation’. Názrov je mnoho, no koncept podobný a výsledok v zásade rovnaký – zvýšenie výkonu a pocitu šťastia zamestnancov, zlepšenie komunikácie a vzťahov v tíme.

Máš rozbehnutých veľa projektov v rôznych oblastiach. Aký je tvoj sen, ktorý by si si chcel splniť?

Momentálne sa venujem primárne šíreniu povedomia o našej filozofii a rozbehu Wolfhouse, budovaniu a podpore remote komunity. Naša generácia si začína ctiť viac zážitky ako majetky. Raz budeme všetci bezdomovci, musíme sa pripraviť na menšiu revolúciu v spôsobe, akým bývame a pracujeme. Mojím snom je byť pripravený, keď príde.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK