Slovákov tohto roku výrazne potrápi chrípka. V predošlých sezónach nám paradoxne pomáhal covid

  • Slováci majú pred sebou ďalšiu chrípkovú sezónu
  • Najlepšou možnou prevenciou je očkovanie
Muž so servítkou a meranie teploty
Ilustračný obrázok, Unsplash/@simonkadulaUnsplash/@kellysikkema
  • Slováci majú pred sebou ďalšiu chrípkovú sezónu
  • Najlepšou možnou prevenciou je očkovanie

Aj tento rok čaká Slovákov silná chrípková sezóna, ktorá je poznamenaná celoštátnou chrípkovou epidémiou, rovnako ako tá predchádzajúca. Izolovaná infekcia chrípkou alebo koronavírusom môže mať u ľudí rôzny priebeh. 

V niektorých prípadoch môže ísť o mierne ochorenie a v iných zase o komplikovaný priebeh, pri ktorom je nutná už aj hospitalizácia. Aj pri chrípke môže byť časť pacientov v ohrození života. Týka sa to najmä starších ľudí s pridruženými ochoreniami. 

Dôsledok pandémie

Ako informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, v porovnaní s chrípkovou sezónou 2020/2021 už minulý rok vzrástla chorobnosť na chrípku či iné akútne respiračné ochorenia. Avšak v dôsledku pandémie COVID-19 bola zaznamenaná nižšia chorobnosť. 

Počas minulej chrípkovej sezóny stúpol počet akútnych respiračných ochorení hlásených lekármi o približne 190 %. Avšak, počet hlásených prípadov chrípky a ochorení podobných chrípke sa zvýšil až o 260 %. 

Nárast chorobnosti v roku 2020/2021 bol výrazne ovplyvnený v dôsledku pandémie. Hlásna služba lekárov, ale aj laboratórna diagnostika sa totižto primárne sústreďovali najmä na ochorenie SARS-CoV-2.

V minulej chrípkovej sezóne tvorili chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) celkom 6,8 % všetkých akútnych respiračných ochorení (ARO), pričom v predchádzajúcej sezóne to bolo 5,5 %. Avšak spomínanú chrípkovú sezónu výrazne ovplyvnili aj prísne protipandemické opatrenia. 

Vzostup chorobnosti

Počas vlaňajšej chrípkovej sezóny sa už vývoj krivky chorobnosti na CHPO a ARO čiastočne priblížil obvyklému charakteru, ktorý majú tieto obdobia na Slovensku. Pokles nastal najmä v čase prísnych protipandemických opatrení, no vzostup chorobnosti prišiel už v 4. a 6. kalendárnom týždni 2022. 

Na začiatku roku 2022 vrcholila chorobnosť na ARO na hodnote 2 138,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Naproti tomu v čase najvyššej aktivity dosiahla chorobnosť na CHPO 168,38/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov.

Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola identifikovaná vo vekovej skupine nula až 5-ročných detí, kde ochorelo 240 210 detí. Naopak, najnižšia bola zaznamenaná vo vekovej skupine 60-ročných a starších, pričom v tejto skupine bolo hlásených celkom 92 068 ochorení. 

Na CHPO bola najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť zaznamenaná vo vekovej skupine nula až 5-ročných, pričom ochorelo 13 707 osôb. Najnižšia bola v tomto prípade u 60-ročných a starších osôb, kde počet chorých dosahoval 5 568. 

Koronavírus zastavil svet, jeho dôsledky cítime dodnes

Prevencia proti chrípke

Medzi najúčinnejšie formy ochrany proti spomínaným respiračným ochoreniam patrí jednoznačne očkovanie. Ako uvádza portál U.S. Steel Košice, odo dňa 19. septembra 2022 je očkovacia látka na chrípku k dispozícii aj pre ich zamestnancov u všeobecných lekárov na Poliklinike VA USSK.

Spoločnosť vyzýva svojich zamestnancov, aby sa počas aktuálnej chrípkovej sezóny dali zaočkovať u svojho obvodného lekára. Očkovaním sa totiž znižuje riziko možných komplikácií, potreby návštevy u lekára či dokonca hospitalizácie. Dôležité je to však najmä v prípade rizikových pacientov. 

Očkovanie proti chrípke je odporúčané starším ľuďom nad 65 rokov, osobám s chronickými ochoreniami dýchacieho systému, osobám s chronickými ochoreniami obličiek a pečene, osobám s poruchami imunity, osobám s chronickými ochoreniami srdca a ciev, s chronickými metabolickými ochoreniami (napr. cukrovky) alebo aj tehotným ženám, ktoré sa musia starať o rizikové osoby, žijú s nimi v spoločnej domácnosti alebo sú s nimi v kontakte. 

Keďže za posledné dva roky bola prítomnosť chrípky znížená vďaka protipandemickým opatreniam na minimum, očakáva sa, že v tomto roku bude výrazne náročná chrípková sezóna. Ako uvádza portál TV Noviny, informoval o tom aj minister zdravotníctva.

„Vírusy predtým nekolovali v populácii, úroveň imunity je znížená a náchylnejšie sú aj deti, pretože sa s týmto vírusom ešte nestretli. Očakávame pomerne výraznú chrípkovú sezónu,“ uviedol minister Vladimír Lengvarský.

Zdroje: ruvzpp.sk, U.S. Steel Košice, uvzsr.sk, TV Noviny

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá