Slovenská navigácia Sygic má 200 miliónov používateľov. Na rok 2019 má veľké plány

  • Svetový líder v sektore navigácie a cestovania neustále napreduje
  • Sygic za rok 2018 dosiahol tržby 18,5 miliona eur a do budúcna má veľké plány
wq
sygic.com
  • Svetový líder v sektore navigácie a cestovania neustále napreduje
  • Sygic za rok 2018 dosiahol tržby 18,5 miliona eur a do budúcna má veľké plány

Dnes už svetovo uznávanú spoločnosť založil v roku 2004 Michal Štencl. Jeho víziou bolo ľuďom prinášať inovatívne produkty. Od pr­vej ver­zie ap­li­ká­cie Sy­gic GPS Na­vi­ga­tion z ro­ku 2009 Sygic a jeho tím prešiel dl­hú ces­tu. V tom ča­se bol práve Sy­gic vô­bec pr­vou GPS na­vi­gač­nou ap­li­ká­ciou pre iP­ho­ne a druhou na svete, ktorá predstavila navigáciu pre Google Android.

zdroj: sygic.com

Na­vi­gá­cia Sy­gic, kto­rá je do­stupná už v 40-tich sve­to­vých ja­zy­koch, bola v roku 2017 uve­dená ako ap­li­ká­cia číslo jedna aj v ka­te­gó­rii na­vi­gá­cií v ob­chode s ap­li­ká­ciami Hu­awei AppS­tore. Išlo o vý­znamný po­sun, na­koľko Hu­awei AppS­tore zhro­maž­ďuje iba tie naj­lep­šie ap­li­ká­cie na svete, vy­ža­duje ich pra­vi­delnú ak­tu­ali­zá­ciu a hod­no­te­nie štyrmi a viac hviez­dič­kami.

Dnes je Sygic druhá najúspešnejšia aplikácia v kategórii Navigácia na celom svete s 200 miliónmi používateľov. Dôležité je spomenúť aj to, že do roku 2018 vstupoval slo­ven­ský vý­robca na­vi­gá­cií s per­so­nál­nou zme­nou v naj­vyš­šom ve­dení. Po­zí­ciu CEO opus­til Mi­chal Štencl, ktorý Sy­gic spo­lu­za­kla­dal a ria­dil od jeho vzniku pred 14 rokmi. Na jeho miesto pri­šiel Mar­tin Stri­gač, ktorý však v tejto firme nie je žiadny no­vá­čik, nakoľko vie­dol od­de­le­nie pod­ni­ko­vých (en­ter­prise) rie­šení.

zdroj: sygic.com

My sme sa Sygicu opýtali, na aké novinky z ich dielne sa môžeme tešiť už v priebehu roka 2019.

Minulý rok sme investovali nemalé prostriedky do výskumu a vývoja a veríme, že tento rok sa nám to začne vracať. Pripravujeme viacero zaujímavých noviniek a chceme sa zamerať aj na ľudí, ktorí využívajú navigáciu pre každodenné dochádzanie do práce. Motivovať ich chceme zaujímavými gamifikačnými prvkami, ktoré však nebudú iba o získavaní rôznych odznakov alebo baťkov,” prezradil pre Startitup Marek Lelovič zo spoločnosti Sygic.

zdroj: sygic.com

Sygic chce zároveň vodičov učiť a pomáhať im  identifikovať chyby, ktoré robia pri šoférovaní ako napríklad prudké zrýchľovanie alebo odbáčanie, cieľom je v prvom rade pomôcť vodičom jazdiť ešte bezpečnejšie. V spotrebiteľskom segmente bude firma samozrejme aj naďalej pracovať na vylepšeniach jej navigácie Sygic GPS Navigation.

Koncom februára, na mobilnom kongrese MWC v Barcelone, sme okrem iného predstavili aj dôležitú aktualizáciu pre našu CarPlay konektivitu s funkciou duálneho displeja. Doteraz, ak si prepojil svoj telefón s operačným systémom iOS 12.x so vstavanou obrazovkou v aute, tak sa naša navigácia objavovala iba na nej. Rozhodli sme sa teda pridať možnosť využívať aj displej tvojho telefónu. Po novom tak môžeš tvoj vstavaný displej využívať pre jednoduché povely ako pridanie objektu záujmu, ktorý máš po ceste alebo ako palubnú kameru (Dashcam).” dodáva.

Sygic však nie je iba o spotrebiteľskom segmente. Nemalú časť ich tržieb tvorí aj biznisová časť. Aj tu je v príprave viacero noviniek – prvá z nich bola predstavená už na MWC.

So spoločnosťou Ford sme uviedli prvú prepojenú navigáciu pre úžitkové vozidlá. Sygic Truck Navigation sa od našej bežnej navigácie na prvý pohľad nemusí veľmi líšiť, no rozdiel je značný. V nastaveniach pridávaš rozmery tvojho vozidla – teda dodávky, alebo napríklad aj karavanu a my ťa povedieme cestami a tunelmi do ktorých sa zmestíš,” vysvetľuje. 

Ak si napríklad kuriér, Sygic vie pridať viacero bodov, ktoré následne zoradí, aby si do cieľov prišiel čo najrýchlejšie a najúspornejšie. Výskum a vývoj Sygicu takisto pracuje aj na rôznych unikátnych algoritmoch pre mestá, ktoré nám používateľom možno raz pomôžu dostať sa rýchlejšie do práce alebo do školy.

Čo sa týka hospodárskych výsledkov, Sygic za rok 2018 dosiahol tržby 18,5 miliona eur. 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK