Slovenská technológia, ktorá má zmeniť ťažobný priemysel

  • Tím GA Drilling pod vedením otca Ivana Kočiša a jeho dvoch synov Igora a Dušana spolu s ich partnerom Tomášom Krištofičom, má túžbu dostať sa do najväčších hlbín Zeme.
image_1422570341.jpeg
  • Tím GA Drilling pod vedením otca Ivana Kočiša a jeho dvoch synov Igora a Dušana spolu s ich partnerom Tomášom Krištofičom, má túžbu dostať sa do najväčších hlbín Zeme.

GA Drilling je high-tech spoločnosť, ktorá vyvíja a komercionalizuje prelomovú technologickú platformu PLASMABIT prinášajúcu zásadnú úsporu času a nákladov v ťažobnom (ropa a zemný plyn) ako aj v iných energetických priemysloch.

 

Spolu s ich 60-člennym tímom profesionálov pracujú na PLASMABIT aplikáciách, ktoré sú určené ťažobnému priemyslu. Tento segment čelí veľkým výzvam ako vŕtanie do tvrdých skál, exponenciálny rast nákladov pri vŕtaní. „Pri vŕtaní totiž platí, že náklady na každý kilometer vrtu rastú geometricky, takže napríklad šiesty kilometer vrtu môže stáť toľko, čo ostatných päť dokopy,“ presviedča Ivan Kočiš.

 

 

Poslaním GA Drilling je prinášať technológie 21.storočia do existujúceho ťažobného priemyslu. Pri dosiahnutí tohto ambiciózneho cieľa spolupracujú s významnými ťažobnými spoločnosťami z USA, západnej Európy a Blízkeho východu v rámci spoločného priemyselného projektu PLASMABIT JIP.

 

GA Drilling prináša revolučný PLASMABIT systém, schopný dosiahnuť hlboké podzemné zdroje na základe robustného plazmového generátora. Inovácie sú chránené patentovým portfóliom a sú základom know-how postaveného na inovatívnych aplikáciách overenej technológie. Tá sa využíva pri metóde, ktorá nie je založená na fyzickom kontakte medzi horninou a vrtnou platformou, ale využíva elektrický plazmový oblúk.

 

„Chceli sme využiť staré prieskumné vrty Nafty Gbely a OMV na Záhorí na vykurovanie, no po preskúmaní dokumentácie sme zistili , že prehlbovať trojkilometrové vrty, aby sme našli 120-stupňovú vodu a mohli okrem kúrenia aj vyrábať energiu, by bolo také nákladné, že by sa nám to neoplatilo,“ hovorí jeden zo štyroch spolumajiteľov Igor Kočiš.

Ropný priemysel čelí veľkým výzvam, kvôli nízkej úrovni explorácie a zvýšeným servisným nákladom pri vrtoch. Pri odstavení takého vrtu sa enormne zvyšujú náklady a vznik ropných štruktúr, a tento proces sa snažia zefektívniť.

 

 Ak by sa na svete vŕtalo dostatočne hlboko a využívala geotermálna energia, tak by sme sa dostali do oblasti hornín tak horúcich, že získaná energia by dokázala pokryť energetické potreby oblasti, v ktorej žijeme, ale cena nedovoľuje využiť túto techniku v komerčnom vyžití.

Baníctvo sa ocitlo v hlbokej kríze kvôli absencii zariadenia na získavanie dát v reálnom čase a neefektívnej ťažbe, preto vymysleli technológiu PLASMABIT RTDA, ktorá ponúka zreteľné benefity pri súčasnom procese hodnotenia potenciálnych aktív. 

GA Drilling sa stalo členom Decom North Sea, priemyselného fóra operujúceho z Veľkej Británie, ktoré sa pričiňuje o maximalizáciu obchodných príležitosti pri odstávke vrtov v Severnom mori. Zmyslom Decom North Sea je pracovať na odstránení nedostatkov, ktoré sú prítomné v operačnom reťazci pri odstávke vrtov.

 

zdroj: gadrilling.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK