Slovenské zákony pojem „prales“ nepoznajú. Ťažbou sa zbavujeme ich posledných zvyškov v krajine

  • Na Slovensku tvoria pralesy a pralesové zvyšky len 0,49 % z výmery lesov SR
  • Rok čo rok ich však ubúda, nakoľko ich lesníci celkom beztrestne vyrúbavajú
bill-min
Karol Kalinsky, Adrian Lesko
  • Na Slovensku tvoria pralesy a pralesové zvyšky len 0,49 % z výmery lesov SR
  • Rok čo rok ich však ubúda, nakoľko ich lesníci celkom beztrestne vyrúbavajú

V mnohých prípadoch zákony našej krajiny umožnili za posledných pár rokov vykradnúť tisíce hektárov vzácnych horských lesov v našich národných parkoch.

Niet sa čomu diviť, cena za drevo je lákavá a princíp výrubu veľmi jednoduchý. Dnes v podstate stačí, aby mal lesný hospodár vo vrecku sprej s bielou farbou a svoje dielo vyznačil po obvode vyťaženej plochy bielymi krížmi. V tom momente sa jedná o tzv. náhodnú ťažbu a všetko je legálne, môžete vyrúbať trebárs aj celý národný park.

Ukázalo sa to aj v najnovšej kauze, kedy došlo k vyrúbaniu posledného pralesného zvyšku široko ďaleko. Nakoľko na okrajových stromoch okolo vyťaženej plochy boli vymaľované biele kríže, zákon nebol porušený.

Je dôležité pripomenúť, že od roku 2009 lesní hospodári poškodili alebo zničili viac ako 30 pralesných lokalít Slovenska. Postupovali v súlade so zákonom, keďže ten nič také ako prales nepozná. Tento prípad nie je iný ani v tom, akým brutálnym spôsobom sa ťažba vykonala.

„Už sme si zvykli na holé zerodované svahy so zničeným prirodzeným zmladením, zničenými hniezdiskami, splavenou pôdou a kopou skál, aj na sieť rozbahnených ciest v strmých svahoch hôr, ktoré vlastne nie sú cestami, lebo sú to účelové komunikácie slúžiace lesnému hospodárstvu. Ani na tie teda nie je potrebné žiadne povolenie,” hovorí Karol Kalinský z iniciatívy My Sme Les.

No predsa je na tomto prípade niečo iné. Lesníci mali v rukách písomné upozornenie od úradu MŽP SR, v ktorom bolo jasne uvedené, že ťažbou môžu poškodiť alebo zničiť biotop chráneného vzácneho hlucháňa v Poloninách.


Kompetentní tak vedeli o tom že idú ťažiť v pralesovom zvyšku, boli na to upozornení mapovateľmi. “Mali dokonca aj list z ministerstva životného prostredia, z ktorého vyplývalo, že im za obmedzenie hospodárenia v predmetnej lokalite patrí majetková ujma. Boli sa s nimi porozprávať ochranári, vyhotovitelia Programu záchrany hlucháňa, prihovárali sa vedci, ale nič z toho nepomohlo,” upozorňuje Kalinský.

Lesní hospodári sa rozhodli inak. Rozhodli sa urobiť to, čo im vyhovovalo. A ukázali, že Les sú Oni, patrí im a tak si v ňom môžu robiť čo chcú. My ostatní sa teraz môžeme len prizerať na holé kopce a stratu, ktorá je však pre istú skupinu ľudí víťazstvom.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK