Slovenskí obchodníci zaplatia nájom a zlikvidujú si tak firmu. Žiadajú, aby zakročil štát

  • Mnoho podnikavých Slovákov budovalo svoj biznis roky
  • Teraz sa pozerajú na to, ako im mizne pred očami
  • Vo veľkých problémoch sú najmä nájomcovia, ktorí sú od začiatku koronakrízy bez akýchkoľvek tržieb
  • Teraz nie sú schopní zaplatiť stanovené nájmy bez toho, aby ich to nezlikvidovalo
IMMOFINANZ/Unsplash-Robert Anasch/ Facebook/Aupark Shopping Center
  • Mnoho podnikavých Slovákov budovalo svoj biznis roky
  • Teraz sa pozerajú na to, ako im mizne pred očami
  • Vo veľkých problémoch sú najmä nájomcovia, ktorí sú od začiatku koronakrízy bez akýchkoľvek tržieb
  • Teraz nie sú schopní zaplatiť stanovené nájmy bez toho, aby ich to nezlikvidovalo

Výsledky najnovšieho prieskumu z dielne ČSOB ukazujú, že firmy bez ohľadu na ich veľkosť, región či odvetvie vnímajú súčasnú situáciu okolo pandémie koronavírusu veľmi citlivo. Táto bezprecedentná situácia si v nejednom prípade vyžiadala úplne uzatvorenie prevádzok či výroby.

Na rozdiel od iných kríz, ktoré je možné aspoň čiastočne predikovať, táto je celkom iná. Podnikatelia sa s ňou museli vysporiadať doslova z hodiny na hodinu. Zatiaľ čo vo februárovom prieskume vnímali firmy práve vývoj ekonomického prostredia a legislatívy ako najväčšie riziká negatívne ovplyvňujúce ich podnikanie, s odstupom troch týždňov to bola práve pandémia (72 %).

zdroj: IMMOFINANZ

Zároveň iba 3 % podnikateľov uviedlo, že na nich pandémia nebude mať žiaden vplyv. V priemere 2 z 10 opýtaných zvolilo odpoveď, že dopady na ich firmu budú likvidačné.

„Takmer každá tretia malá firma (31 %) očakáva na nasledujúci štvrťrok zníženie dopytu o viac ako 40 %. To isté očakáva aj 31 % stredných firiem a 30 % väčších firiem. Mnohé firmy sa snažia prispôsobiť novej situácií, menia svoje portfólio služieb a produktov alebo sa zameriavajú na trhy, ktoré sú krízou postihnuté menej. Avšak je iba niekoľko sektorov, kde je takáto rýchla zmena podnikania možná,“ objasnil Koloman Buzgó, riaditeľ Divízie riešení pre firemných klientov v ČSOB.

Situáciu, do ktorej sa dostali tisíce podnikateľov, citlivo vníma aj Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združujúca nájomcov najmä v obchodných centrách, ktoré sú už od 14. marca 2020 povinne zatvorené.

zdroj: Pop Up Store

„Uvedomujeme si, že aktuálna situácia vplyvom šírenia koronavírusu COVID-19 zasiahla všetky strany bez prípravy a každý sa snaží uchrániť si svoj majetok. Veľa maloobchodníkov budovalo svoje podnikanie mnoho rokov a teraz sa pozerajú na to, ako im mizne pred očami. Väčšina obchodných centier vyžaduje plnenie povinností vyplývajúcich zo zmlúv, a to najmä úhradu plných nájmov a s tým súvisiacich poplatkov bez akejkoľvek snahy o komunikáciu,” tvrdí ISKM.

Iniciatíva upozorňuje, že nájomcovia, ktorí sú od začiatku bez akýchkoľvek tržieb, nie sú schopní tieto nájmy zaplatiť bez toho, aby ich to nezlikvidovalo.

ISKM zdôrazňuje, že je nutné, aby v tejto dobe zasiahol štát, ktorý bude plniť úlohu moderátora medzi maloobchodníkmi – nájomcami a prenajímateľmi, ktorí v tomto momente jednajú skôr z pozície sily a za každú cenu sa snažia udržať v platnosti aktuálne zmluvy.

Je ale jasné, že ich plnenie v zmysle aktuálneho znenia bude pôsobiť na celý sektor likvidačne. Nájomcovia sú ochotní o podmienkach jednať, ale zo strany centier tieto signály vôbec neprichádzajú,” tvrdí iniciatíva.

zdroj: Wikimedia/Jozef Kotulič -

Žiadajú preto, aby štát pristúpil zodpovedne k riešeniu tohto problému a zároveň tiež vyzývajú prenajímateľov, aby začali s nájomcami jednať o otvorení aktuálnych zmluvných vzťahov.

„Nikto totiž nechce, aby po odznení tejto krízy zostali obchodné centrá bez nájomcov a mnoho zamestnancov si muselo hľadať novú prácu. Maloobchod v SR zamestnáva približne 300 000 ľudí. Preto si myslíme, že štát by nemal prehliadať malých obchodníkov a mal by ich považovať za relevantného partnera do diskusie,” dodáva iniciatíva.

Svet sa po pandémii bude meniť ešte rýchlejšie 

Príchod pandémie vyvolal krízu, akú sme pravdepodobne nezažili za posledných sto rokov a vyvolal aj vysokú mieru neistotu medzi podnikmi.

„Plánované investície sa odkladajú, výrazne zasiahnutý dopyt vo väčšine odvetví prakticky zlikvidoval predchádzajúce priaznivé očakávania firiem,“ konštatuje Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB.

Ako zároveň dodáva, ďalší vývoj bude závisieť od dĺžky trvania samotnej pandémie. Od zotavovania obchodných partnerov v zahraničí a od toho, či budeme mať pripravený plán na rýchly reštart ekonomiky. Zároveň musíme pripraviť reformy, pretože svet sa začne po pandémií ešte rýchlejšie meniť – robotizovať a automatizovať,“ dodal Marek Gábriš.

Zdroje: ISKM, ČSOB

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech