Slovenskí penzisti môžu získať extra peniaze pri odchode do dôchodku. Odborník odhaľuje skryté možnosti

  • Odstupné a odchodné sú dva rozdielne inštitúty
  • Každý z nich má iné podmienky
  • Zisti, kedy majú dôchodcovia nárok na oboje
dôchodcovia majú nárok na odstupné
Ilustračné foto - Slovenskí penzisti môžu získať extra peniaze pri odchode do dôchodku Freepik/@Drazen Zigic, Freepik/@freepik
  • Odstupné a odchodné sú dva rozdielne inštitúty
  • Každý z nich má iné podmienky
  • Zisti, kedy majú dôchodcovia nárok na oboje

Ako informuje portál Pravda, odchodné a odstupné sú podľa Zákonníka práce dva rôzne pojmy, ktoré sa často zamieňajú. Odchodné dostane zamestnanec ako odmenu za svoju kariéru pri odchode do dôchodku. Odstupné sa poskytuje v iných situáciách, napríklad pri skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

Zisti, kedy majú dôchodcovia nárok na oboje a či ho dostanú aj predčasní penzisti podľa JUDr. Patrika Ozimaniča z advokátskej kancelárie OziLegal.

Nárok na odchodné

Nárok na odchodné upravuje § 76a Zákonníka práce.

Ak máš nárok na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok nad 70 %, podľa § 76a ods. 1 Zákonníka práce: „Pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak tvoja schopnosť vykonávať prácu klesne o viac ako 70 %, máš nárok na odchodné vo výške tvojho priemerného mesačného zárobku. Podmienkou je, že o dôchodok požiadaš pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.“

Ak odchádzaš do predčasného starobného dôchodku, platí podľa § 76a ods. 2 Zákonníka práce nasledovné: „Pri skončení pracovného pomeru máš nárok na odchodné vo výške tvojho priemerného mesačného zárobku, ak ti bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.“

Žiadosť pri predčasnom dôchodku

Pri predčasnom dôchodku je rozdiel v tom, že musíš mať dôchodok reálne priznaný. Naopak, pri „riadnom“ dôchodku alebo invalidnom dôchodku (nad 70 %) stačí, ak ti vznikne nárok.

Pri predčasnom dôchodku treba podať žiadosť pred skončením pracovného pomeru alebo do 10 dní po jeho skončení.

Ak nesplníš tieto podmienky, nič nedostaneš

Odchodné môžeš dostať len od jedného zamestnávateľa.

Zamestnávateľ ti však nemusí poskytnúť odchodné, ak tvoj pracovný pomer skončil okamžitým skončením podľa § 68 ods. 1 Zákonníka práce. To sa týka situácií, keď si bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo si závažne porušil pracovnú disciplínu.

Ak zamestnanec zomrie, deň smrti sa považuje za deň skončenia pracovného pomeru na účely odsekov 1 a 2.

Predčasný 13. dôchodok

Odchodné a odstupné sú dôležitými témami pre zamestnancov, rovnako ako dôchodky pre seniorov. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR teraz odstránilo rozdiel medzi 13. dôchodkom pre predčasných dôchodcov a riadnych dôchodcov. Predčasný 13. dôchodok tak nebude vyšší ako starobný.

Parlament už schválil zmenu zákona o sociálnom poistení. O tom v piatok informovala hovorkyňa MPSVR Natália Jachym Holubová.

„Parlament schválil návrh, podľa ktorého žiadny 13. dôchodok nemôže prekročiť výšku 13. starobného dôchodku. Zaviedli sme strop, podobne ako v pôvodnom znení zákona poistku, že 13. dôchodok nesmie klesnúť pod 300 eur. Takéto nastavenie je správne a spravodlivé,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

Predčasní dôchodcovia mali dostať v decembri tohto roka 13. dôchodok vo výške 635,50 eura, zatiaľ čo seniori na starobnom dôchodku mali dostať 606,30 eura.

„Až do minulého roka bol priemerný ročný predčasný dôchodok vždy nižší ako priemerný ročný starobný dôchodok. Kvôli makroekonomickým ukazovateľom a nešťastným zásahom predchádzajúceho vedenia rezortu do predčasných dôchodkov sa minulý rok prvýkrát stalo, že priemerný predčasný dôchodok bol vyšší ako priemerný ročný starobný dôchodok, a to takmer o 30 eur,“ vysvetlilo ministerstvo. Preto vznikol nepomer aj pri stanovení 13. dôchodku.

Zdroje: Pravda, slov-lex.sk, TASR

Najnovšie videá

Trendové videá