Slovensko chce byť viac eko. Reštaurácie a supermarkety budú môcť nezávadné jedlo darovať

  • Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 v sebe ukrýva niekoľko dobrých správ
  • Máme viac dbať na ochranu ovzdušia, drevo ťažiť trvalo udržateľným spôsobom, zvýši sa prevencia proti vzniku čiernych skládok a rozlúčiť by sme sa mali aj s formulkou "minimálna trvanlivosť do"
roman-kraft-156096-unsplash
Unsplash
  • Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 v sebe ukrýva niekoľko dobrých správ
  • Máme viac dbať na ochranu ovzdušia, drevo ťažiť trvalo udržateľným spôsobom, zvýši sa prevencia proti vzniku čiernych skládok a rozlúčiť by sme sa mali aj s formulkou "minimálna trvanlivosť do"

Francúzi prijali do svojej legislatívy v roku 2016 zákon, ktorý zakazuje supermarketom vyhadzovať potraviny a nedávno podobne ošetrilo aj problém s nepotrebných oblečením (viac si prečítaš TU). Európe aj celému svetu ide príkladom v redukcii odpadov celkovo. Od roku 2020 ako prvá krajina sveta úplne zakáže jednorazové plastové obaly na jedlo a vláda vy­ža­duje, aby vše­tok plas­tový riad tvo­rilo 50 % bio­lo­gicky roz­lo­ži­teľ­ného ma­te­riálu, ktorý sa bude kom­pos­to­vať doma (viac čítaj TU). Tohtoročný september sa však dobrými správami môže pochváliť aj Slovensko.

Dokument „Zelenšie Slovensko“ – Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 v sebe zahŕňa niekoľko nápadov, ako zlepšiť životné prostredie našej krajiny a zahŕňa v sebe pár dôležitých bodov. Okrem toho, že Slovensko vyvinie maximálne úsilie na odstránenie environmentálnych záťaží s najvyššou prioritou riešenia, postupne utlmí výrobu elektriny a tepla z uhlia, zjednoduší sa systém chránených území a stupňov ochrany alebo sľubuje materiálové zhodnotenie komunálneho odpadu vo výške 60 %, sú to aj veci, ktoré sú nám omnoho bližšie.

V správe sa píše: Slovensko do roku 2030 obmedzí produkciu potravinového odpadu. Reštaurácie a supermarkety budú povinné potraviny ďalej využiť, napr. darovať charite nezávadné potraviny. Ak už nie sú potraviny vhodné na konzumáciu, budú ich môcť kompostovať, či energeticky alebo inak zhodnotiť. Podobne ako v iných krajinách EÚ, bude umožnené predávať takéto potraviny v osobitných zariadeniach.“

Ďalej sa odstráni označenie potravín formulkou „minimálna trvanlivosť do“ a zavedie sa jednotné „spotrebujte do“, čím sa má zamedziť zbytočnému vyhadzovaniu potravín, ktoré sú ešte v poriadku a pri dobrom skladovaní stále vhodné na konzumáciu. Ruka v ruke s tým sa nesie aj potreba zabezpečenia informačných kampaní a poučenie ľudí o dôležitosti predchádzania tvorby potravinového odpadu.

Ministerstvo životného prostredia, ako autor doposiaľ spomínaného dokumentu, chce investovať aj do podpory predchádzania vzniku odpadov s dôrazom na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Domácnosti si budú môcť pohodlne kompostovať odpad, ktorý vyprodukuje. Vybuduje sa dostatočná sieť zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. Osobitná pozornosť bude venovaná zberu a spracovaniu zeleného odpadu (napr. zo záhrad, parkov, či lúk). Zároveň sa zvýšia možnosti odbytu bioodpadov tým, že o verejnú podporu budú môcť žiadať len tie bioplynové stanice, ktoré budú odoberať vytriedený biologicky rozložiteľný odpad na výrobu bioplynu.“

Sme na dobrej ceste, čo povieš?

Zdroj: euractiv.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech