Slovensko chce zaviesť novú národnú značku. Na trhu vďaka nej vyniknú eko výrobky

  • Na trhu by sme sa mali čoskoro začať stretávať s takzvanou národnou enviromentálnou značkou
  • Vďaka nej budeš už na prvý pohľad vidieť, či si naozaj kupuješ ekologický produkt
pil
pixabay.com,youtube.com
  • Na trhu by sme sa mali čoskoro začať stretávať s takzvanou národnou enviromentálnou značkou
  • Vďaka nej budeš už na prvý pohľad vidieť, či si naozaj kupuješ ekologický produkt

Ministerstvo životného prostredia si zaumienilo pokračovať v boji so znečisťovaním životného prostredia plastovým odpadom. Po spoplatnení jednorazových plastových tašiek, zvýšení poplatkov za uloženie odpadov na skládku, či chystanom systéme zálohovania PET fliaš a plechoviek prichádza nahrádzanie tradičných plastových materiálov biodegradovateľnými.

Rezort chce otvoriť dvere výrobcom biodegradovateľných plastov – čiže plastov biologicky rozložiteľným v pôde, vode a v morskej vode. Mali by sme sa preto dočkať  zadefinovania podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky s názvom “Environmentálne vhodný produkt”.

Biodegradovateľné plastové materiály sú vo svete čoraz obľúbenejšie. Využívajú sa aj v oblastiach ako je zdravotníctvo ale aj pri balení potravín, vreckách na bioodpad, mulčovacích fóliách. Samostatnou kapitolou sú  jednorazové produkty z plastov, napríklad pre stravovacie zariadenia, rýchle občerstvenie a podobne.

Výroba a spotreba plastov je v súčasnosti celosvetovou výzvou. Podľa Európskej stratégie pre plasty z januára 2018 hrozí, že do roku 2050 bude v našich oceánoch viac plastov ako rýb.

Nakoľko však plasty tvoria významnú súčasť priemyslu, dopad ich využívania na životné prostredie je možné znižovať používaním takých materiálov, ktoré predstavujú pre planétu menšie zlo.

„V boji proti plastovému odpadu sme už dosiahli viacero úspechov – spoplatnili sme používanie jednorazových plastových tašiek, zaviedli sme postupné zvyšovanie poplatkov za uloženie odpadov na skládku, predkladáme nový program predchádzania vzniku odpadu a v legislatívnom procese máme systém zálohovania PET fliaš a plechoviek,“ uviedol minister životného prostredia László Sólymos.

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: greenerpackage.com

„Environmentálna značka je dobrovoľný nástroj, no jeho uplatňovanie má potenciál významne prispieť k zníženiu objemu plastového odpadu, efektívnejšiemu využívaniu materiálov a zdrojov a tým prispieť k prechodu na obehový model hospodárstva, ktorý je jednou z priorít nášho rezortu,“  dodal.

Certifikovaním svojho výrobku teda výrobcovia ubezpečujú spotrebiteľov, že výrobok spĺňa prísne stanovené environmentálne kritériá. Ty ako spotrebiteľ môžeš nákupom výrobku označeného novou environmentálnou značkou nepriamo prispieť zmene vedúcej k zlepšovaniu životného prostredia. Register platných kritérií pre udeľovanie národnej environmentálnej značky nájdeš tu.

 

Medzi produkty, ktorým nie je možné udeliť environmentálnu značku patria:

  • nápoje, potraviny,
  • humánne a veterinárne lieky, zdravotné pomôcky,
  • výrobky obsahujúce chemické látky alebo zmesi, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie ako toxické, nebezpečné pre životné prostredie
  • produkty, ktoré sú vyrobené procesmi pravdepodobne výrazne škodlivými pre človeka alebo životné prostredie,
  • produkty, ktoré nepredstavujú významný objem predaja a obchodu na vnútornom trhu

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech