Slovenský folklór: V Pamiatkovej rezervácii sa stavia bez povolení. Je to „zdvihnutý prostredník“ kultúrnemu dedičstvu

  • V Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica sa stavia o sto šesť
  • Problémom je, že chýbajú akékoľvek povolenia
  • Napriek nesúhlasu Stavebného úradu investor v prácach bez ostychu pokračuje ďalej
btw
Banskobystrická alternatíva
  • V Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica sa stavia o sto šesť
  • Problémom je, že chýbajú akékoľvek povolenia
  • Napriek nesúhlasu Stavebného úradu investor v prácach bez ostychu pokračuje ďalej

Na „čiernu“ stavbu koncom roka 2020 poukazovala architektka a mestská poslankyňa Hana Kasová. „Už vtedy som upozornila Stavebný úrad a požiadala primátora mesta, aby urobil maximum pre zastavenie stavby,“ uvádza v stanovisku Kasová, ktorá je zároveň predsedníčka komisie pre územný rozvoj.

Tvrdí, že v tomto období Krajský pamiatkový úrad urobil kontrolu realizovaných prác a stavbu zastavil. Investor však v prácach pokračoval ďalej.

Napriek nesúhlasu štátnych orgánov sa tak práce opäť rozbehli. „Stavebný úrad mi potvrdil, že nevydal žiadne nové povolenia. Nepovolená stavba nie je len správnym deliktom, ale môže byť aj trestným činom,“ povedal nám mestský poslanec David Kapusta.

Miesta, kde prebieha nepovolená stavba, majú aj archeologickú hodnotu, ktorú chráni trestný zákon,” doplnil.

Na prípad zareagoval na sociálnej sieti aj primátor Ján Nosko: „Na Námestí SNP a v jeho okolí sa nachádza mnoho historických budov a na ich rekonštrukciu je potrebné nielen právoplatné stavebné povolenie, ale aj predchádzajúce stanovisko Krajského pamiatkového úradu.“

„Niektoré firmy to však ignorujú, mnohé veci nerešpektujú, porušujú zákazy, a tým ničia aj pamiatky,“ uviedol.

Stavebný úrad rovnako zareagoval na informácie o pokračujúcej výstavbe a na december zvolal štátny stavebný dohľad.

„Ak sa opäť preukáže pokračovanie vo výstavbe, majiteľovi objektu bude uložená sankcia v zmysle Stavebného zákona. Zároveň sa obrátime s podnetom na okresnú prokuratúru, keďže predmetné konanie považujeme za marenie úradného rozhodnutia, čo zakladá aj trestnoprávnu zodpovednosť,“ doplnil primátor.

Podľa Noska, žiaľ, za mnohé nelegálne čierne stavby môže benevolentný Stavebný zákon, ktorý potrebuje novelizáciu. Nová, vládou navrhovaná legislatíva je však pre mestá neprijateľná, na čo už dlhodobo upozorňujú spolu s Úniou miest Slovenska. 

zdroj: Banskobystrická alternatíva

„V demokratickom právnom štáte platia zákony a pravidlá, ktoré platia pre každého. V našej krajine sa budeme mať lepšie, keď budeme všetci hrať podľa pravidiel, navzájom sa rešpektovať a spoločne chrániť naše prírodné a kultúrne dedičstvo. Verím, že príslušné orgány a úrady budú urýchlene konať vo verejnom záujme a v prospech všetkých obyvateľov,” tvrdí Kapusta. 

Kasová na svojom blogu konštatuje, že dlhodobo vníma, že historickému centru mesta vládne chaos a miestami aj svojvôľa niektorých majiteľov budov.

Akákoľvek čierna stavba v centre mesta je podľa jej slov nielen výsmechom zákonnosti, ale aj „zdvihnutým prostredníkom“ kultúrnemu dedičstvu mesta. Z budovy už zostalo iba torzo a navyše došlo k zničeniu cennej archeologickej lokality.

„V minulosti sme riešili rôzne nelegálne reklamy či terasy postavené v rozpore s platnými nariadeniami mesta. Pešia zóna je niekedy skôr autostrádou, po ktorej aj mimo vyhradených časov jazdia autá.“

Tvrdí, že mesto si doteraz nevie rady s niektorými nepoctivými podnikateľmi: jeden cez námestie rozváža pizzu a ďalší má letnú, teraz už aj zimnú terasu realizovanú v rozpore so zásadami stanovenými mestom.

zdroj: Banskobystrická alternatíva

„Aj preto by si Námestie SNP a jeho okolie zaslúžilo človeka, ktorý sa oň bude starať. Jasného a rešpektovaného správcu. Ten by na dennej báze dohliadal na dodržiavanie pravidiel, spolu s mestskou políciou riešil priestupky a s vedením mesta by odstraňoval nedostatky.“ 

Dodáva, že investorom spomínanej stavby sú ľudia, ktorí sa v minulosti pohybovali okolo brusnianskych kúpeľov.

Vlastníkom nehnuteľnosti na ulici Horná 29 a 31 je World Trade Company. Konateľ spoločnosti mal v minulosti figurovať v rôznych firmách so Štefanom Hrčkom. Ten sa podľa obyvateľov susediacich budov na stavbe pravidelne objavuje. 

Zdroje: Banskobystrická alternatíva, bbonline.sk, Facebook/ Ján Nosko

Najnovšie videá

Trendové videá