Slo­ven­ský Men­te­gram už aj v San Fran­cis­cu

Luky Gašparík / 16. septembra 2014 / Business

Psy­ched, lokál­ne psy­cho­te­ra­pe­utic­ké cen­trum pod­po­ri­lo moni­to­ro­va­ciu plat­for­mu a “goal trac­king-ovú” app­ku od slo­ven­ské­ho star­tu­pu Men­te­gram — v minu­los­ti You­cog­ni­ze. Od tej­to spo­lu­prá­ce si Psy­ched sľu­bu­je zefek­tív­ne­nie tera­pie u svo­ji­ch pacien­tov.

Psyched, terapeutické centrum v SF, je lokálne známe ako "crazy cool", pretože podporuje nové technologické postupy pri svojich terapiách. Mentegram pritom absolútne zapadá do ich portfólia. Platforma, ktorú vytvorili Milan Steskal a Igor Holas integroval Psyched do svojich terapeutických procesov. Vďaka Mentegramu je psychoterapeut schopný trackovať progres pacientov aj mimo priestorov svojej praxe a to iba prostredníctvom mobilného zariadenia.

 

"Je vzrušujúce mať Mentegramom za partnera. Umožňuje totiž terapeutovi prispôsobiť mobilný dotazník podľa potrieb pacienta, ktorý je personalizovaný a dá sa spätne trackovať. Mentegram je plne dôverná, spoľahlivá a prispôsobiteľná appka, za ktorou stojí skvelý tím", povedala Traci Ruble, spoluzakladateľka Psyched-u.

 

 

Igor Holas, spoluzakladateľ Mentegramu a zároveň vedúci výskumu, je podľa svojich slov na misií zlepšovať svet. Chce to dosiahnuť tým, že prinesie do sveta psychoterapie technológické inovácie.

Psyched rozmýšľal už v minulosti o integrovaní onlinových toolov do ich terapie. Mentegram im preto skvele padol do rany a stal sa prirodzeným partnerom pre Psyched.

 

 

Zdroj: prlog.org, mentegram.com

Pridať komentár (0)