Slovenským rodinám citeľne chýbajú muži. Deti by mali vychovávať rovnako ako ženy

  • Včera sa uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom Pomoc stabilite rodiny ako záver štvorročného projektu APVV
  • Výstupom je stratégia s konkrétnymi návrhmi, ako podporiť stabilné rodiny na Slovensku
otec
Unsplash.com/Picsea
  • Včera sa uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom Pomoc stabilite rodiny ako záver štvorročného projektu APVV
  • Výstupom je stratégia s konkrétnymi návrhmi, ako podporiť stabilné rodiny na Slovensku

Cieľom je motivovať mužov, aby sa viac podieľali na výchove detí. Ak vo všeobecnosti platí, že pre vyváženú výchovu je rovnako potrebná prítomnosť mužov a žien, bolo by ideálne, aby sa aj tu dosiahol stav parity. Preto je potrebné zvýšiť atraktivitu povolania učiteľa finančne i spoločenským uznaním.

Odporúčajú to teológovia z Trnavskej univerzity v Stratégii na podporu stabilnej rodiny a jej faktorov.

Aj podiel učiteľov-mužov treba zvýšiť 

Vzhľadom na to, že podľa štatistík pracuje na základných školách približne 90 % žien, odborníci navrhujú, aby sa podiel učiteľov zvýšil aspoň o 20 %. Malo by sa to podariť zatraktívnením nielen finančného ohodnotenia, ale aj spoločenského uznania učiteľov, ktorým odporúčajú poskytnúť nájomné byty v sídle školy.

„Úloha mužov pri výchove dieťaťa je v edukačnom priestore mimoriadne dôležitá, podobne ako úloha ženy. Deti by mali byť schopné rovnako komunikovať s pedagógmi mužského, ako aj ženského pohlavia,“ konštatujú vedci z Trnavskej univerzity v novej stratégii, ktorá je výsledkom štvorročného projektu APVV Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnejrodiny v multikulturálnom prostredí.

Včera ju predstavili na konferencii za účasti arcibiskupa Cyrila Vasiľa, štátnej tajomníčky ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Soni Gaborčákovej a riaditeľky sekcie rodinnej politiky Anny Verešovej.

„Základným princípom stratégie na pomoc stabilnej rodiny je podpora rodiny v celom jej vzniku, trvania a rozvoja, obzvlášť v záťažových situáciách, ktoré vedú k jej rozpadu. V priebehu desiatich rokov je potrebné podstatne zvýšiť výdatnosť podpory rodín a detí zo strany štátu,“ tvrdí zodpovedný riešiteľ projektu profesor Ladislav Csontos.

zdroj: TRUNI/Barbora Likavská

Výdavky na deti máme najnižšie, čas na partnera nemáme

Hlavným impulzom, ako zvýšiť stabilitu slovenských rodín, by malo byť zvýšenie výdavkov štátu pre rodiny zo súčasných 1,6 % HDP na 2,4 %. Pre porovnanie, Dánsko poskytuje rodinám 3,4%  zo svojho HDP, Nemecko 3,2 % a Francúzsko 2,5 %.

„Slovenské prídavky na deti patria k najnižším v EU, avšak v kombinácii s daňovým bonusom (pre rodiny zarábajúcich rodičov) sa radíme k štedrejším krajinám bývalého sovietskeho bloku. Naše dávky sú jednotné pre každé dieťa bez ohľadu na vek, finančnú situáciu či veľkosť rodiny. Avšak v porovnaní s detskými prídavkami poskytovanými v ekonomicky bohatých krajinách sú naše prídavky stále nízke,“ konštatuje profesor Csontos.

Ak ťa k smrti unudili hotely, toto sú ubytovania, vďaka ktorým na dovolenku nikdy nezabudneš

Vedci si od zvýšenia príjmov sľubujú, že to rodinám umožniť tráviť viac času spoločnými aktivitami zameranými na rozvoj vzťahov medzi manželmi navzájom a medzi rodičmi a deťmi. Podľa výskumu, ktorý realizovali na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, vyplýva, že kým dve tretiny žien tvrdia, že majú dostatok času na deti, u mužov je to len tretina.

Čas na partnera má len 38,3% žien a 29,2% mužov.

Najhoršie je na tom voľný čas: len pätina žien má podľa vlastných slov čas venovať sa koníčkom, u mužov je to ešte menej (16,8%). Z empirického zisťovania navyše vyplynulo, že viac ako tretina mužov trávi v zamestnaní 10 hodín denne (aj s dochádzaním). Pro-rodinná stratégia aj preto navrhuje znížiť týždenný pracovný čas o dve hodiny týždenne na priemer EÚ a umožniť vyššiu flexibilitu zamestnania skrátenými úväzkami či prácou z domu.

Projekt APVV Vybrané faktory pro-rodinnej stratégie a podpora stabilnej rodiny v multikulturálnom prostredí sa realizoval v rokoch 2016-2020 na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, kde je možné okrem náuky o rodine študovať aj sociálnu prácu so zameraním na rodinu.

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech