Sme blízko k vakcíne na COVID-19, no na Slovensku neočkujeme ani proti chrípke

  • Počet ľudí, ktorí stoja proti povinným očkovaniam, stále stúpa
  • Odborníci varujú, že ak sa s očkovaním prestane, padne celá kolektívna imunita a dávno zabudnuté choroby sa môžu vrátiť
  • Američania poznajú prvé výsledky z testov vakcíny proti ochoreniu COVID-19
  • Počet ľudí, ktorí stoja proti povinným očkovaniam, stále stúpa
  • Odborníci varujú, že ak sa s očkovaním prestane, padne celá kolektívna imunita a dávno zabudnuté choroby sa môžu vrátiť
  • Američania poznajú prvé výsledky z testov vakcíny proti ochoreniu COVID-19

V minulom roku sa vtedajšia ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská pokúsila navrhnúť zmenu zákona o očkovaní, prostredníctvom ktorého by bolo možné prijať do predškolských zariadení iba tie deti, ktoré podstúpili povinné očkovanie.

To sa jej však nepodarilo a bola nútená pre nízku podporu legislatívneho návrhu zákona stiahnuť ho. Niektoré zmeny sa však v roku 2020 presadiť podarilo. Momentálne musí dieťa pri nástupe do predškolského zariadenia podstúpiť všetky veku prislúchajúce povinné očkovania.

Kalendár povinných očkovaní na rok 2020

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal pre tento rok kalendár so zoznamom povinných očkovaní v súvislosti s vekom dieťaťa či dospelého jedinca. Žiadne zásadné zmeny sa v ňom neudiali, až na jednu, ktorá presunula povinné očkovanie z 11. roka dieťaťa na 5. rok, čím čiastočne rieši problém ohrozenia verejného zdravia prijatím neočkovaných detí do predškolských zariadení.

UVZSR informuje, že, keďže pokuty v hodnote 331 eur pri zistení porušenia povinnosti očkovania účinné neboli, preto ich udeľovanie nemá v budúcnosti zmysel. Zákon však povoľuje výnimky: „Do predškolského zariadenia bude prijaté aj dieťa, ktoré má laboratórny dôkaz o pozitivite protilátok alebo dieťa, ktoré nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu. Uvedené sa nevzťahuje na deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku za účelom povinného predprimárneho vzdelávania,“ informuje UVZSR.

Povinné očkovania

V praxi to teda vyzerá tak, že po narodení dieťaťa s ním musí rodič podstúpiť niekoľko očkovaní. Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B a hemofilovým invazívnym nákazám je povinné v rámci pravidelného povinného očkovania.

Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami hexavalentnej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života.

Druhou skupinou povinných očkovaní sú vakcíny proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam. Sú povinné v rámci pravidelného povinného očkovania. Základné očkovanie sa vykonáva tromi dávkami konjugovanej očkovacej látky v 3., 5. a v 11. mesiaci života dieťaťa.

zdroj: UVZSR/kalendar

Existuje portál, kde sa dozvieš všetko potrebné od odborníkov

Pod záštitou UVZSR vznikol portál Očkovanie Chráni, ktorý objasňuje potreby očkovania a možné riziká s ním spojené. Tento portál poskytuje presné a pravdivé informácie, vďaka ktorým môžu ľudia prekonať strach z očkovania, a tak sa rozhodnúť správne. Keďže sa skupina ľudí naladených proti očkovaniu stále rozširuje, úrad tento čin považoval za jeden z možných spôsobov osvety a prístupu k informáciám pre širokú verejnosť.

„Očkovanie je najväčší objav modernej medicíny. Úprimne si to myslím. Mnohé ochorenia, proti ktorým očkujeme, nevieme liečiť ani dnes. Majú tak rýchly priebeh, že ani pri najväčšej snahe my lekári nemáme šancu dieťa zachrániť. Pri mnohých sa môžu vyskytovať závažné komplikácie s trvalými následkami,“ hovorí o vakcinácii pre portál MUDr. Elena Prokopová, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast.

Odborníčka vyvrátila možnú spojitosť medzi syndrómom náhleho úmrtia dieťaťa a stavom po očkovaní. Bohužiaľ, dôvody syndrómu náhleho úmrtia dieťaťa doposiaľ známe nie sú, no existuje zoznam faktorov, ktoré sú radené medzi rizikové, očkovanie tam však nepatrí. Taktiež vysvetlila, prečo sa v minulosti deti očkovali pomerne nižším počtom vakcín, ako je to dnes.

„Je to tým, že vakcíny na mnohé závažné ochorenia ešte neexistovali. Mnohé deti ochorenia prekonali. Bola však omnoho vyššia úmrtnosť detí na tieto ochorenia a hlavne boli časté komplikácie týchto ochorení, často závažné a trvalé. Napr. osýpky boli komplikované zápalmi pľúc, mozgových blán a mozgu, zápalom srdcového svalu a pod. Práve tieto komplikácie predstavujú veľké riziko,“ vysvetľuje Prokopová a dodáva:

„Dnes deti očkujeme proti chorobám, ktoré sú smrteľné aj dnes, napriek pokroku medicíny – napr. tetanus. A tiež proti chorobám, ktoré síce vedia prekonať, ale vo vysokom percente sa pri nich vyskytujú život ohrozujúce komplikácie – napr. osýpky, alebo invazívne pneumokokové ochorenia.“

zdroj: Pixabay/Whitesession

Zloženie vakcíny je verejne dostupná informácia

Ak sa obávaš, že by si ty alebo tvoje dieťa mohol dostať látku, ktorá je neotestovaná, prípadne má vysoké množstvo kontraindikácií, všetky zložky je možné si overiť. Tak, ako býva k všetkým liekom príbalový informačný leták, nachádza sa aj pri vakcíne. Podrobnosti o účinných látkach, spôsobe a čase podania sa dozvieš na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.

Ak sa teda zamýšľaš, či je očkovacia látka skutočne bezpečná a vhodná, je potrebné preštudovať si priložené informácie a v každom prípade sa poradiť s odborníkom.

Kolektívna imunita prudko klesá

V minuloročnom videu z parlamentu, ktoré obletelo celé Slovensko, vtedajšia ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská reaguje na poslancov strany ĽSNS a ich odpor voči očkovaniu, kde ako jeden z hlavných dôvodov pre uvedenie návrhu zákona o povinnom očkovaní pred prijatím dieťaťa do školského zariadenia uvádza neštandardný pokles kolektívnej imunity v posledných rokoch, a to až o 95%. 

Vo svojom prejave ďalej Kalavská upozorňuje, že je na Slovensku nízka miera dobrovoľného očkovania, približne 20%. Riziká spojené so stratou kolektívnej imunity môžu pocítiť nielen deti, ktoré sú najnáchylnejšie na infekčné ochorenia, ale aj starší ľudia, ktorým sa s vekom prudko znižujú protilátky neživých aplikovaných vakcín.

Znamená to, že pokiaľ by na Slovensku bola kolektívna imunita dostatočne silná, pri objavení ochorenia by sa jednalo o jednotlivcov, ochorenie by sa nedokázalo šíriť, čo však nie je možné zabezpečiť, ak kolektívna imunita klesne.

Množstvo odborníkov upozorňuje na potrebné očkovania, no častokrát práve tieto očkovania vykonávajú zdravotné sestry. Podľa skúseností Zdenky Babičovej, jeden zo zdravotných sestier s viac než 25-ročnou skúsenosťou v zdravotníctve, čísla ľudí, ktorí sa prídu zaočkovať dobrovoľne, neustále klesajú:

„Príznaky pri ochoreniach, na ktoré je uvalené povinné očkovanie, sú veľmi závažné a ťažké, s úmrtnosťou aj 70-80 %, deti majú ešte málo vyvinutú imunitu, a tak sú postihované hlavne oni, no dnes sa tomu vieme z veľkej časti vyhnúť. Keď je väčšia časť populácie, teda aspoň 70 %očkovaných, vzniká kolektívna imunita, to znamená, že aj keď to ochorenie sa napríklad odniekiaľ donesie, neochorie naňho, laicky povedané, takmer nik.“

Realita na Slovensku je však jasná, kolektívna imunita klesá: „Zoberme si obyčajnú chrípku. Zaočkovanosť je napriek dostupnosti očkovacej látky minimálna. Hlavne potom nezabudnime kričať, koľko ľudí ročne zomrie na toto pravidelne a často sa opakujúce ochorenie.“

Vakcína na koronu ešte neexistuje

„Podľa našich informácií vakcína proti ochoreniu COVID-19 vo svete zatiaľ neexistuje. O možnostiach zabezpečenia vakcíny Slovensko bude reagovať v reálnom čase, keď bude vakcína k dispozícii,“ informuje hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová a dodáva: „Začatie výroby vakcíny proti SARS-CoV-2 a jej distribúciu očakávame na prelome roka 2020 a 2021. Spresnenie detailov, pre ktoré skupiny obyvateľstva bude vakcína povinná alebo odporúčaná, bude ešte predmetom diskusie. “

BOJ O VAKCÍNY. Bohaté krajiny si môžu nárokovať väčšie množstvo dávok než chudobné

Najdôležitejší faktor v rámci začatia očkovania vyvinutou vakcínou bude účinná látka a to, aké parametre má spĺňať, a teda aj dobu testovania. To má v kompetencii Štátny ústav pre kontrolu liečiv: „Parametre všetkých liečiv, vrátane vakcín, sú v kompetencii Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.  V prípade, že bude známy typ vakcíny a jej tzv. imunogénny potenciál v populácii, odborníci pripravia odporúčania pre takéto očkovanie formou štandardného postupu so zadefinovaním stratégie pre celé územie SR.

New England Journal of Medicine potvrdil prvé úspešné kroky pri testovaní potenciálnej vakcíny na ochorenie COVID-19. Pri všetkých dobrovoľníkoch vyvolala imunitnú reakciu, čo zaručuje sľubnú vstupnú bránu pre ďalší výskum.

Do prvej fázy výskumu sa zapojilo 45 zdravých jedincov vo veku od 18 do 55 rokov. Vakcína im bola implikovaná v rôznych množstvách od 25 do 250 mikrogramov očkovacej látky. Očkovaní boli v čase od 16. marca do 14. apríla, po jej podaní sa prejavili iba mierne vedľajšie účinky.

Zdroje: UVZSR, Webnoviny, Očkovanie chráni, Youtube, Startitup

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK