Smutné prvenstvo pre Slovensko. Slovákov kosí zákerná choroba, zlyhávame v prevencii aj liečbe

  • Obetí rakoviny vo svete rok po roku pribúda a Slovensko si drží prvenstvo v počte prípadov aj mortalite na toto ochorenie v EÚ
  • V roku 2011 schválila EÚ až 27 nových liečebných prípravkov, avšak na Slovensku sú dostupné len tri z nich
  • Organizácie GLOBSEC a OnkoAliancia sa preto spojili a vytvorili nezávislú platformu
rakovina
Unspalsh/National Cancer Isntitute, Unsplash/Angiola Harry
  • Obetí rakoviny vo svete rok po roku pribúda a Slovensko si drží prvenstvo v počte prípadov aj mortalite na toto ochorenie v EÚ
  • V roku 2011 schválila EÚ až 27 nových liečebných prípravkov, avšak na Slovensku sú dostupné len tri z nich
  • Organizácie GLOBSEC a OnkoAliancia sa preto spojili a vytvorili nezávislú platformu

Počas roku 2020 bolo v Európskej únii diagnostikovaných až 2,7 milióna prípadov rakoviny. Bohužiaľ, takmer 50 % z pacientov ochoreniu aj podľahlo. Počty prípadov rok po roku rastú a Slovenská republika patrí v liečbe rakoviny na úplný chvost únie.

Slovenskí pacienti nemajú dostatočný prístup k potrebnej a v iných štátoch poskytovanej liečbe, či už sa to týka medikamentov alebo technologických riešení. V roku 2011 schválila Európska únia až 27 nových liečebných prípravkov, avšak na Slovensku sú dostupné len tri z nich. Táto závažná téma sa stala predmetom diskusie aj na konferencii GLOBSEC.

„Až 4 z 10 ochorení na rakovinu môžu byť preventabilné. Znamená to, že vieme rakovine predchádzať, ale zároveň aj šetriť prostriedky na neskorú a nákladnú liečbu. To, čo ušetríme vďaka prevencii, môžeme investovať do iných oblastí, tvrdí Memorandum pacientskych organizácií 2021.

Zúfalo nízka doba preplácania liečby

V nadväznosti na iniciatívy na európskej úrovni sa organizácie GLOBSEC a OnkoAliancia spojili, aby vytvorili nezávislú platformu, ktorej cieľom je diskusia a osveta o stave onkologickej starostlivosti na Slovensku. Stredoeurópsky plán boja proti rakovine vyvrcholí koncom roka 2021 podpisom Memoranda o zlepšení liečby onkologických ochorení na Slovensku.

„Iba tretina všetkých nových inovatívnych liekov proti rakovine je u nás hradená zo zdravotného poistenia. Dostupnosť štandardnej preplácanej onkologickej liečby je ešte nižšia. Mnohé z liekov sú dostupné iba na základe výnimiek schválených zdravotnými poisťovňami, pravidlá nie sú transparentné a spoľahlivé, alebo k nim nie je prístup,“ tvrdí zdravotnícky analytik a expert GLOBSEC Martin Smatana. Dodáva, že až 85 % zmien dokáže urobiť štát a samotné ministerstvo zdravotníctva.

Ďalším problémom je odhalenie choroby a veľká časová medzera medzi diagnostikovaním rakoviny a jej liečbou. Ako približuje známy onkológ Štefan Korec, táto medzera predstavuje zhruba 180 dní.

„Našou ambíciou je skrátiť toto obdobie na 50 dní,“ vyhlásil počas konferencie s tým, že je nevyhnutné urobiť krok vpred a poskytnúť pacientom možnosť liečby tohto zákerného ochorenia aj prostredníctvom najnovších technológií. Ministerstvo zdravotníctva SR pripravuje aktualizáciu akčných plánov na boj proti rakovine pre roky 2021 – 2025. Plán má byť zameraný na časti, v ktorých najviac zlyhávame, a to včasné odhalenie, diagnostika a výskum rakoviny.

zdroj: Unsplash/ Louis Reed. Kellner a jeho PPF vidí príležitosť aj vo výskume liekov na rakovinu

Do debaty sa aktívne zapojila aj Daniela Kállayová z ministerstva zdravotníctva, ktorá vníma úlohu rezortu v posilnení a neustálom rozvoji existujúcich národných iniciatív v problematickej oblasti.

„Kontrola rakoviny na Slovensku si vyžaduje investovanie značných zdrojov a efektívnu koordináciu na národnej úrovni. V stratégiách kontroly rakoviny na Slovensku sú výrazné medzery vo výkonnosti a nedostatok nadväzujúcich postupov,“ vysvetľuje Kállayová.

Liečbu skomplikovala aj pandémia

Slovensko zaostáva za inými členskými štátmi EÚ aj vo všeobecnom skríningu chorôb. Rozdiel vo vykonaných mamografických vyšetreniach tvorí až 17 %, čo predstavuje 90 nezistených prípadov v počiatočnom štádiu s dobrými vyhliadkami na liečbu. Samotnú situáciu sťažuje aj pandémia koronavírusu, ktorá oddialila diagnostikovanie aj liečbu rakoviny.

„Pred pandémiou sa miera úmrtnosti na niektoré typy rakoviny začala stabilizovať, v Európe dochádzalo k znižovaniu vysokej úmrtnosti zavedením národných skríningových programov, u nás v roku 2019. Pandémia COVID-19 ťažko zasiahla a globálne narušila proces včasného odhaľovania onkologických diagnóz, starostlivosť o onkologických pacientov výrazne zoslabla. V roku 2020 došlo k približne 40-percentnému poklesu diagnostiky rakoviny, teda až 40 % ľudí, u ktorých sa predpokladá vývoj rakoviny, nebolo diagnostikovaných a plynie im vzácny čas.“ informuje Memorandum pacientskych organizácií 2021.

Malo by sa boju s rakovinou venovať viac pozornosti aj na Slovensku?

Slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová dodáva, že, kým v nordických krajinách je priemer prežitia na rakovinu na úrovni 60 %, štáty východnej Európy ho majú len na úrovni 45. „Slovenský pacient napríklad nemá prístup k 65 % dôležitých liekov, ktoré by mohli zmierniť nádorové ochorenie,” povedala Nicholsonová v diskusii na konferencii GLOBSEC.

Zdroje: GLOBSEC, Memorandum pacientskych organizácií 2021

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK