Sociál­ne médiá a ich miliar­do­vé hod­no­ty

Michal Sorkovský / 13. júna 2015 / Lifehacking

Exis­tu­je hneď via­ce­ro sociál­ny­ch médií, kto­rý­ch hod­no­ta od roku 2004 nará­stla na miliar­dy. Náz­vy ako Face­bo­ok, Home­A­way, Box, Wor­kday, Twit­ter, Spo­ti­fy, Zyn­ga, Drop­box, Ever­no­te, Airb­nb, Grou­pon, Squ­are, a Ins­ta­gram sa naštar­to­va­li naozaj poriad­ne a dnes majú hod­no­ty jed­not­li­vo od 0,74 miliar­dy až po 48 miliárd dolá­rov.

 

Druhé uvedené číslo, ktoré tvorí hornú hranicu je hodnotou Facebooku. Tá zároveň prekračuje hodnotu všetkých ostatných sociálnych médií dohromady. Počet zamestnancov Grouponu by mal byť tri krát väčší, ako počet zamestnancov, ktorých kedy mal Facebook, to však modrej sociálnej sieti nebránilo získať väčší kapitál, než akémukoľvek inému sociálnemu médiu, ktoré bolo založené neskôr. Twitter sa od svojho založenia stal nepochybne obľúbenou sociálnou sieťou, no kapitál, ktorý získal je stále o viac ako tisíc miliónov dolárov menší, než ten, ktorý získal Facebook.  

 

   

zdroj: infographicszone.com

Pridať komentár (0)