Staň sa ochrancom slovenských hraníc. Polícia hľadá nových zamestnancov, láka ich na mnohé benefity

  • Slovenská hraničná a cudzinecká polícia otvára dvere nováčikom
  • Musia mať záujem pracovať na zabezpečení hraníc a pomáhať v regulácii príchodu cudzincov
policajti na hraniciach
MINV, TASR/Roman Hanc
  • Slovenská hraničná a cudzinecká polícia otvára dvere nováčikom
  • Musia mať záujem pracovať na zabezpečení hraníc a pomáhať v regulácii príchodu cudzincov

V súčasnosti slovenská hraničná a cudzinecká polícia stojí pred náročnými výzvami, ktoré vyplývajú z jej role v ochrane štátnych hraníc a regulácii príchodu cudzincov.

Po vstupe Slovenska do schengenského priestoru sa zvýšil význam tejto inštitúcie, a to najmä na pozemnej hranici s Ukrajinou, dlhej takmer 100 kilometrov a na troch schengenských letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade.

Hraničná a cudzinecká polícia zohráva zásadnú úlohu v boji proti nelegálnej migrácii a prevádzačstvu. Svoje ciele plní v úzkej spolupráci s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, známu ako Frontex. Táto spolupráca umožňuje policajtom zúčastňovať sa na medzinárodných aktivitách, spoločných operáciách, rýchlych pohraničných zásahoch a rôznych školeniach.

Tieto aktivity sú pritom nielen zárukou ich profesijného rastu, ale zároveň napomáhajú rozvoju jazykových zručností a posilňujú medzinárodnú spoluprácu profesionálnych tímov.

  • Frontex, známa tiež ako Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, je inštitúcia podporujúca členské štáty EÚ a krajiny spojené so Schengenským priestorom v riadení vonkajších hraníc EÚ a v boji proti cezhraničnej kriminalite​​.
  • Frontex hrá kľúčovú úlohu v ochrane hraníc Európskej únie, a to najmä prostredníctvom koordinácie a spolupráce s národnými bezpečnostnými agentúrami. Agentúra poskytuje technickú podporu a odborné znalosti, čím prispieva k efektívnejšej ochrane hraníc a lepšiemu zvládaniu migračných tokov, ako aj prevencii cezhraničnej trestnej činnosti.

Široký rozsah činností

Okrem ochrany hraníc sa naša hraničná a cudzinecká polícia venuje aj otázkam pobytov, návratov a vyhostení cudzincov. Zaoberá sa tiež problematikou víz a čiastočne aj azylu. Jej práca zahŕňa aj analýzu cestovných dokladov, čo je nevyhnutné pre zabezpečenie bezpečnosti hraníc.

Na snímke je polícia pri hraničnej kontrole.
zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Slovenská hraničná a cudzinecká polícia aktuálne ponúka svojim zamestnancom stabilný a pravidelný príjem, ktorý začína na sume 1 101,50 € mesačne. Tento príjem je zaručený aj počas práceneschopnosti a rodičovskej dovolenky, čo má prispievať k finančnej istote zamestnancov.

Pracovný čas je nastavený na 38 až 40 hodín týždenne. Zamestnanci tu majú nárok na šesť týždňov dovolenky ročne, čo je pomerne nadštandardný benefit v porovnaní s inými sektormi.

Policajti majú nárok aj na platené služobné voľno pri rôznych osobných udalostiach, ako sú návštevy lekára, darcovstvo krvi, alebo ošetrovanie chorého dieťaťa mladšieho ako 11 rokov.

Polícia tiež prispieva na stravovanie a rekreáciu svojich zamestnancov. Príspevok na rekreáciu môže v tejto práci dosiahnuť až 275 €. Zamestnanci majú prístup aj k preventívnej rehabilitácii, kúpeľnej liečbe, ako aj k sieti rezortných zdravotníckych a rekreačných zariadení. Navyše, každoročne majú nárok na bezplatnú preventívnu zdravotnú prehliadku.

Požiadavky na uchádzačov

Kandidáti na pozície v hraničnej a cudzineckej polícii by mali mať viac ako 18 rokov a minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou. Je vyžadované ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť, spoľahlivosť, ako aj zdravotná, fyzická a psychická spôsobilosť. Od kandidátov sa očakáva, že nebudú členmi žiadnej politickej strany alebo hnutia a v niektorých prípadoch môže byť požadovaná aj špeciálna odborná spôsobilosť.

policia, pendleri, hranice
zdroj: TASR/František Iván

Schengenský priestor a Slovensko

Schengenský priestor, pomenovaný podľa schengenskej dohody, je jednou z kľúčových súčastí moderného európskeho integračného procesu. Táto dohoda, ktorá bola pôvodne podpísaná v roku 1985 medzi niekoľkými členskými štátmi Európskeho hospodárskeho spoločenstva, umožnila odstránenie kontrol na spoločných hraniciach a vytvorenie jednotného priestoru bez vnútorných hraníc.

Cieľom bolo uľahčiť voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu, čo je jedným zo základných pilierov Európskej únie.

Vstup Slovenska do schengenského priestoru v decembri 2007 bol významným míľnikom v európskej integrácii krajiny. 

Pre občanov Slovenska znamená príslušnosť k schengenskému priestoru významné zjednodušenie cestovania po Európe. Voľný pohyb ľudí a tovaru je základným predpokladom pre rozvoj obchodu a turistiky, čo má priamy pozitívny dopad na slovenskú ekonomiku. Slovenské firmy majú jednoduchší prístup k európskym trhom, čo podporuje ich konkurencieschopnosť a inovácie.

Slovensko sa často vníma ako brána do schengenského priestoru, a to najmä pre krajiny východnej Európy. Táto úloha pridáva na význame Slovenska v rámci Európskej únie, keďže je vnímané ako dôležitý spojovací článok medzi východom a západom. 

Zdroje: Frontex, MINV

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá