Star­tup Cour­se Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho — Star­tu­po­vá prax pre slo­ven­ský­ch štu­den­tov

Rišo Néveri / 4. októbra 2015 / Tools a produktivita

Na slo­ven­ské uni­ver­zi­ty pri­šla koneč­ne poriad­na výuč­ba z pra­xe! OZ Star­tup Slo­va­kia a Uni­ver­zi­ta Komen­ské­ho spus­ti­li star­tu­po­vý kurz, na kto­rom sa štu­den­ti naučia základ­né poj­my zo star­tu­po­vé­ho sve­ta, môžu roz­be­hnúť vlast­ný star­tup a zúčast­niť sa hac­kat­ho­nu.

 

Cieľom kurzu je počas celého zimného semestra študentom odovzdávať praktické znalosti zo sveta startupov. Spoznáš top ľudí zo startupového sveta, naučíš sa čo je to startup, lean metodológia, či project management priamo od skúsených startupistov - MINIMUM teórie, MAXIMUM praxe! Prvá prednáška sa konala minulý týždeň a mala obrovský úspech! Študenti sa oboznámili zo základnými pojmami, prebehla intenzívna diskusia o financovaní startupov a brainstorming na tému "Za koľko peňazí dokážem založiť startup?" Ďaľšia prednáška sa bude konať na Fakulte managementu, avšak postupne spoznáš mnohé coworkingové priestory Bratislavy, kde budú prednášky a možno aj tvoja startupová kariéra pokračovať. Ako bonus si počas roka môžeš vybudovať vlastný startup a získať spätnú väzbu od investorov, ktorí, ak budeš naozaj dobrý, do tvojho startupu investujú!

 

 

Ďaľšia prednáška Startup Course sa koná už túto stredu (7.10) o 14:00 na Fakulte managementu Univerzity Komenského a zúčastniť sa jej môže každý študent, ktorý zacíti túžbu po poznaní o startupovom svete. Študenti Univerzity Komenského sa môžu prihlásiť zapísaním predmetu "Rozvoj podnikateľských zručností (RZVIP)" na Fakulte managementu, za ktorý získavajú na konci semestra 3 kredity, ale organizátori nezabúdajú ani na študentov ostatných univerzít a odkazujú im, že na predmete sú vítaní a podrobnosti sa určite dohodnú! :) Akékoľvek otázky posielajte na mail: education@startupslovakia.com, alebo správou na Facebook stránku nižšie.

 

Aktuálne informácie nájdeš na facebookovom evente alebo na stránke Startup Education Slovakia.

Pridať komentár (0)