Star­tup Sharks Roads­how — Sili­con Val­ley na Slo­ven­sku

Monika Roštárová / 13. marca 2015 / Tools a produktivita

Nedáv­no som sa sta­la súčas­ťou vyni­ka­jú­ce­ho podu­ja­tia, o kto­rom kaž­dý star­tu­pis­ta mini­mál­ne počul. SBA v rám­ci svoj­ho prog­ra­mu Sharks Roads­how pri­vied­la medzi nás odbor­ní­kov zo Sili­con Val­ley. Na Slo­ven­sko sa pri­šli pozrieť naozaj naj­väč­šie ryby z biz­ni­su: Ken Sin­ger, Gigi Wang, Alf­re­do Cop­po­la, Bill Rei­chert a Chris Bur­ry. Event na mňa uro­bil dojem, o kto­rý sa chcem s vami pode­liť. Pred­náš­ky boli naozaj inšpi­ra­tív­ne, no mňa naviac zau­jí­ma­li osob­né kon­zul­tá­cie s hos­ťa­mi.

 

Ako človek, ktorý už nejaké tie startup konferencie zažil, mám istú predstavu o eventoch so svetovo uznávanými startupovými guru. Pri prihlasovaní na Roadshow som si hľadala informácie o každom pozvanom zvlášť, aby som zostavila skupinky ľudí z komunity Flemia, ktorá sa stretne s jednotlivými „žralokmi“ na osobných konzultáciách. Vytvorila som si obraz ľudí, ktorí sa dennodenne stretávajú s množstvom startupov a sú v obore zbehlí, ale pravdepodobne budú dávať osvedčené, no rovnaké odporúčania skôr vo všeobecnej rovine. OMYL!

 

 

To, že tím Roadshow bude úplne iný mi bolo jasné už v priebehu prvého stretnutia s Alfredom a Billom, ktorým sme prezentovali náš startup Key.Vi. Boli usmievaví, úplne otvorení akejkoľvek diskusií a nášmu ideamakerovi Robovi dali veľmi trefné odporúčania, ktoré sme hneď zapracovali. Ďalšie prekvapenie pre mňa nastalo hneď na druhý deň. Kráčala som po chodbe Fakulty Managementu ponáhľajúc sa za svojimi študentami a zrazu sa zjavila skupinka ľudí a medzi nimi Alfredo. Okamžite ma spoznal a pozdravil ma s úsmevom: „Hi Monika, Flemio manager!“ Fakt som zostala v úžase. Ten človek sa bavil s mnoho novými ľuďmi a pamätá si moju tvár, moje meno a „moju“ firmu. Samozrejme, vždy sa snažím o to, aby si ma každý zapamätal, ale toto ma dostalo.

Bola som veľmi proaktívna, čo sa týka dohadovania stretnutí a naše konzultácie pokračovali. Ken je vysmiaty sympatický Kórejec vychovaný v Amerike. Zanietenec do technologického sveta sa okamžite začal zaujímať o podrobnosti technologických riešení našich startupov. V tejto časti rozhovoru boli dominantní skôr chalani. Živo sa zaujímal o každý detail nášho technologického riešenia. Potešujúce bolo, že sme ho nadmieru uspokojili svojimi odpoveďami. Rýchlo sa zorientoval v našom projekte a bolo vidieť, že pozná špecifiká nielen amerického, ale aj slovenského trhu. Trefne popísal charakter slovenských zákazníkov. Na môj prekvapený pohľad zareagoval s úsmevom „ I have my eyes open“. Každý, kto sa s Kenom stretol, odchádzal od neho v dobrej nálade.

 

 

Asi je prirodzené, že som sa ako jediná žena z nášho manažment tímu túžila stretnúť s jedinou ženou z Roadshow. Za Gigi som si síce musela trochu pocestovať do neďalekej Žiliny, ale to mi vonkoncom neprekážalo. Záujemcov o stretnutie bolo veľa a každý by mal dostať šancu, takže by som si kľudne spravila výlet aj do Košíc. S Gigi sme mali klasické biznis „One to One“ stretnutie. Jedna druhú sme už na začiatku zaujali. Gigi pôsobí pri osobnom stretnutí aj prezentovaní veľmi sebaisto a vyžaruje z nej charizma. Týmto na prvý pohľad dostala aj mňa. Dohodli sme sa na vzájomnej spolupráci a ostala so mnou dlhšie, aby mi aj tak dala odporúčania ako profesionálnej žene v biznise. Stretnutie s ňou ma doslova nabilo energiou.

 

 

Rady z konzultácií boli konkrétne a praktické a naozaj nám pomohli pri riešení zložitých biznis otázok. Ak to mám brať z hľadiska firmy a cieľov, ktoré som mala, dali mi stretnutia toho samozrejme veľa. Všetci pomohli našim startupom a súhlasili, že sa stanú externými mentormi Flemia. Dojem, ktorý na mňa Bill, Alfredo, Ken a Gigi urobili, sa umocnil ešte jednou ohromnou vecou. Boli priateľskí a napriek tomu, že sú to „veľké ryby“, správali sa veľmi ľudsky. Je fajn vidieť ich s ľudskou tvárou a úsmevom.

Každý mal vlastné osobné čaro a budil rešpekt. Obrovský je prínos, ktorý tieto stretnutia dali mne. Hlavne som sa presvedčila o tom, že aj  „žraloci“ sú iba ľudia. Teším sa na nich znovu a dúfam, že podobných podujatí bude viac. SBA klobúk dolu!

 

 

Pridať komentár (0)