Štát urgentne hľadá ľudí, ktorí budú pomáhať seniorom. Dostaneš ubytovanie, stravu a až 10 eur na hodinu

  • Aj ty môžeš pomôcť vyčerpanému personálu v zariadeniach sociálnych služieb
  • Rezort práce hľadá dobrovoľníkov, ktorí sa budú starať o seniorov v centrách po celom Slovensku
seniori
TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko
  • Aj ty môžeš pomôcť vyčerpanému personálu v zariadeniach sociálnych služieb
  • Rezort práce hľadá dobrovoľníkov, ktorí sa budú starať o seniorov v centrách po celom Slovensku

Napriek tomu, že sa situácia v zariadeniach sociálnych služieb postupne zlepšuje, niektorým centrám chýba personál. Mnohí zamestnanci v covidových zariadeniach sú buď v karanténne, alebo na pandemickej PN-ke. Tí, ktorí pracujú, sa zase o klientov starajú nepretržite a sú vyčerpaní.

V necovidových častiach zariadení už dokonca vypomáhajú aj študentky a študenti z vysokých škôl. Stále je tu však potrebné posilniť aj iné profesie, napríklad zdravotné sestry, inštruktorov sociálnej rehabilitácie, ale aj kuchárov, upratovačky a šoférov, ktorí budú pracovať v covidových a necovidových častiach. Rezort preto hľadá nových dobrovoľníkov.

Slovensko má ďalší dom hrôzy. V zariadení pre seniorov zomrelo 13 ľudí, ktorí už dostali prvú dávku vakcíny

Ak sa na túto prácu dáš, budeš mať zabezpečené ubytovanie, stravu aj plat. V závislosti od vykonanej práce, si môžeš zarobiť od 7 do 10 eur za hodinu. Prihlásiť sa môžu iba dospelé osoby, ktoré majú vzdelanie v oblasti, o ktorú majú v zariadeniach záujem.

Ide napríklad o zdravotné sestry či ľudí, ktorí majú majú príslušné oprávnenie (napr. šoféri vodičský preukaz, kuchári zdravotný preukaz a podobne). Ty ako dobrovoľník si môžeš vybrať, či chceš pomáhať v covidových alebo necovidových častiach centier. 

zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Rozvoj domovov pre seniorov a to, kto sa o nich bude starať, predstavuje celoslovenský problém. Naša krajina už dlhodobo čelí situácii, kedy opatrovateľky, zdravotné sestry či kuchárky radšej odídu za prácou pár kilometrov za naše hranice, kde zarobia násobne viac.

Na problém starnutia obyvateľstva a zvyšujúci sa nápor na zariadenia sociálnych služieb najnovšie reaguje aj Banskobystrický kraj. Tamojší poslanci schválili dôležité všeobecne záväzné nariadenie (VZN), zamerané na dotácie.

AKTUÁLNE OPATRENIA: Od dnešného dňa je povinnosťou nosiť respirátor v interiéri

Dotačné VZN umožní podporiť vznik zariadení pre seniorov v lokalitách, kde kraj po vytvorení nových kapacít bude môcť pristúpiť k transformácii svojho existujúceho zariadenia na špecializované zariadenie pre ľudí s postihnutím.

Dotáciu budú môcť pritom žiadatelia použiť buď na výdavky súvisiace so zabezpečením vybavenia novovybudovaného zariadenia pre seniorov, alebo na vykrytie rozdielu, ktorý im vzniká počas prvého roka fungovania medzi finančným príspevkom ministerstva a reálnymi nákladmi.

Prijal/a by si prácu v centre pre seniorov?

„Počas prvého roka fungovania nového zariadenia totiž ministerstvo prispieva na jedného prijímateľa sociálnej služby paušálnu priemernú sumu, ktorá nemusí zodpovedať reálnemu stupňu jeho odkázanosti. Za rok takto nové zariadenie príde aj o 100 000 eur,“ vysvetlila Božena Kováčová, predsedníčka Komisie zdravotníctva.

„V poradovníkoch čakateľov v zariadeniach pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bolo ku koncu minulého roka evidovaných 1 348 žiadostí o umiestnenie. Čakacia doba je viac ako rok,“ objasňuje Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva.

Banskobystrický samosprávny kraj pritom patrí medzi najrýchlejšie starnúce regióny v Slovenskej republike. Index starnutia v SR mal v roku 2019 hodnotu 104,80. V Banskobystrickom kraji však dosiahol hodnotu 119,00, čo je hodnota vysoko nad rámec celoslovenského priemeru. Prvú podporu by preto nové zariadenia pre seniorov mohli dostať už v tomto roku.

Zdroje: BBSK, MPSVR SR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech