Študenti na STU vyvíjajú elektromobil. Nechcú konkurovať Tesle, ale využiť potenciál slovenského priemyslu

  • STU sa spojila so spoločnosťami Siemens, Mobility & Inovation a Slovakia Ring Agency
  • Dnes otestovali inteligentné autonómne vozidlo na alternatívny pohon
STU
STU
  • STU sa spojila so spoločnosťami Siemens, Mobility & Inovation a Slovakia Ring Agency
  • Dnes otestovali inteligentné autonómne vozidlo na alternatívny pohon

Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so spoločnosťami Siemens, Mobility & Inovation a Slovakia Ring Agency budú na Slovensku spolupracovať na výskume a vývoji inteligentných autonómnych vozidiel, alternatívnych pohonov a progresívnych konštrukciách dopravných prostriedkov.

Zámer dnes potvrdili podpisom memoranda o spolupráci, v ktorom deklarujú cieľ vybudovať na Slovensku spoločné moderné výskumno-vývojové pracovisko pre smart mobilitu s nadnárodným významom.

Úspešný projekt

Memorandum je vyústením úspešného projektu integrácie autonómnych technológií do elektromobilu s názvom SimRod, ktorý v uplynulých mesiacoch prebiehal na Strojníckej fakulte STU v Bratislave v spolupráci so spoločnosťou Siemens. Zámerom bolo obohatiť vozidlo o autonómne technológie a otestovať, ako sa bude správať pri jazde bez vodiča pri vybraných scenároch z reálneho života.

zdroj: STU

Funkčnosť autonómnych technológií, ktoré do elektromobilu SimRod integroval s pomocou softvéru SimCenter od Siemensu tím zo Strojníckej fakulty STU, bola dnes predvedená v motoristickom areáli Slovakia Ring.

Iniciatíva STU, spoločnosti Siemens, Mobility & Inovation a Slovakia Ring Agency zaoberať sa spoločne výskumom a vývojom v oblasti inteligentnej mobility, je v súlade s úsilím novej vlády SR, ktorá v programovom vyhlásení deklarovala snahu podporovať vedu, výskum a inovácie a takisto ambíciu posúvať krajinu k znalostnej ekonomike.

Budúcnosť Slovenska dnes viac ako kedykoľvek v minulosti závisí od toho, ako sa dokážeme od priemyselnej výroby posunúť k ekonomickým aktivitám s vyššou pridanou hodnotou a ako budeme vedieť vzdelávať a udržiavať talentovaných ľudí. Naša spolupráca na vývoji autonómneho vozidla a snaha o vznik vývojového centra pre inteligentné autonómne technológie reaguje na obidve tieto potreby – podporuje posun k vedomostnej ekonomike a vytvára predpoklady, aby nám talentovaní ľudia neodchádzali do zahraničia,“ uviedol Vladimír Slezák, generálny riaditeľ spoločnosti Siemens s.r.o.

zdroj: STU

Skvalitnenie vzdelávania pre študentov

Pre Strojnícku fakultu STU je projekt integrácie autonómnych technológií do elektromobilu SimRod aj následná spolupráca na vývoji inteligentných vozidiel príležitosť pre skvalitnenie vzdelávania študentov, ktorí tak môžu získavať praktické skúsenosti vrátane práce so špičkovým softvérom pre simulácie a vytváranie takzvaných digitálnych dvojčiat.

Otvárajú sa nám taktiež dvere k nadviazaniu spolupráce s inými priemyselnými podnikmi, ktoré majú záujem o výskum a vývoj,“ uviedol Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., dekan Strojníckej fakulty STU.

Svetový úspech košických gymnazistov. Globálnu súťaž vyhrali s inovatívnym ekologickým nápadom

 Zámerom spoločného projektu STU, spoločnosti Siemens, Mobility & Inovation a SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. nie je konkurovať technologickým gigantom ako sú Google či Tesla.

Chceme nachádzať parciálne témy, ktoré by sa dali implementovať aj na Slovensku v rámci možností, ktoré náš priemysel ponúka,“ uviedol doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CsC, vedúci Ústavu dopravnej techniky a konštruovania STU, ktorý viedol tím pre integráciou autonómnych technológií do elektromobilu SimRod.

zdroj: STU

V nadväznosti na uvedený výskum a vývoj plánuje spoločnosť Mobility & Inovation zaviesť nové autonómne prvky aj do aktuálneho vývoja nového ultra ľahkého plne kompozitného elektrického autobusu určeného primárne do mestskej premávky.

Cieľom ďalšieho výskumu, na ktorom sa budú spoločne podieľať všetci účastníci memoranda, je zabezpečiť implementáciu autonómnych prvkov riadenia tak, aby tento plne kompozitný elektrický autobus v budúcnosti zvládol samostatnú autonómnu jazdu v mestskej premávke. Spoločnosť Mobility & Inovation pripravuje výrobu prvých prototypov kompozitných E-busov, ktoré budú disponovať homologizáciou pre európsky trh.

Projekt autonómneho vozidla sa uskutočnil pod hlavičkou Strojníckej fakulty STU v Bratislave. Na projekte sa podieľali ako partneri projektu  doktorandi z FIIT STU a SvF STU.

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK