Študentov IT by nemali trestať za opisovanie. Prečo?

  • Na Univerzite v Berkley odhalili, ako 100 zo 700 študentov informatiky používa cudzí kód a vydáva ho za svoj vlastný. Na Brownovej Univerzite sú skoro za polovicu prípadov plagiátorstva zodpovední programátori. Do tretice na Purdueovej univerzite boli prichytení dvaja študenti ako odovzdali projekty so 100 riadkami identického kódu.
notes-macbook-study-conference
pexels.com
  • Na Univerzite v Berkley odhalili, ako 100 zo 700 študentov informatiky používa cudzí kód a vydáva ho za svoj vlastný. Na Brownovej Univerzite sú skoro za polovicu prípadov plagiátorstva zodpovední programátori. Do tretice na Purdueovej univerzite boli prichytení dvaja študenti ako odovzdali projekty so 100 riadkami identického kódu.

Je problém v tom, že sú študenti informatiky jednoducho nečestní, nezodpovední, neetickí ľudia? Alebo je skôr problém v tom, že spôsob vývoja softvéru v akademickom prostredí nemá nič spoločné s tým, ako to funguje v reálnom svete?

foto: pexels.com

Schopnosť kopírovať je potrebná

Bezpečne môžeme tvrdiť, že plagiátorstvo patrí medzi najzávažnejšie priestupky v akademickom prostredí. Ak niekoho prichytia, dostane penalizáciu alebo ho rovno vyhodia. V skutočnom svete tomu ale tak nie je.

Ak si programátor, tvojou prioritou nie je demonštrovať originalitu pri písaní každého riadku kódu každého algoritmu, ale dokončiť úlohu čo najefektívnejšie.

V praxi to znamená časté návštevy stránok ako Stack Overflow alebo Reddit, za účelom riešenia problémov, s ktorými si programátor nevie poradiť sám. V pracovnom prostredí kopírovanie nie je priestupkom, ale dôležitou schopnosťou. Vyžaduje to porozumenie cudziemu kódu, aby vedel človek nájsť správne riešenie niekoho iného a integrovať ho do vlastného kódu.

Irónia je v tom, že plagiátorstvo v ostatných odboroch typicky naznačuje neporozumenie úlohe. V informatike to znamená, práve naopak, že človek nie je len schopný nájsť správne riešenie, ale aj mu rozumie dostatočne na to, aby ho bol schopný využiť vo vlastnom projekte.

foto: pexels.com

Univerzity neučia schopnosti potrebné v práci

Debata o plagiátorstve súvisí so všeobecnejšou otázkou týkajúcou sa úlohy univerzít vo vzdelávaní nových softvérových vývojárov.

Univerzity učia informatiku nie z pohľadu toho, čo potrebuje pracovný trh, ale z pohľadu, ktorý sa snaží vychovať výskumníkov a akademických pracovníkov. Toto je zrejmé najmä z učebných osnov, ktoré zdôrazňujú teoretické koncepty nevyužiteľné v praxi.

Možno prišiel čas prehodnotiť spôsob výučby informatiky.

Asi by bolo vhodné ponúknuť tým, ktorí nechcú pokračovať v akademickej kariére alternatívne osnovy, ktoré by ich lepšie pripravili na prax. Tak ako by mal vyzerať ideálny kurz programovania?

Nielen že by sa mal sústrediť na fundamentálne schopnosti potrebné pre vývojára, ale mal by klásť dôraz aj na profesionálne schopnosti. Peknými príkladmi spomínaných schopností sú manažment zdrojov na Git, testovanie, techniky projektového manažmentu a základy devops.

zdroj: thenextweb.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK