Študentská súťaž – Pozitívny IT projekt

  • Softvérová spoločnosť Positive, s. r. o., vyhlasuje 1. ročník celoštátnej študentskej súťaže „Pozitívny​ IT projekt“. Súťaž je platformou na hodnotenie a oceňovanie kvality autorských prác študentov, študentskej iniciatívy a vzdelania v oblasti informačných technológií. Je určená pre študentov stredných škôl, gymnázií a vysokých škôl na území celej Slovenskej republiky.
sutaz_positive_banner
  • Softvérová spoločnosť Positive, s. r. o., vyhlasuje 1. ročník celoštátnej študentskej súťaže „Pozitívny​ IT projekt“. Súťaž je platformou na hodnotenie a oceňovanie kvality autorských prác študentov, študentskej iniciatívy a vzdelania v oblasti informačných technológií. Je určená pre študentov stredných škôl, gymnázií a vysokých škôl na území celej Slovenskej republiky.

Spoločnosť Positive, s. r. o., sa rozhodla oceniť mladých a talentovaných študentov so záujmom o oblasť IT. „Ako spoločnosť, ktorá navrhuje a vyvíja vlastné softvérové a IT riešenia, by sme radi ocenili a vyzdvihli aj mladé talenty, ktoré majú v budúcnosti šancu presadiť sa a úspešne pôsobiť v IT sektore. Podporiť chceme najmä mladých ľudí, ktorí sú bystrí, inovatívni a húževnatí,“ uvádza majiteľ spoločnosti Positive, s. r. o., Ing. Filip Schochmann.

Základnými kritériami hodnotenia teda budú pôvodnosť, originalita, inovácia a invenčnosť autorskej práce, ale taktiež kvalita zhotovenia a v neposlednom rade aj čistota, čitateľnosť a optimálnosť zdrojového kódu.

Prihlásiť je možné projekty, ktoré vznikli v priebehu štúdia na škole.   

 

Prihlasovanie IT projektov je možné do 20. 6. 2016.

unnamed-2

 

Predmetom súťaže je praktická práca (dielo) študenta v jednej z nasledovných oblastí IT:

  • výroba webovej stránky
  • vývoj webovej aplikácie
  • zhotovenie mobilnej aplikácie
  • projekt v oblasti IT odprezentovaný minimálne na úrovni školskej súťaže
  • startup v oblasti IT

 

Cena pre víťaza

Autor víťazného projektu v každej kategórii získa peňažnú odmenu vo výške 200 eur a poukážku na získanie unikátnej hry dronov „Drone n Base 2.0 – the gaming drone“ v hodnote 250 eur. Študent bude mať zároveň možnosť získať platenú prax v spoločnosti Positive, s. r. o. Spoločnosť Positive, s. r. o., súčasne odovzdá škole, ktorú víťaz súťaže navštevuje, sponzorský dar vo výške 500 eur.

 

Pre koho je súťaž určená?

Do súťaže sa môžu prihlásiť študenti SŠ, študenti gymnázií a študenti VŠ. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, a to: Stredné školy a gymnáziá a Vysoké školy. Kategórie budú ocenené samostatne.

Každý študent sa môže zúčastniť súťaže s viacerými projektmi, pričom pre jeden súťažný projekt je nutné vyplniť jednu samostatnú prihlášku.

 

 

Priebeh a podmienky na zaradenie do súťaže

Pre účasť v súťaži je potrebné v termíne najneskôr do 20. 6. 2016 vyplniť prihlášku, podpísať ju, oskenovať a zaslať prostredníctvom e-mailu na adresu [email protected]
Výber z projektov bude prebiehať v termíne: 21. 6. – 4. 7. 2016. Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 4. 7. 2016 prostredníctvom zverejnenia výsledkov na webovej stránke spoločnosti Positive, s. r. o., oznámením o výhre a oslovením víťaza a oznámením výhry škole, ktorú víťaz navštevuje. Účasť v súťaži je bez poplatku.

 

 

Výsledky súťaže

Výsledky súťaže budú zverejnené na:

 

Všetky ďalšie podrobnosti, pravidlá a podmienky súťaže sú uvedené na adrese www.positive.sk v osobitnom dokumente s názvom: Pravidlá a podmienky „Študentskej súťaže o pozitívny IT projekt“.

 

Prihláška je dostupná na www.positive.sk/sutaz#prihlaska.

 

O spoločnosti Positive, s. r. o.

Spoločnosť Positive, s. r. o., poskytuje komplexné služby v oblasti informačných technológií so zameraním na vývoj softvéru už 11 rokov. Od začiatku sa orientuje na zákazníkov pôsobiacich vo finančnom sektore. Riešenia spoločnosti Positive, s. r. o., sú určené najmä pre poisťovne, banky a finančných sprostredkovateľov. Snaha obslúžiť potreby partnerov komplexne vyústila do programu softvér a služby pre finančný trh.

unnamed

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK