Fínsky školský systém je ako sci-fi. Žiadne testy a špičkové vybavenie

 • Slovenské deti majú takmer najhoršie výsledky spomedzi krajín OECD
 • Fínsky školský systém znie oproti slovenskému ako sci-fi
 • Vo Fínsku nemajú zadarmo len vlaky ale aj všetko ostatné
 • Fínske deti nerobia úlohy ani testy a učiteľ je vážený
es-el-mejor-colegio-del-mundo-es-finlandes-y-tiene-tres-cosas-que-los-demas-no-tienen
elconfidencial.com
 • Slovenské deti majú takmer najhoršie výsledky spomedzi krajín OECD
 • Fínsky školský systém znie oproti slovenskému ako sci-fi
 • Vo Fínsku nemajú zadarmo len vlaky ale aj všetko ostatné
 • Fínske deti nerobia úlohy ani testy a učiteľ je vážený

Slovenské školstvo je dlhodobo terčom kritiky zo strany spoločnosti a taktiež má skoro najhoršie výsledky v rebríčkoch testovania pätnásťročných žiakov PISA organizovaných Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) z predmetov matematika, čítanie a vedecké disciplíny.

Slovenské deti hlavne prichádzajú o radosť z učenia, od toho sa potom odvíja viacmenej všetko ostatné.

Problémy sú jasne pomenované, no akosi sa neriešia. Slovenské školstvo je skostnatelé, zastaralé a prúdi do neho málo financií. Štát do vzdelávacieho systému dáva len vyše 3 % HDP, podobne ako Česko, Maďarsko, Luxembursko a Indonézia. Priemerom vrámci krajín OECD je 5-6 % HDP. Dánsko a Nórsko dávajú dokonca viac. Tento pomer sa odráža aj vo výsledkoch žiakov.

 

Fínsky model

Oslavovaný fínsky model znie pre slovenské deti ako sci-fi, o ktorom môžu len snívať. Žiadne testy, málo úloh, učiteľ ako partner a mnoho iných vychytávok. Napriek tomu, že fínske deti do noci nerobia domáce úlohy, majú jedny z najlepších výsledkov spomedzi krajín OECD.

Zaujímavosti z fínskeho školstva:

 • Štúdium vo Fínsku je zadarmo, a to vrátane stravovania, dopravy, učebníc a iných pomôcok, ubytovania, zdravotnej starostlivosti, exkurzií, atď.
 • Všetky školy sú štátne. Ministerstvo zadáva základné osnovy, avšak školy a učitelia majú veľkú autonómiu.
 • Fínske deti začínajú chodiť do školy až v 7 rokoch.
 • Počas prvých 6 rokov vzdelávania deti nie sú hodnotené. Do 12 rokov dostanú hodnotenie maximálne slovne a učitelia sa snažia vystihnúť momenty, kedy môžu chváliť.
 • Majú len jediný povinný štandardizovaný test, ktorý robia všetky deti po dovŕšení 16 rokov.
 • Na stredné školy sa chodí bez prijímacích skúšok, každý študent si môže vybrať školu a dostane šancu. Ak školu nezvláda, môže bez problémov prestúpiť na inú.

 • Na vysoké školy sa dostanú len tí najlepší a všetci vysokoškoláci dostávajú podporu od štátu.
 • Učiteľ je vážené a atraktívne povolanie. Platy učiteľov sú v priemernej výške tamojších miezd, ale stačí to na slušný život. Všetci učitelia vo Fínsku musia mať magisterský titul, ktorý je plne dotovaný. Učitelia sú vyberaní z horných 10 % najlepších absolventov.
 • Cieľom je radosť z učenia sa. Fínske deti sa do školy tešia. Učia sa v príjemnom prostredí a pozitívnej atmosfére.
 • Deti sa nebiflia suché fakty ale vyučovanie prebieha interaktívne, robia veľa projektov, hrajú sa, diskutujú a informácie ich preto zaujímajú.
 • Často sa pracuje v skupinách. Deti sa učia spolupráci ale môžu vyskúšať aj líderstvo pri riešení problémov.
 • Multidisciplinárne vzdelávanie. Predmety sa neučia samostatne akoby bol každý z iného sveta, ale prepojene vo vzájomných vzťahoch. Deti tak vidia veci komplexnejšie. Dôraz sa kladie na využitie v reálnom živote.

 • Motivácia – tou môžu byť napr. netradičné priestory (v parku, na chate…), pekné a kvalitné vybavenie školy či zaujímavé pomôcky.
 • Pestrá škálpraktických predmetov: telesná výchova, hudobná výchova, práca s drevom, rôznymi nástrojmi (píly, zveráky, frézy…), domáce práce – šitie, krosná, keramika, varenie a pečenie.
 • Integrácia „nešikovnejších“ žiakov – chodia do normálnej triedy a separované vyučovanie majú len na predmetoch, ktoré im robia problém.
 • V celej krajine existuje len jedna učebnica na každý predmet ale je vysoko kvalitne spracovaná. Učebnice sú koncipované tak, že najskôr kladú otázky, aby deti rozmýšľali.
 • Špičkové vybavenie v bežných triedach (dataprojektor s interaktívnou tabuľou, wifi, dostatok zásuviek, atd..) a tiež vybavenie v špecializovaných triedach (hudobné nástroje, telocvične, laboratória, materiály na tvorbu umenia,…), školská knižnica (dostupná pre všetkých obyvateľov mesta).
 • Každý žiak má svoju skrinku. Nemusí každý deň vláčiť ťažkú tašku.
 • Rozdiely medzi najlepšími a najhoršími študentmi sú najmenšie na svete.
 • Učitelia trávia v triede iba 4 hodiny denne. Dve hodiny do týždňa majú určené na svoj profesionálny rozvoj.

 

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá