TOP 100 ino­vá­to­rov CEE: V reb­ríč­ku sa umiest­ni­lo hneď 12 Slo­vá­kov!

Martin Bohunický / 26. novembra 2015 / Lifehacking

Orga­ni­zá­cia Res Pub­li­ca dru­hýk­rát vyda­la zoznam naj­väč­ší­ch ino­vá­to­rov stred­nej a východ­nej Euró­py. A Slo­ven­sko si vôbec nevied­lo zle!

 

Medzi stovkou najlepších sa objavilo hneď dvanásť šikovných Slovákov, nechýba napríklad prezident Andrej Kiska, či Michal Truban z Websupportu. 

Organizácia ďalej zaradila medzi tých najlepších napríklad Jána Žižku s jeho Photoneo, Marek Rosa z Keen Software House,  Michaela Lipková, Michal Malý, Martin Macko a Mária Žuffová s ich chcemvediet.sk, Marián Gazdík zo Startup Grind Europe, a trojica Peter Biľak, Ondrej Jób, Andrej Krátky s ich startupom Fontstand.

 

Ešte niekto pochybuje o šikovnosti Slovákov? Obsadili sme podstatný počet miest v neľahkej konkurencií a opäť raz dokázali, že máme potenciál byť v oblasti CEE takým malým Silicon Valley. Slovensku talenty nechýbajú, treba si ich však hýčkať.

Cieľom rebríčka je vyzdvihnúť a predstaviť verejnosti tých najšikovnejších ľudí, akí sa v tejto oblasti nájdu. Na zostavovaní rebríčka sa podiela aj samotný Google.

 

Pridať komentár (0)