Toto sú naj­lep­šie ani­mo­va­né logá na inter­ne­te

Martin Bohunický / 12. februára 2016 / Tech a inovácie

Dizaj­no­vý por­tál Muz­li pri­pra­vil zau­jí­ma­vú zbier­ku — toto sú naj­lep­šie ani­mo­va­né logá.

Nechý­ba­jú medzi nimi aj zná­me fir­my ako napr. Goog­le či Ikea, no inšpi­rá­ciu urči­te náj­deš aj v logách firiem, o kto­rých si mož­no ešte nepo­čul. Tie­to kús­ky sa váž­ne vyda­ri­li.

1*g_ksGJQqpOiyrqfL8f171A1*hsBXvET8TSVklx52GRC8wQ1*6B1KC4YDQTg3vutaCLK9_g1*EN-eUJCReU8M6uXfTaGfLQ1*9gTu1c0fx-cbZkBre5tJAw1*44w5ugfTbobbH-eHIhpLug1*x2xyAIN5M78OPWipXDL2eA1*GKQ2iCk0IIB9MNgahXMYTQ1*4AtOx3KKpDrysgLVuhfhZg1*fICEnxdhjVYcv2huSJzN9A1*FkqT1A88ZL1l8iyMIi1rWg1*AvwFDNeC0N0WAiX_nTa6cQ1*J8ErHtD2NTSdFc2GFRbpCQ1*nHt5iRzQDDQWbDqLmS9odw1*nusO5EDaCC4gumZganRRZA1*pR3icW1aE_fGZYRUgZxecA1*z9YoWFRB5-9vM4fojov6hw

Zdroj: Mubiz

Pridať komentár (0)