Toto sú najlepšie vysoké školy na Slovensku za rok 2020 podľa rebríčka UniRank

  • Najnovší rebríček UniRank 2020 je známy
  • Ide o špecifický, neakademický typ rankingu, ktorý nehodnotí výkony vo vede či kvalitu vzdelávania
  • Hodnotí kvalitu, dôveryhodnosť a popularitu webov a profilov univerzít na sociálnych sieťach
TASR/Pavol Zachar, wikimedia.org
  • Najnovší rebríček UniRank 2020 je známy
  • Ide o špecifický, neakademický typ rankingu, ktorý nehodnotí výkony vo vede či kvalitu vzdelávania
  • Hodnotí kvalitu, dôveryhodnosť a popularitu webov a profilov univerzít na sociálnych sieťach

Počul si už o hodnotení UniRank? Ide o medzinárodnú platformu, ktorej súčasťou sú recenzie a rebríčky takmer 14-tisíc oficiálne uznaných univerzít a vysokých škôl v dvesto krajinách sveta. 

Zaujímavosťou je, že v hodnotení sa na rozdiel od iných rankingov nevychádza primárne z akademických údajov poskytnutých samotnými univerzitami, ale z platných, nezaujatých webových metrík, ktoré poskytujú nezávislé webové zdroje. Základom je prezentácia na webe a obľúbenosť v zmysle odhadovanej návštevnosti, dôveryhodnosti zdrojov a popularita viazaná na kvalitu.

Ani v TOP 200

Najlepšou univerzitou vo svete podľa aktuálneho rebríčka UniRank 2020 je Massachusettský technologický inštitút. Zo slovenských vysokých škôl je najlepšou STU – Slovenská technická univerzita v Bratislave. 

„UniRank  je určený primárne pre medzinárodné publikum, ktoré si vďaka tomu môže lepšie overiť popularitu a relevanciu webových sídiel univerzít. Napriek 1. miestu na Slovensku to však nestačilo na umiestnenie v rebríčku TOP 200 európskych univerzít, do ktorého sa dostali napríklad až 4 české univerzity,” informuje STU na svojej facebookovej stránke. 

Tesne druhou najlepšou univerzitou na Slovensku sa stala Technická univerzita v Košiciach. Vo svetovom meradle sa umiestnila na 1359. mieste z celkového počtu 13 600 vysokých škôl na svete.

Do hodnotenia sa môžu dostať iba školy, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá – akreditácia príslušnou slovenskou organizáciou vyššieho vzdelávania, ponuka minimálne štvorročného vysokoškolského vzdelania (bakalárske) alebo postgraduálnych titulov (magisterských alebo doktorandských) a poskytovanie štúdia v prevažne v tradičnej priamej dennej forme výučby.

Zoznam vysokých škôl podľa rebríčka UniRank™ 2020:

1. Slovenská technická univerzita v Bratislave

2. Technická univerzita v Košiciach

3. Univerzita Komenského v Bratislave

4. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

5. Prešovská univerzita v Prešove

6. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

7. Žilinská univerzita v Žiline

8. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

9. Trnavská univerzita v Trnave

10. Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre

11. Ekonomická univerzita v Bratislave

12. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

13. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

14. Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

15. Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie v Košiciach

16. Technická univerzita vo Zvolene

17. Katolícka Univerzita v Ružomberku

18. Akadémia umení v Banskej Bystrici

19. Paneurópska vysoká škola

20. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

Rebríček zapojených slovenských univerzít s ich výsledkami v edícii UniRank 2020 si môžeš pozrieť  TU.

Zdroj: 4icu.org

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá