Tre­ti­na maji­te­ľov mačiek s nimi volá cez Sky­pe!

Šandi / 12. júla 2014 / Lifehacking

Dáme si nie­čo na odľah­če­nie. Mys­lí­te si, že pozná­te prie­beh hovo­rov na Sky­pe? Pod­ľa Dai­ly Mail máme v sku­toč­nos­ti dosť šia­le­né návy­ky. Z anke­ty, kto­rej sa zúčast­ni­lo 1 000 ľudí vo Veľ­kej Bri­tá­nii, vyply­nu­lo, že pra­vi­del­ne svo­jim chl­pa­tým milá­či­kom volá cez Sky­pe (s obra­zom) dokon­ca jeden z tro­ch maji­te­ľov mačiek.

Aby počuli a videli svoje mačky, častejšie prekvapivo volajú muži ako ženy. Robí tak asi jedna štvrtina pánov, ktorí si zaobstarali mačku a to nezriedka preto, aby proste len počuli svojho miláčika priasť. Nemožno sa čudovať, keď by polovica britských majiteľov mačiek radšej strávila čas s chlpatým stvorením ako s človekom.

To nie je všetko, celých 70% opýtaných svoju mačku vzhľadom prirovnali k Angeline Jolie. Keby vás zaujímalo, čo sa deje na Skype, tak teraz to už viete. Ľudia ho používajú na komunikáciu s domácimi zvieratami. Poznáte zvláštnejšie využitie komunikátora? My nie :)

Zdroj: daily mail

Pridať komentár (0)