Twit­ter osla­vuje 9 rokov

Tomáš Kahn / 23. marec 2015 / Tools a produktivita

Twit­ter, ktorý z roka na rok stále rás­tol oslá­vil v týchto dňoch už 9 rokov. Na oslavu svo­jich naro­de­nín nakrú­tila spo­loč­nosť video s 9 roč­nými deťmi, ktoré opi­sujú, čo pre nich zna­mená ich vek.

zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)