Twit­ter osla­vu­je 9 rokov

Tomáš Kahn / 23. marca 2015 / Tools a produktivita

Twit­ter, kto­rý z roka na rok stá­le rás­tol oslá­vil v tých­to dňo­ch už 9 rokov. Na osla­vu svo­ji­ch naro­de­nín nakrú­ti­la spo­loč­nosť video s 9 roč­ný­mi deť­mi, kto­ré opi­su­jú, čo pre nich zna­me­ná ich vek.

 

 

zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)