Twit­ter zabo­jo­val a pocho­val Twit­Pic!

Peter Kováč / 6. septembra 2014 / Business

Sko­ro si nepa­mä­tám, kedy sme napo­sle­dy Twit­ter za nie­čo pochvá­li­li. Ani ten­tok­rát nebu­de­me zmie­ňo­vať zrov­na pozi­tív­nu uda­losť. Za pár dní totiž defi­ni­tív­ne skon­čí popu­lár­na služ­ba pre pub­li­ko­va­nie obráz­kov, kto­rá vznik­la v čase, keď ju Twit­ter potre­bo­val. Pre­slá­vi­la seba, pomoh­la pre­slá­viť vtá­či­ko­vú sociál­nu sieť. Prá­ve tá ju žiaľ v dôsled­ku pocho­va­la.

Twitter rozpútala vojnu, ktorú neprežilo veľa služieb. 25. septembra sa k nim pridá TwitPic. Svojho času Twitter neumožňoval nahrávať obrázky, iba textové príspevky. Jednou z najpopulárnejších služieb na zdieľanie súborov sa stal práve tento produkt.

Jeho autor oznámil, že dôvodom konca je paradoxne sám Twitter. Právne oddelenie totiž tím stojaci za Twitpic kontaktovalo a požadovalo zmenu názvu, inak vraj stratí prístup k API. Obrázková služba však žiadosť o registráciu názvu doručila na americký patentový úrad v roku 2009 a nemienila sa ho vzdať. Ťahanice o značku by boli namáhavé.

Noah Everett, zakladateľ Twitpic, práve toto označil za dôvod konca. Podľa neho nemá malý tím prostriedky na boj s právnikmi z Twitteru. Namiesto súdnych ťahaníc tak zostane v srdciach užívateľov diera.

Každý človek má šancu svoje dáta stiahnuť, než budú servery definitívne vypnuté. Tvrdí boj má občas aj tvrdý koniec, najmä v tomto prípade.

RIP TwitPic.

 

Zdroj: twitpic blog

Pridať komentár (0)