Uber pred­sta­vil návrh svoj­ho nové­ho HQ

Lukáš Gašparík jr. / 29. mája 2015 / Tools a produktivita

O tom, že Uber už dlh­šie roz­mýš­ľal posta­viť nový HQ, sme už písa­li. Až teraz sa však tie­to infor­má­cie potvr­di­li a Uber dokon­ca uká­zal sve­tu, ako by mal jeho nový HQ v San Fran­cis­cu vyze­rať.

 

Podľa oficiálnych informácii by nový HQ Uber-u v San Francscu mal mať rozlohu až 4.000 metrov štvorcových a nachádzať by sa v ňom okrem kancelárskych priestorov, mali aj tie obchodné. Prvé oficiálne informácie o tom, že Uber chystá postaviť nové HQ sa objavili už v septembri minulého roka, až teraz však Uber vyšiel s informácie, ktorá tento projekt potvrdila. Nový HQ Uber-u sa bude skladať z dvoch budov, prvá menšia bude mať 6 poschodí a druhá väčšia, 10 poschodí.

Medzi budovami bude vybudovaný park. Momentálny HQ Uber-u, nie je ani tak HQ, ako skôr dočasným núdzovým riešením, keďže Uber momentálne sídli v budove v San Franciscu, v ktorej má prenajatých niekoľko poschodí, avšak nie hneď pod sebou. Cieľom nového HQ je aj posilniť pozíciu Uber-u a ukázanie sa, že sa vyprofiloval na silnú spoločnosť.

 

 

Uber dúfa, že do konca tohto roka by budú hotové základy a nasťahovať do nového HQ by sa mali koncom roka 2017, resp. začiatkom 2018. Uber má momentálne viac ako 3.000 zamestnancov po celom svete.

 

"Uber je startup, ktorý sa narodil v San Franciscu a toto mesto má pre nás veľmi osobitný význam. Sme radi, že sa môžeme rozširovať práve v tomto meste a investovať tak do štvrti Mission Bay", povedal na záver hovorca spoločnosti Uber.

 

 

 

 

 

 

zdroj: TechCrunch

Pridať komentár (0)