Ume­lec vyrába netra­dičné sto­líky, ktoré zná­zor­ňujú vodnú hla­dinu

Jozef Mikuš, vedelisteze.sk / 22. augusta 2016 / Zaujímavosti

Chceli by ste ozvlášt­niť svoju obý­vačku netra­dič­ným kús­kom nábytku? Ak áno, možno vás zaujme práca Dereka Pear­cea.

Derek Pearce je chla­pík, ktorý vyrába takz­vané “vodné sto­líky”. Ide o náby­tok zná­zor­ňu­júci vodu a zvie­ratá, ktoré v nej žijú. Od hro­chov cez del­fíny až ku kač­kám, Pearce navrhuje a vyrába sto­líky, ktoré dokážu z oby­čaj­nej obý­vačky uro­biť záži­tok. Posúďte sami.

creative-tables-water-animals-derek-pearce-1creative-tables-water-animals-derek-pearce-2creative-tables-water-animals-derek-pearce-4creative-tables-water-animals-derek-pearce-8creative-tables-water-animals-derek-pearce-9creative-tables-water-animals-derek-pearce-13creative-tables-water-animals-derek-pearce-16creative-tables-water-animals-derek-pearce-17creative-tables-water-animals-derek-pearce-18

vedeliSteZe_banner

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: bored­panda

Pridať komentár (0)