Úžasné video zo štartu rakety Spa­ceX

Tomáš Kahn / 11. apríl 2015 / Tools a produktivita

Ves­mírny prog­ram Spa­ceX, kto­rého tvá­rou je Elon Musk, vydal úžasné video zo štartu jeho rakety Fal­con 9. Video si môžete vychut­nať v 4K roz­lí­šení a pri­blí­žiť sa tak vzru­šu­jú­cemu zážitku zo štartu ves­mír­nej rakety.

zdroj: You­tube

Pridať komentár (0)