Úžas­né video zo štar­tu rake­ty Spa­ceX

Tomáš Kahn / 11. apríla 2015 / Tools a produktivita

Ves­mír­ny prog­ram Spa­ceX, kto­ré­ho tvá­rou je Elon Musk, vydal úžas­né video zo štar­tu jeho rake­ty Fal­con 9. Video si môže­te vychut­nať v 4K roz­lí­še­ní a pri­blí­žiť sa tak vzru­šu­jú­ce­mu zážit­ku zo štar­tu ves­mír­nej rake­ty.

 

 

zdroj: Youtube

Pridať komentár (0)