V Európe sa učí cudzí jazyk väčšina študentov. V USA sú v tomto smere výrazne pozadu

  • Znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka je dnes považovaná za úplnú samozrejmosť.
  • Prvé kontakty s cudzím jazykom zažívame už často krát v škôlke resp. predškolských zariadeniach.
  • Na školách dominuje samozrejme anglický jazyk, nemčina, francúzština a ruština.
  • V USA majú na vyučovanie cudzieho jazyka iný názor
unsplash.com
  • Znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka je dnes považovaná za úplnú samozrejmosť.
  • Prvé kontakty s cudzím jazykom zažívame už často krát v škôlke resp. predškolských zariadeniach.
  • Na školách dominuje samozrejme anglický jazyk, nemčina, francúzština a ruština.
  • V USA majú na vyučovanie cudzieho jazyka iný názor

Učiť sa cudzie jazyky prináša mnoho výhod, ako napríklad schopnosť komunikovať s ľuďmi počas dovolenky v zahraničí alebo pri uchádzaní sa o zamestnanie, kedy sa pri znalosti cudzieho jazyka značne zvýši tvoj kredit u potenciálneho zamestnávateľa. Zatiaľ čo vyučovanie cudzích jazykov je v Európe úplnou samozrejmosťou, v Spojených štátoch je situácia úplne iná. Väčšina európskych škôl má vyučovanie cudzích jazykov na vysokej úrovni predovšetkým vďaka medzinárodným štandardom, no v Spojených štátoch takéto štandardy neexistujú.

Jedinou alternatívou sú formálne požiadavky a snaha o výučbu z iniciatívy školy alebo len veľmi zriedka z pozície štátu. Táto skutočnosť je jednoznačne potvrdená grafom, ktorý ukazuje podiel žiakov základných a stredných škôl, ktorí študujú jazyky v USA a Európe.

Zobraziť celú galériu (2)
zdroj: pewresearch.org

Analýza údajov z Eurostatu vo výskumnom stredisku PEW ukázala, že až 92% európskych študentov sa v škole učí cudzí jazyk. Graf, ktorý si môžeš pozrieť vyššie, poskytuje prehľad európskych krajín (údaje pre UK a Írsko neboli k dispozícií) a percentuálny podiel študentov základných a stredných škôl, ktorí sa učia cudzí jazyk. Napríklad vo Francúzsku, Luxembursku či Nórsku sa učí cudzí jazyk 100% študentov, čo by nebolo také prekvapujúce, ale napr. také Rumunsko je na tom rovnako.

V Taliansku, Grécku a Nemecku klesol počet na 82%, ale ani ostatné krajiny výrazne nezaostávajú. Zahanbiť sme sa nenechali ani my, ved podľa údajov za rok 2016 sa cudzí jazyk učí až 95% všetkých študentov na základnej a strednej škole. V USA sú výsledné percentá omnoho nižšie, veď cudzí jazyk sa na základných a stredných školách priemerne učí len každý piaty študent, t.j. 20%.

 

Zobraziť celú galériu (2)
zdroj: pewresearch.org

Hoci niektoré krajiny v Európe, ktoré sú známe svojou jazykovou zdatnosťou, ako napr. Belgicko a Holandsko, vykazujú nízke percento výučby cudzích jazykov medzi študentmi základných škôl, táto miera sa rapídne zvyšuje u žiakov stredných škôl, z ktorých prakticky všetci navštevujú triedy s výučbou cudzieho jazyka.

Analýza od PEW poukazuje na to, že nízke percento študentov cudzieho jazyka v USA možno pripísať skutočnosti, že práve anglický jazyk je v pracovnou prostredí najžiadanejší, a tak nemajú potrebu učiť sa iný cudzí jazyk. V roku 2016 štúdia uviedla, že iba 36% Američanov verí, že znalosť cudzieho jazyka je pre pracovníkov veľmi dôležitá pre úspech v dnešnom pracovnom svete resp. v ekonomike.

zdroj: pewresearch.org

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK