V Holandsku sa podľa nového zákona stáva darcom orgánov každý občan krajiny

  • Ak človek vyslovene neodmietne, automaticky sa pripisuje na zoznam darcov
  • Zákon bol definitívne schválený tento týždeň
  • 40% obyvateľov krajiny je už v zozname darcov
ams
pexels.com
  • Ak človek vyslovene neodmietne, automaticky sa pripisuje na zoznam darcov
  • Zákon bol definitívne schválený tento týždeň
  • 40% obyvateľov krajiny je už v zozname darcov

V Holandsku sa prijalo rozhodnutie, ktoré vyvolalo v spoločnosti veľkú diskusiu. Tamojší parlament vo finálnom hlasovaní rozhodol o tom, že Holanďania sa po smrti automaticky stávajú darcami orgánov.

Tento zákon sa bude týkať všetkých občanov starších ako 18 rokov. Existovať však budú aj výnimky. Z registra budú vyškrtnutí tí, ktorí darcovstvo vyslovene odmietajú. O prijatí zákona rozhodol v záverečnom hlasovaní senát tesnou väčšinou 38 hlasov. Ďalších 36 zákonodarcov bolo proti. Dolná komora holandský zákon už odsúhlasila v roku 2016.

Holandskí občania obdržia v najbližšej dobe dva e-maily a v nich budú vyzvaní, aby uviedli, či súhlasia s tým, aby sa stali potencionálnymi darcami. Ak na správy nebudú reagovať, budú do registra zapísaní automaticky.

Aj tak však jeden pozmeňujúci návrh upravil zákon tak, že v prípade, keď by bol určitý orgán vybraný k využitiu, stále môžu vzniesť námietky príbuzní darcu. Momentálne je na zozname dobrovoľných darcov 40 % obyvateľov krajiny.

Téma darcovstva orgánov a orgánových transplantácií je veľmi aktuálna aj u nás a v celej Európe. V rámci nej zomiera každý deň 12 pacientov, ktorí sa nedožijú transplantácie. Na Slovensku sme síce v medziročnom porovnaní zaznamenali 24-percentný pokles čakateľov na orgánovú transplantáciu, stále sa však pri odberoch orgánov od mŕtvych darcov stretávame s nevôľou pozostalej rodiny.

V rámci Európy je k dnešnému dňu viac ako 70 000 pacientov, ktorí čakajú na transplantáciu niektorého zo životne dôležitých orgánov. Na Slovensku je to viac ako 400 čakateľov.

Jeden mŕtvy darca môže pritom zachrániť alebo významne zlepšiť kvalitu života až 9 pacientom. Srdce môže byť poskytnuté len jednému príjemcovi, obličky, pečeň a pľúca sa však dajú rozdeliť pre dvoch prijímateľov.

Na Slovensku platí pre mŕtvych darcov princíp predpokladaného súhlasu darovania orgánov. Ten, kto nesúhlasí s darovaním orgánov, musí byť zaregistrovaný v registri osôb odmietajúcich darovanie orgánov po smrti v Slovenskom centre orgánových transplantácií. Ako vnímaš prijatie nového zákona v Holandsku ty? Mali by sme si ísť v šľapajách Holanďanov?

zdroj: nytimes.comdarzivota.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech