V Prievidzi majú netradičný cintorín, ktorý tak trochu búra slovenské stereotypy

  • Slovensko je dosť konzervatívna krajina. Platí to aj pre formy ukladania pozostatkov zosnulých
  • Vo svete je to oblasť,  ktorá  sa dynamicky vyvíja a venuje sa jej značná pozornosť. Na tomto poli sa u nás postupuje pomaly
  • Situáciu pozorne mapujeme. Jednou z posledných realizácií z dielne architektov je predstavované kolumbárium.
Milan Gross
  • Slovensko je dosť konzervatívna krajina. Platí to aj pre formy ukladania pozostatkov zosnulých
  • Vo svete je to oblasť,  ktorá  sa dynamicky vyvíja a venuje sa jej značná pozornosť. Na tomto poli sa u nás postupuje pomaly
  • Situáciu pozorne mapujeme. Jednou z posledných realizácií z dielne architektov je predstavované kolumbárium.
Podľa článku od autora Martina Ťažká, Archinfo.sk, autori projektu: Ing. arch. Patrik Juríček, Ing. arch. Gabriel Szalay, Ing. Jozef Janiš, Spolupráca: Ing. arch. Michaela Krošláková, Ing. Mario Saavedra, Ing. Stanisla Borodovčáková

Azda najväčším problémom pohrebísk je v súčasnosti ich vysoká hustota, neprehľadnosť štruktúry a zložitý prístup k hrobovým miestam. To všetko je spojené s nedostatkom prírodných povrchov a zelene. Autori nového kolumbária, situovaného vo vyvýšenej polohe s výhľadmi, sa snažia prírodný element prirodzene zakomponovať do uceleného konceptu. Pravouhlé urnové steny sa voľne rozvíjajú pozdĺž organickej špirály, ktorá vychádza z centrálneho nástupného priestoru. Vzniká tak príjemná otvorená kompozícia s dostatkom „vzduchu“. Samotné urnové steny následne poskytujú dostatočnú ochranu miest pred poveternostnými vplyvmi.

Kolumbárium sa nachádza na severovýchodnom okraji mestského cintorína, v najvyššie položenej časti areálu. Z priestoru kolumbária je viditeľná historická časťou pohrebiska, Mariánsky kostol, údolie rieky Handlovka, či horizont severného výbežku pohoria Vtáčnik. Koncepcia kolumbária je založená na kompozícii urnových stien s akcentom nástupného kruhového priestoru a urnovej brány. Oblúkový chodník vedúci cez otvory v urnových stenách ústi do pietneho miesta situovaného v závere kompozičnej osi. Návrh stvárňuje symbolickú “cestu životom“.

Realizácia zahŕňa nástupné plochy, vstupnú symbolickú bránu a päť urnových stien rozvinutých v tvare vejára. Na pietnej stene sú umiestnené epitafné spomienkové tabule pre tých, ktorých popol bol rozsypaný na rozptylovej lúke.

Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk

Prírodnú podstatu návrhu má umocňovať chodník dláždený žulovými kockami a kompozícia urnových stien z pohľadového betónu a prírodného kameňa (epitafné tabule). Chodník pri vstupe symbolicky pretína „Urnová brána“. Urnové steny spolu s vegetačnými úpravami a chodníkom tvoria výraznú dominantu riešeného územia. Záverečný akcent tvorí obdĺžniková dláždená plocha ukončená pietnou stenou. Tá sa skladá z trojice navzájom posunutých segmentov.

Urnové steny s obdĺžnikovým pôdorysom sú osadené kolmo na dotyčnicu prístupového chodníka, ktorý ich pretína. Miesto prieniku – prechodu chodníka cez steny je prekryté stropným prefabrikovaným panelom. Betónový prvok sa objavuje aj v pôdorysnom priemete, kde odlišný materiál opticky rozdeľuje priebežný chodník.

Urnové schránky sú umiestnené v štyroch radoch nad sebou. Dĺžka jednotlivých stien je 9,79 m až 15,46 m, Výška je vždy rovnaká – 2,26 m. Samotné schránky sú výrazne zapustené. Pred vplyvom počasia ich chráni vysunutá obvodová konštrukcia. Kompozícia pravidelných obdĺžnikových epitafných dosiek – vertikálne členených blokov s vystupujúcimi kamennými pásmi je ozvláštnená použitím rôzneho druhu kameňa. Urnové steny sú od ochrannej obvodovej konštrukcie oddelené lešteným antikorovým pásom.

Konštrukciu urnových stien tvoria samostatné prefabrikované železobetónové dielce. Urnové schránky zo zadnej strany uzatvárjú vertikálne deliace platne z nehrdzavejúcej ocele. Čelá urnových schránok tvoria demontovateľné epitafné tabule z lešteného kameňa.

Sadovnícka úprava kolumbária pozostáva z dvoch hlavných častí – pohľadovej izolácie priestoru pozdĺž oplotenia cintorína a úpravy samotného priestoru kolumbária. Výsadba vnáša do návrhu nový dynamický prvok, v nadväznosti na rotačný pohyb v kruhu nástupnej časti. Rozširujúca výsadba v pásoch pred stenami kolumbária dopĺňa a podporuje architektonickú kompozíciu.


Zdroj: Archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech