V slovenských rodinách je týranie žien bežné. Ikea vyzýva na zmenu, do boja dáva viac ako pol milióna eur

  • Na Slovensku takmer každá druhá žena zažila v partnerskom vzťahu psychické a každá piata fyzické alebo sexuálne násilie
  • IKEA sa preto rozhodla spolu so ženskou mimovládnou organizáciou Fenestra spustiť kampaň za bezpečný domov
  • V najbližších rokoch venuje 660 000 eur na podporu zmeny postoja spoločnosti k násiliu páchanému na ženách v regióne Slovenska, Česka a Maďarska
IKEA
IKEA
  • Na Slovensku takmer každá druhá žena zažila v partnerskom vzťahu psychické a každá piata fyzické alebo sexuálne násilie
  • IKEA sa preto rozhodla spolu so ženskou mimovládnou organizáciou Fenestra spustiť kampaň za bezpečný domov
  • V najbližších rokoch venuje 660 000 eur na podporu zmeny postoja spoločnosti k násiliu páchanému na ženách v regióne Slovenska, Česka a Maďarska

Podľa údajov, vyplývajúcich z Celoeurópskeho výskumu násilia na ženách, realizovaného Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA), až 23 % žien na Slovensku má počas svojho života skúsenosť s fyzickým alebo sexuálnym násilím v partnerskom vzťahu. Mimoriadne alarmujúca je skutočnosť, že až 260 000 žien ročne má obavu ísť domov z dôvodu, čo by sa mohlo stať.

Táto obava je pritom viac ako oprávnená. Za posledných 10 rokov bolo podľa údajov Polície Slovenskej republiky na Slovensku partnerom zabitých 68 žien. Problémom je i fakt, že len 8 % žien so skúsenosťou s fyzickým a sexuálnym partnerským násilím kontaktovalo políciu. 

IKEA začína vyrábať domy, vymysleli to geniálne. Je extrémne lacný a vieš ho zaparkovať na lúke

IKEA sa rozhodla reagovať a motivovať spoločnosť k spoločnej diskusii, ako aj hľadaniu ciest, ako zamedziť násiliu na ženách v partnerských vzťahoch. Pri tej príležitosti sa zameria na pomoc a zmenu postojov našej spoločnosti k násiliu páchanému na ženách v nasledujúcich dvoch rokoch. 

Pre čo najväčšiu relevanciu a prínos kampane, sa spoločnosť rozhodla podporiť lokálne komunity a k spolupráci prizvala ženskú mimovládnu organizáciu Fenestra, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie slovenské ľudsko-právne organizácie pôsobiace v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. 

Vážime si, že sa IKEA rozhodla venovať téme násilia, ktoré ženy zažívajú zo strany svojich súčasných alebo bývalých partnerov. Aj keď k takémuto násiliu často dochádza za dverami domova, nie je to súkromný problém individuálnych žien, alebo rodiny. Je to problém, ktorý sa týka nás všetkých,“ hovorí Dušana Karlovská, programová riaditeľka Fenestry. 

Hlas súkromného sektora v diskusii o tejto problematike je podľa Karlovskej dôležitý. V súkromnom sektore pracuje množstvo žien a mnohé z nich zažívajú násilie. Touto kampaňou IKEA vysiela jasný signál ženám a celej spoločnosti, že pre ňu násilie na ženách nie je neviditeľné, ale skutočné.

Dvojročná kampaň za bezpečný domov má za cieľ prispieť k zlepšeniu životných podmienok doma pre každého človeka a štartuje už teraz v novembri.

Máš skúsenosť s týraním žien v rodine?

„V IKEA je našou víziou vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí, k čomu neodmysliteľne patrí pocit bezpečia. Sme presvedčení o tom, že domov by mal byť bezpečným miestom pre každého jedného z nás a cítime, že je našou zodpovednosťou  zdôrazniť dôležitosť danej problematiky. Táto téma je stále viac aktuálna aj v kontexte dnešnej situácie spojenej so šírením ochorenia COVID 19,“ hovorí Roman Bojko, Manažér pro oblasť rovnosti, diverzity a inklúzie, IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko. 

Ženy na Slovensku sú na tom biedne, zarobia o štvrtinu menej ako muži. Radšej obetujú život rodine

Pripomína, že ľudia trávia čoraz viac času vo svojich domovoch. Tento love brand je tak silne motivovaní venovať sa danej téme a podniknúť kroky, ktoré zvýšia povedomie o násilí na ženách v partnerských vzťahoch. Cieľom je tiež prispieť  k zlepšeniu súčasnej situácie.

Lucia Klečková, riaditeľka obchodného domu IKEA Bratislava verí, že  kampaň svojou autentickosťou osloví čo najväčšie publikum a prispejeme k zlepšeniu situácie v slovenských domácnostiach vo vzťahu k násiliu páchanému na ženách.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech