Ženy na Slovensku sú na tom biedne, zarobia o štvrtinu menej ako muži. Radšej obetujú život rodine

  • Výška priemerných platov žien sa v našej krajine dlhodobo drží na nižšej priečke
  • Napriek tomu, že rozdiel nástupnej mzdy sa medzi pohlaviami diametrálne neodlišuje, v priebehu kariéry sa medzera prehĺbi
  • Výška priemerných platov žien sa v našej krajine dlhodobo drží na nižšej priečke
  • Napriek tomu, že rozdiel nástupnej mzdy sa medzi pohlaviami diametrálne neodlišuje, v priebehu kariéry sa medzera prehĺbi

Tento rok uplynulo 25 rokov od prijatia Pekinskej deklarácie OSN, ktorá vznikla s celosvetovým zámerom podporiť emancipáciu žien. Desať rokov od založenia samostatnej organizácie UN Women, ktorá sa pod záštitou OSN venuje rodovej rovnosti a emancipácii žien. Taktiež päť rokov od prijatia cieľov udržateľného rozvoja, jedným z nich je aj dosiahnutie rodovej rovnosti. Platové rozdiely medzi ženami a mužmi naďalej pretrvávajú.

Ženy v EÚ zarábajú v európskom priemere o takmer 16 % menej ako muži. Výsledky v jednotlivých štátoch sa odlišujú. Najväčšie rozdiely boli zaznamenané v Estónku (23%) a najmenšie v Rumunsku (3 %). Na Slovensku ženy zarábajú v priemere o 19,4 % menej ako muži, informuje Spravodajstvo Európsky parlament.

Analýza portálu Platy zaznamenala až 24,4% rozdiel

V analýze roka 2019 priniesol portál Platy.sk výsledok, v ktorom gender gap dosiahol alarmujúcich 24,4%. Najčastejším dôvodom však nie je nepomer platov pohlaví na rovnakých pracovných pozíciách, ale výber sektoru zamestnania nežnejšieho pohlavia. Jedným z najvýraznejších dôvodov je, že ženy si vyberajú menej hodnotené a nižšie kvalifikované pozície.

Majorita žien je zamestnaná v oblastiach – zdravotníctvo, školstvo, administratíva. Muži, naopak, v IT, telekomunikácie, energetika, v ktorých je platové ohodnotenie výrazne lepšie.

zdroj: Profesia

„Trh práce je rozmanitý a takisto sú rôzne aj výšky zárobkov naprieč pozíciami. Kým generálny riaditeľ dokáže zarobiť mesačne napríklad 5 000 € a IT špecialista 2 500 €, zdravotná asistentka si v priemere na účet pripíše 750 € a HR asistentka 1 000 €, existujú teda pomerne vysoké rozdiely naprieč jednotlivými pozíciami,“ informuje portál Platy.sk.

Je to daň za materskú

Druhým, a zároveň jedným z najdôležitejších faktorov vytvárajúcich platový nepomer, je materská dovolenka. Nejedná sa však iba o zníženie nástupnej mzdy kvôli predpokladu zamestnávateľa, že nežnejšie pohlavie pôjde v určitom čase, pravdepodobne, na materskú dovolenku, počas ktorej nie je možné o pracovné miesto prísť, no môžu za to aj samotné ženy.

zdroj: Profesia

Podľa analýzy portálu Platy.sk si ženy po materskej dovolenke hľadajú zamestnanie s menšou sebadôverou, a preto sú aj častokrát nižšie platovo ohodnotené. Materská dovolenka (0,5 roka) a následná rodičovská dovolenka (2,5 roka) vyradia jednotlivca z pracovného trhu. Tento fakt teda predstavuje určitú obetu pre rodinu.

 „Dôvodom skrátených pracovných úväzkov, nižších miezd a potom aj nižších dôchodkov je starostlivosť o rodinu a materstvo, ktoré ukrajuje ženám z počtu odpracovaných hodín. Tretina žien obetuje kariéru kvôli rodine, u mužov je to len na úrovni štyroch percent,“ informuje na portáli SLSP analytička Lenka Buchláková.

zdroj: Profesia

Nižšie platové očakávania

Jedným z dôležitých faktorov nižšieho zárobku žien je fakt, že pri pohovoroch a priamej konfrontácii s potenciálnym zamestnávateľom si väčšina vypýta nižšiu sumu, ako muži. „Samozrejme, môže byť za tým jednak nižšia iniciatíva, keďže sú prípady, kedy ženy samé často za živiteľa rodiny považujú muža. Zároveň sa však stretávame s tým, že ženy majú často na trhu práce aj vďaka historickým označovaniam menej sebavedomia a platové vyjednávanie im preto robí väčší problém,“ informuje portál Profesia.sk.

„Ďalším problémom môže byť aj to, že keď idú do platového vyjednávania ženy, na druhej strane v podobe manažéra je s najväčšou pravdepodobnosťou muž. Podľa našich posledných prieskumov sa ukazuje, že v slovenskom manažmente je zhruba štvrtina žien, zostatok tvoria muži.“

Portál Profesia.sk vo svojich vyjadreniach k analýzam poukazuje však aj na detail výchovy, ktorý zohráva v platovej politike taktiež významnú rolu. V regiónoch je stále pomerne veľké množstvo žien vychovávané v koncepte, kde je muž živiteľom a hlavou rodiny a žena matkou.

Riziko chudoby a neplatená práca

To, že majú ženy nižšie platy, so sebou prináša aj riziko chudoby vo vyššom veku. V roku 2018 dostávali dôchodkyne nad 65 rokov v priemere o 30% nižšie dôchodky ako muži, upozorňuje Spravodajstvo Európsky parlament.

Okrem spomínaných problémov a možnej chudoby treba vnímať aj množstvo nezaplatených odpracovaných hodín v starostlivosti o rodinu. Prieskum Eurostatu dokazuje veľký nepomer aj v tejto sfére. Za všetko sa dá spomenúť príklad, že k primárnej starostlivosti o dieťa sa prihlásilo 87 percent opýtaných žien a len 55 percent mužov.

Čo sa týka domácich prác, tak zhruba 60 percent žien v dotazníkoch tvrdilo, že sa upratovania chopí skôr ako ich polovičky. Naopak, len 16 percent mužov tvrdí, že skôr sa domácim prácam venujú oni. Tieto stereotypy môžu byť odrazovým mostíkom k tomu, že ženy sa skôr zamestnávajú v zdravotníctve, sociálnej oblasti či vo verejnom sektore – teda v horšie platených oblastiach. Muži sú naopak sústreďovaní v priemysle či na informačno-technologických pozíciách.

Napriek gender gap-u sa na Slovensku však nájdu pozície, v ktorých ženy zarábajú viac, ako muži.

zdroj: Platy/analyzy

Nová Stratégia pre dosiahnutie rodovej rovnosti

V roku 2020 bolo prijaté nové znenie stratégie pre dosiahnutie rodovej rovnosti. Predsedníčka Európskej Komisie Ursula von der Leyen sa vyjadrila: „Rodová rovnosť je principiálnym jadrom Európskej Únie, ale nie je jej realitou. V podnikaní, politike a celkovo spoločnosti môžeme využiť svoj skutočný potenciál iba vtedy, keď využijeme všetkých ľudí, ich potenciál a rôznorodosť. Použiť iba polovicu ideí a energie nie je efektívne.“

zdroj: Ec.europa
zdroj: Ec.europa

Ženy si vedia odložiť bokom

Slovenská sporiteľňa zostavila analýzu svojich klientov, pri ktorej sa pozrela na sporiace účty mužov a žien. Podľa jej výsledkov to boli práve ženy, ktoré dokázali ušetriť viac ako muži. A to aj napriek tomu, že muži sporia v priemere mesačne o 5 percent viac. Ženy však dokážu nahromadiť vyššiu celkovú sumu, a to až o 6 percent.

Štatistiky teda naznačujú, že muži míňajú viac a pravdepodobne aj spontánnejšie. Slovenka má ušetrených priemerne 2 000 eur na rezervu a mesačne je schopná odložiť si približne 190 eur. Analýzu sporiteľňa robila v máji tohto roku na vzorke viac ako 100-tisíc klientov.

Zdroje: Spravodajstvo Európsky parlament, Platy.sk, SLSP.sk, Eurostat

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech