Vallo a Šramko sa zhodli. Budova Istropolisu nie je pamiatka

  • Istropolis sa zbúra
  • O budove sa rozhodlo už v roku 2017
  • V minulosti sa ho snažilo odkúpiť mesto za niekdajších 150 miliónov slovenských korún
BeFunky-collage-7
Immocap/Petra Stanová
  • Istropolis sa zbúra
  • O budove sa rozhodlo už v roku 2017
  • V minulosti sa ho snažilo odkúpiť mesto za niekdajších 150 miliónov slovenských korún

Od zverejnenia zámeru developera zbúrať Istropolis uplynulo niekoľko dní a verejnosť stihla predostrieť širokú paletu názorov čo zbúrať, nezbúrať a čo zachovať. Developerska spoločnosť Immocap sa zaviazala k tomu, aby na pozemku, kde momentálne ešte stojí Dom odborov, bolo postavené nové kultúrno-spoločenské a administratívne centrum.

Druhý Central

Časť verejnosti len ťažko prijímala fakt, že k pôvodnému kultúrno-spoločenskému objektu majú byť pristavané ďalšie obchody, reštaurácie, kancelárie a byty. Organizácia Docomomo Slovensko, ktorá je súčasťou medzinárodného združenia odborníkov zaoberajúcich sa výskumom a ochranou moderného architektonického dedičstva, hlása jasne – nezbúrať.

Preto jej členovia adresovali otvorený list ministerke kultúry Natálii Milanovej, primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi a starostovi bratislavskej mestskej časti Nové Mesto Rudolfovi Kusému. V ňom organizácia vyjadrila znepokojenie, že developer plánuje celý komplex zbúrať a nahradiť novou štruktúrou určenou na privátne komerčné účely.

Šramko: Docomomo nezaradili  Istropolis do svojho registra

Dnes reagoval generálny riaditeľ Immocapu Martin Šramko na výzvu Docomomu listom adresovaným  ministerke, primátorovi a starostovi. Slová organizácie považuje za nepravdivé a zavádzajúce. Šramko sa vo vyjadrení hájil tým, že organizácia, ktorej hlavnej posolstvo je snaha o zachovanie stavieb modernistického hnutia, nezaradila ani budovu odborov do svojho registra diel modernej architektúry Slovenska, v ktorom sa už nachádza 62 objektov po celej republike.

Ďalej sa v liste vyjadruje k obavám z prevahy komerčnej časti komplexu budov a uisťuje, že najdôležitejšou časťou je práve nové kultúrno-spoločenské centrum.

Na konci dodáva, že spoločnosť je otvorená verejným diskusiám, v ktorých nevylučuje Docomomo ani verejnosť. „Vždy sme deklarovali ochotu a pripravenosť verejne diskutovať o našich projektoch s predstaviteľmi štátu a verejnej moci, architektonickou a kultúrnou obcou, ale aj širokou verejnosťou. Z tejto diskusie nevylučujeme ani zástupcov Docomomo. Uvedomujeme si význam územia Trnavského Mýta a hodnotu tejto lokality, k projektu pristupujeme maximálne zodpovedne a budeme hľadať riešenia v spolupráci s odbornou verejnosťou, a inými zúčastnenými stranami, na prinesenie najlepšieho využitia lokality a jej potenciálu,“ uvádza Šramko v liste.

zdroj: Immocap Group – Charakteristické prvky pôvodného Istropolisu prenesené do 21. storočia.

Vallo: Na Istropolis sa nesťahuje žiadna špeciálna ochrana

Darmo plakať nad rozliatym mliekom. Dnešný post od primátora Bratislavy Matúša Valla v podstate hovorí o tom istom. O Istropolise sa rozhodlo už v roku 2017. Všetci nejak tušili, že sa budova v budúcnosti zbúra. Asi to nikto nepovedal nahlas. Alebo v ľuďoch začnú vrieť emócie až keď to majú predostreté na tanieri aj s vizualizáciami. 

Vallo v príspevku informoval, že o kúpu Istropolisu sa snažili mnohí, dokonca aj mesto za niekdajších 150 miliónov slovenských korún. Vtedy sa málilo. 

Primátor ďalej píše o tom, že chápe všetkých rozhorčených, pretože sám si stavbu významných slovenských architektov váži, avšak v modernej dobe pre ňu nevidí využitie. 

Svojim vyjadrením taktiež odpovedá aj na list organizácie Docomomo. Odkazuje im, že na budovu sa nevzťahuje žiadna špeciálna ochrana, pretože nie je zaradená v zozname pamiatok.

Budova Istropolisu nie je vedená v zozname pamiatok a nevzťahuje sa na ňu žiadna špeciálna ochrana. Mesto Bratislava Istropolis nikdy nevlastnilo, ani sa o jeho kúpu nikdy neuchádzalo a dnes už nemá žiadne právne prostriedky, ako zbúraniu Istropolisu zabrániť. Povolenie na búracie práce vydáva stavebný úrad mestskej časti Nové Mesto,“ píše v statuse Vallo.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK