Veľký prehľad obchodov a služieb, ktoré nedostali stopku. Sem môžeš ísť aj napriek tvrdému lockdownu

  • Tvrdý lockdown priniesol výrazné obmedzenie pohybu
  • Ministerstvo vnútra zverejnilo Vestník vlády, ktorý upresňuje, aké prevádzky môžu byť 1. januára otvorené
aupark korona nákupné centrá lockdown
Startitup/LuciaJesenská
  • Tvrdý lockdown priniesol výrazné obmedzenie pohybu
  • Ministerstvo vnútra zverejnilo Vestník vlády, ktorý upresňuje, aké prevádzky môžu byť 1. januára otvorené

Tvrdý lockdown priniesol výrazné obmedzenie pohybu, no zároveň existujú aj výnimky, na ktoré sa obmedzenie pohybu nevťahuje. Ministerstvo vnútra zverejnilo Vestník vlády, ktorý upresňuje, aké prevádzky môžu byť 1. januára otvorené.

Platnosť nariadenia je zatiaľ do 24. januára.

Škandál v oravskom Liesku. Z kostola, ktorý musí byť zatvorený, sa vyrojili desiatky veriacich bez rúšok

Otvorené môžu byť:

a) prírodné  liečebné  kúpele alebo kúpeľné  liečebne11na  vykonanie  liečebných  procedúr  na  základe  návrhu lekára,

b) prevádzky  verejného  stravovania vydávajúce  pokrmy  a nápoje  zabalené  na  odber  so  sebou  alebo prostredníctvom donáškovej služby,

c) predajne  potravín v rozsahu  uspokojenia  nevyhnutných  životných  potrieb  v zmysle  uznesenia  vlády Slovenskej republiky č. 808 z31. decembra 2020,

d) predajne drogérie,

e) lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,

f) predajne novín a tlačovín,

g) predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,

h) výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 6, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,

aupark korona nákupné centrá lockdownde-dlhe-tri-tyzdne-az-do-10-januara-2021/
zdroj: Startitup/LuciaJesenská

i) zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,

j) výdaj tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zaradení,

k) predajne  náhradných  dielov  motorových  vozidiel,  pneuservisy,  odťahové  služby,  autoservisy, servisy bicyklov,

l) prevádzky telekomunikačných operátorov,

m) prevádzky poštových, bankových, poisťovacích a leasingových služieb,

n) práčovne a čistiarne odevov,

o) čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,

p) pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,

q) služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,

r) servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,

s) taxislužby pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 2,

t) advokátov,  notárov,  súdnych  exekútorov,  správcov  konkurzných  podstát,  mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,

u) prevádzky kľúčových služieb,

v) zberné dvory,

w) obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods.3,

x) služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech